zar nisu trebali vec da objave konkurs za upis u prvu godinu

hvala