Da li bi neko mogao da pokuša da mi objasni kako konkretno se stabilizuje radna tačka tranzistora pomoću kola povratne sprege, ili da me uputi na neku stranicu? To jest, šta se to dešava sa naponima i strujama baze i kolektora?
Otprilike razumem princip rada k. p. sprege, ali ne mogu da razumem kako je ono primenjeno u ovom konkretnom slučaju.

Takođe, kada želimo da stvorimo neprigušene oscilacije u oscilatoru, da li je povratna sprega pozitivna ili negativna?

Oh, da. Šta konkretno želi da se kaže kada se pomene "pad napona na otporniku"? Kakav pad, i šta je posledica toga?

Bila bih veoma zahvalna