u kojim granicama se krece osetljivost prijemnika mobilnih telefona ? Hvala