www.nikolateslainventorsclub.com

Prosledite svima koji se bave pronazastvom ili koji bi mpogli da se ukljuce u realizaciju patenata.

Hvala