Koji chip koristi tuner u AIW X800XT(jedino sto sam nasao je da je u
pitanju neki od PHILIPS-a)