Zakonskim predlogom koji je Vlada na predlog Ministra pravde Zorana Stojkovića nakon što je posle pobune u srpskim zatvorima dao robijašima da će im skratiti kaznu za 1/4 a potom javno obećao za 1/3, upućen je Parlamentu 15.9.2006. godine. Iako u obrazloženju, koje je inače svojstveno imenovanom, odnosno idiotsko, nema pomena da je milost DSS-a vezana za usvajanje Ustava, na sva usta o tome priča. To je uzurpiranje i zloupotreba vlasti i položaja.
Ukoliko ste spremni da pokušamo da onemogućimo masovnu najezdu ubica, dilera droge, nasilnika svake fele i kriminalaca uopšte na naše ulice, pošto ih i ovako ima previše, radi zaštite prava naše dece na bezbedan život, pridružite se potpisivanju peticije protiv usvajanja Yakona o amnestiji, koju pokreće ''Gradjanski forum za zaštitu prava na bezbedan život 'Isidora Ivković' Beograd''

Svoj eksplicitan stav o protivljenu usvajanja Zakona o amnestiji možete diostaviti na e-mail Gradjanskog foruma: gf-zazivot@ptt.yu.
Pozdrav ženama i majkama
Živojin Ivković