Kako da sa prezentacije u Power Point Slide Show skinem gifive? Ne reaguju na desni klik.
Ili sa koje adrese da se snabdijem sa gifivima? INFOGEN nudi jeftine CD, ali sa njima nikako da se dogovorim. Ne šalju pouzećem.
Zahvaljujem.