Nadama se da ima dosta onih koji izučavaju Gurdjijeva i Uspenskog.Želeo bih da razgovaram sa njima.