Vlada Republike Srpske odlučila je da prihvati ponudu Telekoma Srbije za kupovinu 65% akcija Telekoma Republike Srpske u iznosu od 646 miliona evra.

MOLIM STRUCNJAKE ZA BERZU DA PROCJENE KOKO CE SE U BUDUCEM PERIODU KRETATI CIJENE AKCIJA TELEKOMA SRPSKE. STA DA RADE MALI AKCIONARI , DA PRODAJU I KAD ILI?

EVO LINKA KA BERZI U BANJALUCI STRANICA TELEkoma

http://81.93.74.18/berzanova/trgovanje.aspx?hartijaID=433