Kraljevina SHS, 2 dinara 1925. - proba (essai) na eBay aukciji: http://hrvatskanumizmatika.blog.hr/arhiva-2006-12.html#1621823342