Medjunarodni telefonski poziv za Hrvatsku bio je 99 385, a posle Kranja je 9:8