U Velikoj Plani jedu pse
Prikazujem rezultate 1 do 16 od 16

Tema: U Velikoj Plani jedu pse

 1. #1
  Domaćin serb_pagan (avatar)
  Učlanjen
  04.10.2005.
  Lokacija
  RAVE the City
  Poruke
  4.439
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano U Velikoj Plani jedu pse

  VE­LI­KA PLA­NA - Do­kle ide be­da i si­ro­ma­štvo, sve­do­či pri­mer po­ro­di­ce Ko­stić iz pri­grad­skog se­la Tr­nov­ča, či­ja su de­ca ovih da­na is­pri­ča­la da se hra­ne pse­ćim me­som. To je u ovom slu­ča­ju sa­mo vrh le­de­nog bre­ga, jer su de­ča­ci to­li­ko agre­siv­ni da u stra­hu dr­že mno­ge me­šta­ne i pro­svet­ne rad­ni­ke u ško­li.

  Se­lom odav­no kru­že gla­si­ne da se od pe­to­ro de­ce Ko­sti­će­vih, bar tro­je, od ko­jih naj­sta­ri­ji ima de­vet go­di­na, pre­hra­nju­je na ne­ve­ro­va­tan i mor­bi­dan na­čin. De­ča­ci po uli­ca­ma i dvo­ri­šti­ma hva­ta­ju ma­le ili mla­de pse, sa­mi ih ure­đu­ju i pe­ku na ra­žnju.
  Ras­plet ove čud­ne pri­če ubr­zao je me­šta­nin Sr­bo­ljub Iva­no­vić, ko­me je ne­stao kuć­ni lju­bi­mac Co­le, pe­ki­ne­zer sa pe­di­gre­om, star tri go­di­ne. De­ča­ci su ga če­ti­ri pu­ta kra­li, pa su ga vla­sni­ci u po­sled­nje vre­me ču­va­li na lan­cu. Me­đu­tim, pas se ne­ka­ko od­ve­zao i od ta­da mu se gu­bi trag. Iva­no­vić je ma­lim Ko­sti­ći­ma da­vao i no­vac za čo­ko­la­du, sa­mo da ka­žu gde je. Na kra­ju su pri­zna­li da su psa ubi­li i ba­ci­li u jed­nu ru­pu na kra­ju svog dvo­ri­šta.
  - Oti­šao sam kod njih, i po­čeo da ko­pam po toj ru­pi-pri­ča Sr­bo­ljub. - Na­i­šao sam na de­se­tak gla­va od pa­sa i ma­ča­ka, i šta sve ne još. To je bi­lo je­zi­vo, mo­rao sam da pre­sta­nem. Je­dva sam do­šao do ku­će. Od ta­da ne spa­vam i ne je­dem. Ne mo­gu da po­ve­ru­jem šta ra­de!
  Iva­no­vić je slu­čaj pri­ja­vio po­li­ci­ji Ve­li­ka Pla­na, ko­ja je ode­lje­nje Osnov­ne ško­le "Aka­de­mik Ra­do­mir Lu­kić" po­se­ti­la u sre­du.
  Raz­go­vo­ru sa Ko­sti­ći­ma pri­su­stvo­va­li su Ve­sna Du­dić, pe­da­gog i Sla­vi­ša Isa­i­lo­vić, uči­telj, pred­sed­nik Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce se­la.
  - De­ca su is­pri­ča­la da ubi­ja­ju pse, se­ku im gla­ve, va­de iz­nu­tri­ce, ko­žu pe­ku na špo­re­tu - ka­že Iva­no­vić. - Dok smo to slu­ša­li, do­ži­ve­li smo pra­vi šok. Na­red­nog da­na pri­zna­li su da me­so pe­ku i da to je­du. Re­kli su da je "či­ka Sr­bin pas bio vr­lo uku­san".
  Uči­telj sma­tra da su ro­di­te­lji ove de­ča­ke pre­pu­sti­li uli­ci. Pro­blem sa nji­ma po­sto­ji odav­no. Oba­ve­šte­na je i po­li­ci­ja. Me­šta­ni se sva­ko­dnev­no ža­le da im Ko­sti­ći upa­da­ju u ku­će, ta­ko da ni­ko ne­ma mi­ra. Ne­re­dov­no do­la­ze u ško­lu.
  - Si­ro­ma­šna su po­ro­di­ca, zna­mo da ne­ma ko da ih vas­pi­ta­va pa smo to­le­rant­ni. Če­tvo­ro de­ce hra­ni­mo, da­va­li smo i gar­de­ro­bu, ali se lju­di pla­še šta će se do­go­di­ti kad de­ča­ci na­pu­ne 15 go­di­na - pri­ča Iva­no­vić.
  U Čo­la­skoj ma­li, gde Ko­sti­ći ži­ve u ma­loj ru­i­ni­ra­noj ku­ći, kom­ši­je se pla­še da pri­ča­ju. Ni­ko ne sme da ka­že svo­je ime jer su već do­ži­ve­li mno­go ne­pri­jat­no­sti. Lju­de i nji­ho­ve ku­će ga­đa­ju ka­me­njem, na­sr­ću na sta­ri­je i de­cu, zbog kra­đa ni­ko ne sme da osta­vi otvo­re­na vra­ta, dru­gu de­cu uce­nju­ju da kra­du za njih.
  - Svi ži­vi­mo u stra­hu. In­sti­tu­ci­je mo­ra­ju da re­a­gu­ju - pri­ča­ju kom­ši­je


  DO­ČE­KA­NI SE­KI­ROM
  TRU­DI­LI smo se da ih opi­sme­ni­mo, ali bez mno­go uspe­ha, jer ro­di­te­lji uop­šte ne sa­ra­đu­ju. Mi kao ško­la mo­že­mo da zo­ve­mo Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, što smo vi­še pu­ta i uči­ni­li. Išli su i kod nji­ho­ve ku­će, gde su do­če­ka­ni se­ki­rom, ta­ko da je i cen­tar ne­mo­ćan - sma­tra Ve­sna Du­dić, pe­da­gog.

  AGRE­SIV­NOST
  ME­ĐU de­com su ko­la­le pri­če o Ko­sti­ći­ma. Ni­smo mo­gli da po­ve­ru­je­mo, dok da­nas ni­su do kra­ja is­pri­ča­li pri­ču sa psi­ma. To je stra­šno! Ovo je pr­vi slu­čaj u mo­joj prak­si. Oda­kle u de­te­tu, uče­ni­ku dru­gog raz­re­da, to­li­ko agre­si­je da to ra­di? - za­pa­nje­no, ali ne bez do­ze stra­ha, pri­ča Vi­o­le­ta To­do­ro­vić,učiteljica. 2. #2
  Poznat ~Petar~ (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  bachelorette
  Poruke
  8.638
  Reputaciona moć
  135

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse


  idi bre....
  imao sam komsiju koji je przio insekte lupom,i gadjao ptice vazdusnom..ali ovo....
  Poslednji put ažurirao/la ~Petar~ : 23.06.2006. u 02:51

 3. #3
  SavaBonJovi nije na forumu
  пишем и пишем, а никако небо да испишем
  Primećen član
  Učlanjen
  03.05.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  712
  Reputaciona moć
  54

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Pa znaš li ti kako je ukusno pseće meso!?Očigledno ne znaš!

  Šalim se,uuuuuuuuj fuj!
  Samo kada bih pomislio da bi mog Kissa neko ...tako....mislim da im to nikada ne bih oprostio,
  uuuh ko zna kako buh se poneo prema takvima
  Očigledno je da su ta deca bolesna a i nihovi roditelji,i treba ih odvesti sve na lečenje
  Au bože šta sve neće raditi ovaj ludi narod,neču da mislim o tome više, smuči mi život čovrče!
  A i otkud ja ovde!?

 4. #4
  Domaćin serb_pagan (avatar)
  Učlanjen
  04.10.2005.
  Lokacija
  RAVE the City
  Poruke
  4.439
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Citat Original postavio SavaBonJovi
  Pa znaš li ti kako je ukusno pseće meso!?Očigledno ne znaš!

  Šalim se,uuuuuuuuj fuj!
  Samo kada bih pomislio da bi mog Kissa neko ...tako....mislim da im to nikada ne bih oprostio,
  uuuh ko zna kako buh se poneo prema takvima
  Očigledno je da su ta deca bolesna a i nihovi roditelji,i treba ih odvesti sve na lečenje
  Au bože šta sve neće raditi ovaj ludi narod,neču da mislim o tome više, smuči mi život čovrče!
  A i otkud ja ovde!?
  mislim da su klinci ciganchici...

 5. #5
  SavaBonJovi nije na forumu
  пишем и пишем, а никако небо да испишем
  Primećen član
  Učlanjen
  03.05.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  712
  Reputaciona moć
  54

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Ama nema veze šta su nit sam racista nit nacionalista (ovo drugo sam slagao)
  ali to je greška države što se takve stvari desavaju u Srbiji
  još samo da čujem da ima nekrofila i kanibala i da se preselim u Švedsku sa sve psom,posmrtnim ostacima svojih predaka i sa svojom porodicom, jer tamo ih niko neće ,ove žive pojesti ,a mrtve pojeb***
  dobro malo sam preuveličao ali sve s namerom da ostavim što snažniji utisak

 6. #6
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  106.431
  Reputaciona moć
  2276

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  У Великој Плани једу псе......

  А на форуму једу *****

  Мисссссссим......какве везе овај случај има са политиком ???

  Али, ако има везе са политиком - то су последице свих добробити које
  долазе са "транзицијом" - и како кажу неки овдашњи плаћеници страних
  обавештајних служби "болна је транзиција за неке људе" 8-) 8-) 8-)
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 7. #7
  Iskusan Duh Sekire (avatar)
  Učlanjen
  27.06.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  斧神
  Poruke
  6.638
  Tekstova u blogu
  19
  Reputaciona moć
  116

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Citat Original postavio eremita
  У Великој Плани једу псе......

  А на форуму једу *****

  Мисссссссим......какве везе овај случај има са политиком ???
  У њујоршком метроу једу пацове, гледао сам још као клинац неки филм из два дела "Америка, Америка", требало би га репризирати због неких телетабиса
  А кад рече Велика Плана имамо ли неког форумаша садашњег/бившег оданде... или беше Бела Паланка :?
  „Ko ne voli Dabić Rašu, popušio karu našu“ Kustendorf

 8. #8
  Aktivan član Kazanova (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Sta te boli k...
  Poruke
  1.977
  Reputaciona moć
  75

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Isto tako na jednom forumu (na nekom drugom sajtu), se pisalo kako je neki "Srbin" silovao vlastitu decu i terao ih na seks, bracu sa sestrama... itd, itd. Na TV "Palma Plus" ima emisija "Proces", koja intervjuise zatvorenike po zatvorima i bas je taj "Srbin" davao intervju (u stvari je jedna prava Ciganstura - Ciganin, da budem precizniji)...

  Provlace se mnoge slicne teme o tome i prikriveno se hoce reci kako su to Srbi (neki Cigani se tako i izjasnjavaju) a uopste ne postavljaju pitanje nacionalnosti (jer samim pitanjem se vec hoce reci da su to vec Srbi takvi, da bi se pokazalo kako je ovaj narod nemoralan i bolestan).

  Na radio Beogradu I programu oko 19.00 casova ima emisija na Romskom (ciganskom) jeziku.

  P.S.

  Na toj emisiji sam prvi put u zivotu cuo, da reci Ciganinu da je Ciganin uvredljivo i da je to fasisticko sovinisticka izjava.
  Poslednji put ažurirao/la Kazanova : 23.06.2006. u 14:47

 9. #9
  Zainteresovan član Deda Miloje (avatar)
  Učlanjen
  12.06.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Варварин па једно село ка аутопут
  Poruke
  213
  Reputaciona moć
  48

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Pa sto odma nisi napisao da su Romi?
  Pa decu treba oduzeti i u dom sa njima a oca u policiji istabati da propisa majcino mleko ma ja bi ga tuko,bas sam za ovakve stvari da se policiji daju malo odresene ruke da mlati!

 10. #10
  Iron Lord nije na forumu
  ne vadi prst iz uveta odkad je čuo da uvo više uživa
  Elita Iron Lord (avatar)
  Učlanjen
  23.12.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  ОЈ СРБИЈО, КРАВО МОЈА МУЗАРО!
  Poruke
  21.620
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Smatram da je ova tema za Dom i porodica, jer se radi o jednoj nesrećnoj porodici.

  Sa druge strane izvesna "niška studentska organizacija" je sramno organizovala kampanju "hrana za Beogradjane" kao da kod njih teče med i mleko.
  Tekstovi na sajtu te "studentske organizacije"ne liče da su ih studenti pisali.

 11. #11
  Primećen član Autobus 88 (avatar)
  Učlanjen
  23.09.2005.
  Poruke
  615
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Nebih rekao da se tu radi o gladi, vec o izivljavanju romske dece nad zivotinjama. Nekolicina sa foruma se mozda i seca sta ja licno mislim o psima lutalicama i nacinima njihopvog uklanjanja sa ulica ali ovo je ipak varvarski cin svojstven pripadnicima nekih naroda. Mislim da je tim romima trebala hrana trazili bi je po konteinerima ili bi je ukrali.

  Sto se tice pseceg mesa to je samo stvar ukusa. poznato je da neki Hrvati jedu pacove. Majk Tajson je jeo bubasvabe prilikom boravka na robiji. Muslimani ne podnose svinjetinu. Nevidim neki bitan razlog i argument protiv konzumiranja kučetine.

 12. #12
  Primećen član I.Sikorsky (avatar)
  Učlanjen
  20.04.2006.
  Lokacija
  everywhere
  Poruke
  500
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  A da se ovaj slucaj resi na ovakav nacin:"roditelji'i"deca"se prislone uza zid i......
  A catrlja i sve njihovo se spali i sravni sa zemljom....

 13. #13
  Poznat linabg (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  chb
  Poruke
  7.386
  Reputaciona moć
  125

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Citat Original postavio I.Sikorsky
  A da se ovaj slucaj resi na ovakav nacin:"roditelji'i"deca"se prislone uza zid i......
  A catrlja i sve njihovo se spali i sravni sa zemljom....
  da se ja pitam tako bi i bilo.... koji ce nam moj, neka gamad.. samo su teret drzavi..
  (ne reagujte mnogo, nesto sam besna.. ali i ne mislim mnogo bolje i kad nisam.. )

 14. #14
  Iskusan esperanca137 (avatar)
  Učlanjen
  14.05.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Bgd
  Poruke
  6.369
  Tekstova u blogu
  10
  Reputaciona moć
  113

  Post Re: U Velikoj Plani jedu pse

  treba tu decu sto pre prevaspitati dok nije kasno, inace ko zna sta sve od njih moze da ispadne:shock:
  "život je more,
  pučina crna,
  po kojoj tonu mnogi što brode,
  nije mi srce plašljiva srna,
  ja se ne bojim velike vode......"

 15. #15
  Poznat linabg (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  chb
  Poruke
  7.386
  Reputaciona moć
  125

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  sto je najgore vec je ispalo... a sutra ce biti manijakalne ubice, koje ce umesto pasa peci ljude...

 16. #16
  Poznat
  Učlanjen
  19.10.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Zemun
  Poruke
  7.287
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: U Velikoj Plani jedu pse

  Ово је стварно језиво!!!!!!!

Slične teme

 1. Žene…, na velikoj sam muci!
  Autor Amateracu u forumu Žene
  Odgovora: 85
  Poslednja poruka: 16.10.2009., 01:16
 2. Studiranje u Velikoj Britaniji
  Autor Gost1234 u forumu Školovanje u inostranstvu
  Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 29.04.2004., 20:53

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •