MMS?
DA LI JE MOGUCE POSLATI SLIIKU U GIFF FORMATU SA KOMPA NEKOME NA MOB?
KAKO?