na fox tv i avali nema teletekst planiraju li da puste signal