Ukoliko želite na svoje artikle da stavite bar kodove ili da doznate nešto više o njima idite na sajt www.ean.org.yu