Ako zelite besplatne mp3 fajlove vizantijskog pravoslavnog pojanja, posetite:

http://www.waysha.com

Tu su fajlovi Svetogoraca, Vaalamaca, pravoslavnih arapa...

Sve je besplatno, naravno, i nije komplikovano za upotrebu.