Quantcast

Nedavni sadržaj od marvel78

  1. M

    Pitanja o Bogu i Bibliji iz ugla nevernika

    Bog ne može protivrečiti sebi i davati direktno suprotstavljene ... Jer i sami muslimani uopšte ne priznaju za proroke sve one koji sebe tako nazivaju. ... Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevernike pripremljene, čije će .... Zamislite se: u Bibliji je nabrojano...
Top