Odbor za rešavanje sukoba interesa navodi da je ministar za državnu upravu Zoran Lončar bio u sukobu interesa.
Generalna sekretarka Odbora Gordana Stevanović izjavila je da je taj Odbor na osnovu anonimne prijave pokrenuo postupak i zaključio da je Lončar u sukobu interesa, a da je Lončar potom obavestio Odbor da je podneo ostavku na članstvo u Savetu Pravnog fakulteta u Novom Sadu. "Postupak je posle toga obustavljen", rekla je Gordana Stevanović.

Najblaze receno SMESNO!