Bhagavad gita 11:48 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Razvodnik

Bhagavad gita 11:48

Oceni ovaj blog
[img]http://www.bhagavad-gita.com.hr/images/uploads/gita_p11_stih48.jpg[/img]na veda-yajnadhyayanair na danair
na ca kriyabhir na tapobhir ugraih
evam-rupah sakya aham nr-loke
drastum tvad anyena kuru-pravira


O najbolji među ratnicima Kurua, niko nikada pre tebe nije video ovaj moj kosmički oblik, jer me osoba ne može videti u ovom obliku u materijalnom svetu, niti proučavanjem Veda, ni vršenjem žrtvovanja, davanjem milostinje, pobožnim delima ili oštrim pokorama.

Bhagavad gita 11:48


U vezi s tim, treba jasno shvatiti božanski vid. Ko može imati božanski vid? Božanski znači svet. Ako osoba ne dostigne božansku prirodu, poput polubogova, ne može imati božanski vid. Ko su polubogovi? U vedskim spisima je rečeno da su polubogovi bhakte gospodina Visnua (visnu-bhaktah smrta devah). Ateisti, oni koji ne veruju u Visnua, ili koji smatraju da je samo neosobni aspekt Krishne svevišnji, ne mogu imati božanski vid. Ne možemo vređati Krishnu i u isto vreme imati božanski vid. Ne možemo imati božanski vid ako nemamo božansku prirodu. Drugim rečima, oni koji imaju božanski vid mogu videti kao Arjuna.

U Bhagavad-gita-i je opisan kosmički oblik. Iako je pre Arjune taj opis bio svima nepoznat, sada, nakon ovog događaja, možemo imati neku predstavu o visva-rupi. Oni koji zaista imaju božansku prirodu mogu videti gospodinov kosmički oblik. Ali osoba ne može imati božansku prirodu ako nije gospodinov čisti bhakta. Međutim, bhakte koje imaju božansku prirodu i božanski vid nemaju veliku želju da vide gospodinov kosmički oblik. Arjuna je želeo da vidi četvororuki oblik gospodina Krishne, kao Visnua, i uplašio se kosmičkog oblika.

U ovom stihu ima nekoliko značajnih reči, kao što je reč veda-yajnadhyayanaih, koja se odnosi na proučavanje vedske literature i propise žrtvovanja. Veda se odnosi na sve vrste vedskih spisa, kao što su četiri Vede (Rg, Yajur, Sama i Atharva) i osamnaest Purana, Upanisade i Vedanta-sutra. Čovek može proučavati te spise kod kuće ili negde drugde. Pored njih, za proučavanje metoda žrtvovanja postoje sutre - Kalpa-sutre i Mimamsa-sutre. Danaih se odnosi na milostinju koja se daje dostojnim osobama, kao što su brahmane i vaisnave, koji transcendentalno služe gospodina s ljubavlju. “Pobožna dela” se odnosi na agni-hotru i propisane dužnosti različitih kasta. Dobrovoljno prihvatanje neke telesne patnje se zove tapasya. Tako osoba može činiti sve to - prihvatiti telesne pokore, davati milostinju, proučavati Vede, ali ako nije bhakta kao Arjuna - ne može videti kosmički oblik. Impersonalisti zamišljaju da vide gospodinov kosmički oblik, ali iz Bhagavad-gita-e saznajemo da impersonalisti nisu bhakte. Zato ne mogu videti gospodinov kosmički oblik.

Postoji puno ljudi koji izmišljaju inkarnacije i lažno proglašavaju običnog čoveka inkarnacijom, što je ludost. Treba slediti principe Bhagavad-gita-e, inače ne možemo steći savršeno duhovno znanje. Iako se smatra da je Bhagavad-gita uvodna studija nauke o bogu, ipak je tako savršena da omogućuje osobi da razlikuje šta je šta. Sledbenici lažne inkarnacije mogu reći da su videli transcendentalnu inkarnaciju boga, kosmički oblik, ali to je neprihvatljivo, jer ako neko ne postane Krishnin bhakta, ne može videti kosmički oblik boga. Prvo mora postati Krishnin čisti bhakta; onda može tvrditi da može pokazati kosmički oblik koji je video. Krishnin bhakta ne može prihvatiti lažne inkarnacije ili sledbenike lažnih inkarnacija.

Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na Facebook Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na Google Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na My Yahoo! Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na Live Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na MySpace Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na Twitter Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na Digg Pošalji "Bhagavad gita 11:48" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari