Čovek se lepo oseća kad nešto slavi....
ja slavim Boga na primer.... ;-)