neznam da kako DA PREBACIM APLLE NA ENGLESKI.. na nemackom je. molim vas za POOOOOOOOOOOMMMMOOOOOCCCCCCC