SUDNJI DAN - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

onisifor

SUDNJI DAN

Oceni ovaj blog
’’A kad dođe sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje.
I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.
I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.
Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta.
Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;
Go bijah, i odenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.
Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te videsmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?
Kad li te videsmo gosta, i primismo? ili gola, i odenusmo?
Kad li te videsmo bolesna, ili u tamnici, i dođosmo k tebi?
I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće (ljudi koji su u očima ovog sveta mali, bezvredni i prezreni) meni učiniste.
Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane: idite od mene prokleti u oganj večni pripravljeni đavolu i anđelima njegovim.
Jer ogladneh, i ne dadoste mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste me;
Gost bijah, i ne primiste me; go bijah, i ne odenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne obiđoste me.
Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! kad te videsmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo te?
Tada đe im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ove moje najmanje braće, ni meni ne učiniste.
I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni.’’ (Jevanđelje po Mateju 25, 31-46)

Pošalji "SUDNJI DAN" na Facebook Pošalji "SUDNJI DAN" na Google Pošalji "SUDNJI DAN" na My Yahoo! Pošalji "SUDNJI DAN" na Live Pošalji "SUDNJI DAN" na MySpace Pošalji "SUDNJI DAN" na Twitter Pošalji "SUDNJI DAN" na Digg Pošalji "SUDNJI DAN" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari