ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???
Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 51

Tema: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

 1. #1
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.472
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Mi­li­o­ni evra
  na adre­se NVO
  A. B. M., 2. novembar 2006

  BE­O­GRAD - Od 2000. go­di­ne evrop­ska i svet­ska po­moć Sr­bi­ji "kr­pi­la" je ru­pe u mno­gim sek­to­ri­ma, od ener­ge­ti­ke, sa­o­bra­ća­ja i pro­sve­te, a do­bar deo ko­la­ča do­bi­le su i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je. Raz­vo­ju gra­đan­skog dru­štva da­to je do 2005. go­di­ne čak 223,25 mi­li­o­na evra.

  Za ko­ji mi­li­on ma­nje do­bi­lo je zdrav­stvo, a slič­na ci­fra pri­pa­la je pri­vat­nom sek­to­ru.


  Za ovu go­di­nu, pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva za eko­nom­ske od­no­se sa ino­stran­stvom, pla­ni­ra­no je da raz­voj gra­đan­skog dru­štva, ko­ji uklju­ču­je naj­vi­še ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, do­bi­je još 13,03 mi­li­o­na evra. Od svih go­di­na za gra­đan­sko dru­štvo "naj­bo­ga­ti­ja" je bi­la 2003. go­di­na ka­da je do­de­lje­no 55,80 mi­li­o­na evra, kao i 2001. go­di­ne (50,70 mi­li­o­na evra). Kao i za sve osta­le sek­to­re, naj­ma­nje po­mo­ći za raz­voj dru­štva sti­glo je 2000. go­di­ne i to 11,70 mi­li­o­na evra.

  Ta­ko je i u naj­no­vi­joj ra­ti po­mo­ći EU Sr­bi­ji za ovu go­di­nu čak 11,5 mi­li­o­na evra obez­be­đe­no za plan "de­mo­krat­ske sta­bi­li­za­ci­je dru­štva", u ko­ji je uklju­če­no pet mi­li­o­na evra za pra­va ma­nji­na i po­vra­tak iz­be­gli­ca, po­dr­šku ci­vil­nom dru­štvu od 4,5 mi­li­o­na evra, i po­dr­šku me­di­ji­ma od dva mi­li­o­na evra. U pet mi­li­o­na evra na­me­nje­nih ostva­re­nju pra­va ma­nji­na i po­vrat­ku iz­be­gli­ca ura­ču­na­ta je po­dr­ška lo­kal­nom pri­la­go­đa­va­nju iz­be­gli­ca i ra­se­lje­nih oso­ba i to iz­grad­njom sta­no­va i pro­jek­ti­ma ko­ji će im obez­be­di­ti za­po­šlja­va­nje i pri­ho­de. Fi­nan­si­je­ri, od­no­sno EU, naj­vi­še ra­ču­na­ju na sa­rad­nju Vla­de Sr­bi­je i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Deo ove su­me pri­pa­šće i spro­vo­đe­nju Ak­ci­o­nog pla­na za re­ša­va­nje pro­ble­ma rom­skog na­se­lja is­pod be­o­grad­skog mo­sta "Ga­ze­la", za ko­ji su se za­la­ga­le i re­pu­blič­ka i grad­ska vla­da.

  Pre­ma ne­dav­no pred­sta­vlje­nom pro­gra­mu po­mo­ći EU, 4,5 mi­li­o­na evra Evro­pa će do­de­li­ti Fon­du za so­ci­jal­ne ino­va­ci­je, kao i ja­ča­nju ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja u pla­no­vi­ma sma­nje­nja si­ro­ma­štva. U ovaj iz­nos po­mo­ći uklju­če­na su i sred­stva za re­gu­li­sa­nje pro­pi­sa o jed­na­ko­sti po­lo­va, i no­vac za uče­šće ci­vil­nog dru­štva. Dva mi­li­o­na evra po­mo­ći me­di­ji­ma na­me­nje­ni su na­ci­o­nal­noj ki­no­te­ci za re­sta­u­ra­ci­ju, kon­zer­va­ci­ju i po­bolj­ša­nje pri­stu­pa vi­deo ma­te­ri­ja­lu.


  PRO­CE­NE

  PRE­MA pro­ce­na­ma, u Sr­bi­ji po­sto­ji oko 2.000 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ali ta­čan broj bi­će po­znat ka­da se usvo­ji za­kon o ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ko­ji bi uklju­čio i dru­ga udru­že­nja. Ma­li broj ovih or­ga­ni­za­ci­ja do­bi­ja no­vac iz bu­dže­ta re­pu­bli­ke, sve­ga dva od­sto, dok oko 10 od­sto do­bi­ja pa­re od lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Sko­ro 40 od­sto se fi­nan­si­ra od sred­sta­va svet­skih fon­da­ci­ja i do­na­ci­ja.

  ************************************************** *****************************

  Ето нама написменог одговора ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Питам се - да ли и ви мислите да овде треба ПРИМЕНИТИ ПУТИНОВ МОДЕЛ У ВЕЗИ НВО ???
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.
 2. #2
  Primećen član Kira Neris (avatar)
  Učlanjen
  22.09.2006.
  Lokacija
  Slobodna Vojvodina
  Poruke
  664
  Reputaciona moć
  48

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  A zašto si ti tako glasan i koji model da primenimo za tebe? 8-)

 3. #3
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  [SIZE=4]

  Питам се - да ли и ви мислите да овде треба ПРИМЕНИТИ ПУТИНОВ МОДЕЛ У ВЕЗИ НВО ???
  I kod Putina je moguce da se NVO finansiraju iz inostranstva.
  Ono sto je tamo bilo "problem" jeste finansiranje NVO od strane stranih obavestajnih sluzbi.

 4. #4
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.472
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio _Milanche_
  I kod Putina je moguce da se NVO finansiraju iz inostranstva.
  Ono sto je tamo bilo "problem" jeste finansiranje NVO od strane stranih obavestajnih sluzbi.
  Не чуди ме што се ти јављаш - ти си беше у некој НВО као и овај Киро - ......тхе...
  а откуд ти знаш да ли и које НВО финансирају стране обавештајне службе - или би да нам продаш краставац да су овде НВО све саме поштењачине ???
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 5. #5
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  Не чуди ме што се ти јављаш - ти си беше у некој НВО као и овај Киро - ......тхе...
  а откуд ти знаш да ли и које НВО финансирају стране обавештајне службе - или би да нам продаш краставац да су овде НВО све саме поштењачине ???
  Ne znam i ne kazem da to ne postoji a nas novi predlog zakona i predivdja sankciju za takve primere kao i za one koji se kandiduju na izborima...Jeste redim kao volonter za NVO koja se bavi licima sa hendikepom.Cisto sumnjam da takvu NVO finansiraju strane obavestane slube.A sta ti mislis?

 6. #6
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  daleko su od postenjacina

 7. #7
  Primećen član Kira Neris (avatar)
  Učlanjen
  22.09.2006.
  Lokacija
  Slobodna Vojvodina
  Poruke
  664
  Reputaciona moć
  48

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  Не чуди ме што се ти јављаш - ти си беше у некој НВО као и овај Киро - ......тхе...
  а откуд ти знаш да ли и које НВО финансирају стране обавештајне службе - или би да нам продаш краставац да су овде НВО све саме поштењачине ???
  Sigurno će Andreja Mladenović i Srđan Đurić da nam kažu koga finansiraju strane službe,a ko je poštenjačina kao oni...

 8. #8
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.472
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio _Milanche_
  daleko su od postenjacina
  А да ли знаш да НВО углавном имају по једну или две особе запослене - па ти сада упореди са цифром која се упумпава. Једна моја другарица ради за најгору НВО овде - али ускоро ће (под мојим скромним утицајем) БИТИ ОБЕЛОДАЊЕНО ШТА ТАЈ ОЛОШ РАДИ ??? За сада само пакујемо дискете !!!!!!! 8-)  @ Kiro Neris


  Не рече нам ЗА КОЈУ НВО РАДИШ ???
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 9. #9
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  mito brate srbine... nema to veze i moja firma nema nijednog zaposlenog pa nisam nvo.. kapish.

 10. #10
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  А да ли знаш да НВО углавном имају по једну или две особе запослене - па ти сада упореди са цифром која се упумпава. Једна моја другарица ради за најгору НВО овде - али ускоро ће (под мојим скромним утицајем) БИТИ ОБЕЛОДАЊЕНО ШТА ТАЈ ОЛОШ РАДИ ??? За сада само пакујемо дискете !!!!!!! 8-)  @ Kiro Neris


  Не рече нам ЗА КОЈУ НВО РАДИШ ???
  ima svega i svacega to se ja slazem...samo da ti kazem sto se tice NVO koje se bave problematikom ljudi sa hendikepom,invalida i ostalo tu je tuga bozija sto se tice finansiranja...

 11. #11
  Primećen član Kira Neris (avatar)
  Učlanjen
  22.09.2006.
  Lokacija
  Slobodna Vojvodina
  Poruke
  664
  Reputaciona moć
  48

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  А да ли знаш да НВО углавном имају по једну или две особе запослене - па ти сада упореди са цифром која се упумпава. Једна моја другарица ради за најгору НВО овде - али ускоро ће (под мојим скромним утицајем) БИТИ ОБЕЛОДАЊЕНО ШТА ТАЈ ОЛОШ РАДИ ??? За сада само пакујемо дискете !!!!!!! 8-)  @ Kiro Neris


  Не рече нам ЗА КОЈУ НВО РАДИШ ???
  Kažeš za najgoru? Dobro da si mi rekao da ih obavestim odmah da provere radnice i nađu tu tvoju..

 12. #12
  Iskusan Norma Kampl (avatar)
  Učlanjen
  19.10.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Grad U Vecnom Nastajanju
  Poruke
  5.916
  Reputaciona moć
  100

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  [SIZE=4]
  [SIZE=4]PRE­MA pro­ce­na­ma, u Sr­bi­ji po­sto­ji oko 2.000 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ali ta­čan broj bi­će po­znat ka­da se usvo­ji za­kon o ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ko­ji bi uklju­čio i dru­ga udru­že­nja.

  Питам се - да ли и ви мислите да овде треба ПРИМЕНИТИ ПУТИНОВ МОДЕЛ У ВЕЗИ НВО ???
  Овде је већ делимично одговор. НВО има толико, да сваку треба анализирати индивидуално. Нису исто, нпр., друштва за заштиту животиња, планинарска, књижевна друштва, и Фонд за хуманитарно право, Хелсиншки одбор и нека друга која се обично подразумевају кад се каже НВО.

 13. #13
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  jedina NVO koja se "bavi politikom" a koju licno cenim je JUkom.

 14. #14
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  mezzo lep kanal nema sta.... sta preferirate jazz ili classic

 15. #15
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.472
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio _Milanche_
  ima svega i svacega to se ja slazem...samo da ti kazem sto se tice NVO koje se bave problematikom ljudi sa hendikepom,invalida i ostalo tu je tuga bozija sto se tice finansiranja...
  Знам, познато ми је то... (у мом комшилуку инвалиди од мултиплекс склерозе и други који су у колицима имају своју фото-копирницу) тако да веома поштујем ако
  им помажеш - али ти зато и не сањаш коју лову грабе ових неколико бабетина- олоша које се спрдају са народом и као бајаги проповедају "демократију" ! 8-)
  Неке од њих знам - знам како су биле обучене и како су живеле некада, а знам
  и шта данас раде и како се разбацују болесне сељанчуре. 8-)
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 16. #16
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.472
  Reputaciona moć
  2078

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio marlon
  mezzo lep kanal nema sta.... sta preferirate jazz ili classic
  Џез, наравно !
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 17. #17
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  e ruku na srce...tu si u pravu ..realno ima tri cetiri nvo koje prave problem...ostalo je benigno za politiku...

 18. #18
  Buduća legenda jomini (avatar)
  Učlanjen
  18.04.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  33.537
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Eremita, ko ti je mrskiji neprijatelj, NVO ili komunisti?

 19. #19
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  Џез, наравно !
  pit'o bre onu damu..di se trpas patriJoto i domacine nijedan

 20. #20
  Iskusan Norma Kampl (avatar)
  Učlanjen
  19.10.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Grad U Vecnom Nastajanju
  Poruke
  5.916
  Reputaciona moć
  100

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio marlon
  mezzo lep kanal nema sta.... sta preferirate jazz ili classic
  mezzo је најбољи. Ја лично преферирам џез. Мада волим и класику. Али пошто њу више волим да слушам него да гледам, а џез је занимљиво и гледати, одговор је, што се мене тиче, јасан.

 21. #21
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio eremita
  Знам, познато ми је то... (у мом комшилуку инвалиди од мултиплекс склерозе и други који су у колицима имају своју фото-копирницу) тако да веома поштујем ако
  им помажеш - али ти зато и не сањаш коју лову грабе ових неколико бабетина- олоша које се спрдају са народом и као бајаги проповедају "демократију" ! 8-)
  Неке од њих знам - знам како су биле обучене и како су живеле некада, а знам
  и шта данас раде и како се разбацују болесне сељанчуре. 8-)
  Sigurno da se zgrce lova (e da je samo u tom segmentu) a sa druge strane sve pa i drzavu boli k. za ljude koji su hendikapirani i ne mogu da zarade.

 22. #22
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio Norma Kampl
  mezzo је најбољи. Ја лично преферирам џез. Мада волим и класику. Али пошто њу више волим да слушам него да гледам, а џез је занимљиво и гледати, одговор је, што се мене тиче, јасан.
  malo trolovanja veceras ..imate li mozda neki poseban period jazza ono modern, be bop, fusion,acid...ili onako sve đuture ...

 23. #23
  Poznat _Milanche_ (avatar)
  Učlanjen
  25.02.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  7.333
  Reputaciona moć
  117

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Recimo FHP je kod mene izgubila svaki kredibilitet posle opzubi za ratne zlocine i T.Nikolica kad su najavili dokaze a na kraju se ispostavilo da nemaju nista.
  koliko god imao lose mislje o T.Nikolicu imam i o N.Kandic zbog takvog ponasanja

 24. #24
  Iskusan Norma Kampl (avatar)
  Učlanjen
  19.10.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Grad U Vecnom Nastajanju
  Poruke
  5.916
  Reputaciona moć
  100

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Citat Original postavio marlon
  malo trolovanja veceras ..imate li mozda neki poseban period jazza ono modern, be bop, fusion,acid...ili onako sve đuture ...
  Ако бисте баш о томе, онда, стварно, постујте на подфоруму Музика, ја нећу овде даље да тролујем.

 25. #25
  Buduća legenda
  Učlanjen
  17.10.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  land of confusion
  Poruke
  46.165
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: ЗАШТО СУ НВО ТАКО ГЛАСНЕ ???

  Glasne su samo one NVO koje su plaćene da nam,kao narodu nabijaju kompleks krivice,da od poluistina fabrikuju dokaze protiv nas!Pošto u našem zakonu ne postoje sankcije za tako nešto oni su za sebe od toga napravili biznis.:shock:

Slične teme

 1. Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 10.07.2008., 00:27
 2. ТАКО СЕ ТО РАДИ У ЕУ
  Autor opšte dobro u forumu Politika
  Odgovora: 92
  Poslednja poruka: 29.06.2008., 10:53
 3. Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 19.06.2008., 19:29
 4. ТАКО ТО РАДЕ БУГАРИ
  Autor Alekasandar2 u forumu Politika
  Odgovora: 10
  Poslednja poruka: 27.01.2007., 16:58
 5. И тако...
  Autor Ljuba82 u forumu Arhiva
  Odgovora: 22
  Poslednja poruka: 11.09.2004., 02:08

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •