Nedavno sam počeo da izučavam AspectJ (kao jedan, verovatno, od najboljih implementacija AOP-a) i intersuje me da li neko ima iskustva u primeni istog prilikom otvaranja i zatvaranja sesije priliko rada sa bazom (najbolje bi bilo u radu sa ORM alatom kao što je Hibernate). Neverovatno me je iznerviralo otvaranje sesije, transakcije i završavanje transakcije i sesije u gotovo svakoj metodi DAO objekta.

Unapred zahvalan na saradnji...