http://japander.com/

zbirka japanskih reklama u kojima se pojavljuju glumci sa zapada!