Bhagavad gita 11:52 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Razvodnik

Bhagavad gita 11:52

Oceni ovaj blog
[img]http://www.bhagavad-gita.com.hr/images/uploads/gita_p11_stih52.jpg[/img]sri-bhagavan uvaca
su-durdarcam idam rupam drstavan asi yan mama
deva apy asya rupasya nityam darsana-kanksinah


Svevišnja božanska osoba reče: Dragi moj Arđuna, moj oblik koji sada gledaš je vrlo teško videti. Čak i polubogovi uvek priželjkuju videti ovaj oblik, koji je toliko drag.

Bhagavad gita 11:52


Gospodin Krishna je završio sa pokazivanjem svog kosmičkog oblika u 48-mom stihu ovog poglavlja i obavestio Arjunu da se taj oblik ne može videti vršenjem pobožnih delatnosti i žrtvovanja. Ovde je sada upotrebljena reč su-“durdarsam”, koja ukazuje da je Krishnin dvoruki oblik još poverljiviji. Krishnin kosmički oblik se može videti ako se raznim delatnostima, kao što su pokoravanja, proučavanje Veda i filozofska špekulacija, doda mala primesa predanog služenja. To je moguće, ali ne bez primese bhakti; to je već bilo objašnjeno. Ali, Krishnin dvoruki oblik je još teže videti nego njegov kosmički oblik, čak i za polubogove kao što su Brahma i Šiva. Oni ga žele videti i iz Bhagavatama saznajemo da su svi polubogovi, kada se Krishna nalazio u materici svoje majke Devaki, došli iz raja da vide prekrasnog Krishnu, iako ga tada nisu mogli videti. Čekali su da ga vide. Budalasta osoba ga može ismevati, misleći da je obična osoba, i odavati poštovanje ne njemu, već neosobnom “nečemu” u njemu, ali sve su to besmislene izjave. Krishnu u njegovom dvorukom obliku žele videti polubogovi poput Brahme i Šive.

U Bhagavad-gita-i (9:11) je potvrđeno - “avajananti mam mudha manusim tanum asritah” - ili - “Krishnu ne mogu videti budalaste osobe koje ga ismevaju. Prema rečima Brahma-samhite, i rečima samog Krishne, u Bhagavad-gita-i, Krishnino telo je potpuno duhovno i puno blaženstva i večnosti. Njegovo telo nikada nije materijalno. Ali za neke koji Krishnu proučavaju čitajući Bhagavad-gita-u, ili slične vedske spise, Krishna je problem. Onaj ko koristi materijalni proces smatra Krsnu velikom istorijskom osobom, i vrlo učenim filozofom, ali misli da je bio običan čovek i da je morao prihvatiti materijalno telo, iako je bio tako moćan. U suštini, misli da je apsolutna istina neosobna; zato misli da je od neosobnog poprimio osobni oblik vezan za materijalnu prirodu. To je materijalistički zaključak o svevišnjem gospodinu. Još jedan zaključak je špekulativan. Oni koji tragaju za znanjem takođe špekulišu o Krishni i smatraju da je manje važan od kosmičkog oblika svevišnjeg. Tako misle da je kosmički oblik koji je Krishna pokazao Arjuni važniji od njegovog osobnog oblika. Prema njima, osobni oblik svevišnjeg je nešto zamišljeno. Oni veruju da apsolutna istina u krajnjem aspektu nije osoba. Ali transcendentalni proces je opisan u IV poglavlju Bhagavad-gita-e: slušanje o Krsni od autoriteta. To je pravi vedski proces. Oni koji zaista slede Vede slušaju o Krishni od autoriteta. Tako, dok neprestano slušaju o njemu, Krishna im postaje drag. Kao što smo već nekoliko puta rekli, Krishna je prekriven svojom moći - “yoga-mayom”. Njega ne može svako videti, niti će se on svakome razotkriti. Njega može videti samo onaj kome se on razotkrije. To je potvrđeno u vedskoj literaturi: apsolutnu istinu može istinski shvatiti samo onaj ko joj se predao. Ako transcendentalista neprestano neguje svesnost Krishne, i predano služi Krishnu, njegove duhovne oči se mogu otvoriti i on može videti Krishnu putem prosvetljenja. Takvo prosvetljenje nije moguće čak ni za polubogove; stoga je čak i za polubogove teško shvatiti Krishnu. Napredni polubogovi se uvek nadaju da će videti Krishnu u njegovom dvorukom obliku. Iako je vrlo teško videti Krishnin kosmički oblik, koji ne može svatko videti, možemo zaključiti da je još teže shvatiti njegov osobni oblik Syamasundare.

Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na Facebook Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na Google Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na My Yahoo! Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na Live Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na MySpace Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na Twitter Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na Digg Pošalji "Bhagavad gita 11:52" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari