LJudi pošaljite mi cjenovnike za ovaj telefon.Podrazumijeva se nov telefon.