STUDIRANJE U INOSTRANSTVU

--------------------------------------------------------------------------------

Detaljan pregled informacija o studiranju u inostranstvu,na 3 CD-a
Nemačkoj,Holandiji,Austriji,Italiji,Americi,Švaj carskoj i Španiji

--------------------------------------------------------------------------------

www.studiranjeuinostranstvu.cjb.net
Detaljan opis smerova na fakultetima,cena i uslovi školovanja,termini za prijavu na željeni fakultet,spisak neophodne dokumentacije za prijavljivanje kao i niz najrazličitijih informacija sakupljenih sa preko 300 internet stranica.Uz dobijenu informaciju o željenom fakultetu, smeru ili temi za nauènoitraživački rad dobijate i kompletne informacije vezane za uslove studiranja koji se tièu starosne granice, nivoa znanja engleskog jezika izraženog u TOEFL vrednostima, spisak neophodne dokumentacije kao i kontakt podatke, adresu, broj telefona, email adresu, sajt kao i imena profesora zaduženih za kontakt sa studentima tako da vrlo brzo možete stupiti u direktan kontakt sa profesorima inostranih fakulteta iz oblasti studija koje želite da upišete ili nastavite.
Kompletan spisak svih obrazovnih institucija u za sve vidove studiranja i nauènoistraživačkog rada: osnovne studije, postdiplomske studije, doktorske studije kao i stručne kurseve, seminare za dobijanje odgovarajućih stručnih sertifikata i licenci.
Detaljna mogucnost pretrage po različitim elementima: gradovima, imenu univerziteta, oblasti studija ili temi za nauènoistraživački rad.
Na disku se nalaze linkovi do svih mogućih sajtova donatora preko kojih ćete se najjednostavnije informisati o stipendijama kao i ostalim vidovima pomoći za studiranje u Nemačkoj,Austriji,Holandiji...
Posebnu novost čini deo u kome je dat pregled svih informacija vezanih za olakšani studijski boravak studenata i naučnika sa prostora Jugoistočne Evrope.
Kompletan adresar(e-mail adrese,brojevi telefona,web adrese) srpskih institucija u dijaspori,udruženja,poslovnih i iseljeničkih klubova i humanitarnih organizacija Srba u svetu


Ukoliko imate neko od pitanja slobodno se možete obratiti za svaku vrstu informacija koje Vas zanimaju

Pozdrav i svako dobro Vam želi
Dušan Belaćević,distributer autorskog izdanja
e-mail: studiranje@gmail.com
www.studiranjeuinostranstvu.cjb.net