Postovani,
kako regulisati simpaticki-nervni sistem u stomaku.
Tahikardija, muka.
cUO SAM ZA mrt-terapiju