Po kom pravnom osnovu Agencija za privredne registre, kod koje mora i po zakonu treba da postoji spisak svih registrovanih privrednih subjekata naplaćuje otkrivanje tih poslovnih podataka i to ne po principu takse (za učinjen napor, angažovanje servera itd) već po principu broja dobavljenih privrednih subjekata (listinga , i to po cenama 5,10, 15, 20 dinara po preduzeću)?

Nešto što je društveni interes ne može biti pozicija za sticanje ličnog interesa (zaposlenih u agenciji).


P.S. Mislim da su i nekim državama ovakva ponašanja strogo zabranjena zakonima o zaštiti privatnosti, o monopolu.....
Jer ili su podaci o privrednim subjektima javni i onda može da se naplaćuje taksa koja je fiksna bez obzira na broj obuhvaćenih podataka (ionako je distribucija na cd, dvd, flash, ftp, mail)
ili su tajni i onda samo tužilaštvo i policija i još poneki privilegovani korisnici mogu doći do njih......
Postojanje klauzule da agencija ima pravo da raspolaže sa pribavljenim podacima kako ona ima za shodno ni ne postoji , niti bi mogla da postoji.....