3 nivo:mrak je a okolo mene su mine gde da krenem?