da li je neke uspeo da pokrene ovu igru na racunaru i ako jeste, kako?