Psalmi 93-101 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 93-101

Oceni ovaj blog
93. Psalam

Psa 93:1 Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda, i neće se pomeriti.
Psa 93:2 Presto Tvoj stoji od iskona; od veka Ti si.
Psa 93:3 Podižu reke, Gospode, podižu reke glas svoj, podižu reke vale svoje:
Psa 93:4 Od hujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silniji je na visini Gospod.
Psa 93:5 Svedočanstva su Tvoja veoma tvrda; domu Tvom pripada svetlost, Gospode, na dugo vreme.


94. Psalam

Psa 94:1 Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
Psa 94:2 Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.
Psa 94:3 Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?
Psa 94:4 Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.
Psa 94:5 Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče.
Psa 94:6 Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
Psa 94:7 I govore: Neće videti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
Psa 94:8 Orazumite se, preludi ljudi! Budale! Kad ćete biti pametni?
Psa 94:9 Koji je stvorio uho, zar ne čuje? I koji je oko načinio, zar ne vidi?
Psa 94:10 Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čoveka da zna?
Psa 94:11 Gospod zna misli ljudima kako su ništave.
Psa 94:12 Blago čoveku koga Ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;
Psa 94:13 Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
Psa 94:14 Jer neće odbaciti Gospod narod svoj, i dostojanje svoje neće ostaviti.
Psa 94:15 Jer će se sud vratiti na pravdu, u njega će naći svi pravog srca.
Psa 94:16 Ko će ustati za mene suprot zlima? Ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
Psa 94:17 Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti.
Psa 94:18 Kad kažem: Drhće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me.
Psa 94:19 Kad se umnože brige u srcu mom, utehe Tvoje razgovaraju dušu moju.
Psa 94:20 Eda li će se blizu Tebe stati presto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?
Psa 94:21 Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.
Psa 94:22 Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
Psa 94:23 On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrebiće ih, istrebiće ih Gospod, Bog naš.


95. Psalam

Psa 95:1 Hodite, zapevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svog!
Psa 95:2 Izađimo pred lice Njegovo s hvalom, u pesmama pokliknimo Mu!
Psa 95:3 Jer je Gospod velik Bog i velik Car nad svim bogovima.
Psa 95:4 U Njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske Njegove su.
Psa 95:5 Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile.
Psa 95:6 Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom, Tvorcem svojim.
Psa 95:7 Jer je On Bog naš, i mi narod paše Njegove i ovce ruke Njegove. Sad kad biste poslušali glas Njegov:
Psa 95:8 "Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,
Psa 95:9 Gde me kušaše oci vaši, ispitaše i videše delo moje.
Psa 95:10 Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: Ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju puteve moje;
Psa 95:11 I zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u mir moj."


96. Psalam

Psa 96:1 Pevajte Gospodu pesmu novu, pevaj Gospodu, sva zemljo!
Psa 96:2 Pevajte Gospodu, blagosiljajte ime Njegovo, javljajte od dana na dan spasenje Njegovo.
Psa 96:3 Kazujte po narodima slavu Njegovu, po svim plemenima čudesa Njegova.
Psa 96:4 Jer je velik Gospod i valja Ga hvaliti: strašniji je od svih bogova.
Psa 96:5 Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.
Psa 96:6 Slava je i veličanstvo pred licem Njegovim, sila i krasota u svetinji Njegovoj.
Psa 96:7 Dajte, Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.
Psa 96:8 Dajte Gospodu slavu prema imenu Njegovom. Nosite dare i idite u dvore Njegove.
Psa 96:9 Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Strepi pred Njim, sva zemljo!
Psa 96:10 Recite narodima: Gospod caruje; zato je vasiljena tvrda i neće se pomestiti; On će suditi narodima pravo.
Psa 96:11 Nek se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska more i šta je u njemu;
Psa 96:12 Neka skače polje i sve što je na njemu; tada nek se raduju sva drveta šumska
Psa 96:13 Pred licem Gospodnjim; jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudiće vasiljenoj po pravdi, i narodima po istini svojoj.


97. Psalam

Psa 97:1 Gospod caruje: nek se raduje zemlja! Nek se vesele ostrva mnoga.
Psa 97:2 Oblak je i mrak oko Njega; blagost i pravda podnožje prestolu njegovom.
Psa 97:3 Oganj pred Njim ide, i pali naokolo neprijatelje Njegove.
Psa 97:4 Munje Njegove sevaju po vasiljenoj; vidi i strepi zemlja.
Psa 97:5 Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjeg, od lica Gospoda svoj zemlji.
Psa 97:6 Nebesa kazuju pravdu Njegovu, i svi narodi vide slavu Njegovu.
Psa 97:7 Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite Mu se svi bogovi.
Psa 97:8 Čuje i raduje se Sion, i kćeri se judejske vesele radi sudova Tvojih, Gospode!
Psa 97:9 Jer si Ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove.
Psa 97:10 Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih; iz ruku bezbožničkih otima ih.
Psa 97:11 Svetlost se prosipa na pravednika, i veselje na one koji su pravog srca.
Psa 97:12 Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime Njegovo.


98. Psalam

Psa 98:1 Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože Mu desnica Njegova i sveta mišica Njegova.
Psa 98:2 Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju.
Psa 98:3 Opomenu se milosti svoje i vernosti svoje k domu Izrailjevom. Videše svi krajevi zemaljski spasenje Boga našeg.
Psa 98:4 Raduj se Gospodu, sva zemljo; pevajte, poklikujte i popevajte!
Psa 98:5 Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim.
Psa 98:6 U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom.
Psa 98:7 Neka pljeska more i šta je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive;
Psa 98:8 Reke neka pljeskaju rukama; skupa gore nek se raduju
Psa 98:9 Pred licem Gospodnjim; jer ide da sudi zemlji; sudiće vasiljenoj pravedno, i narodima verno.


99. Psalam

Psa 99:1 Gospod caruje: neka strepe narodi; sedi na heruvimima: nek se drma zemlja!
Psa 99:2 Gospod je na Sionu velik, i visok nad svima narodima.
Psa 99:3 Neka slave veliko i strašno ime Tvoje; da je svet!
Psa 99:4 Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu; sud i pravdu Ti si uredio u Jakovu.
Psa 99:5 Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se podnožju Njegovom; da je svet!
Psa 99:6 Mojsije i Aron, sveštenici Njegovi, i Samuilo jedan od onih koji prizivaju ime Njegovo, prizivahu Boga, i On ih usliši.
Psa 99:7 U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovesti Njegove i uredbu koju im dade.
Psa 99:8 Gospode, Bože naš, Ti si ih uslišio; Ti si im bio Bog blag i plaćao za dela njihova.
Psa 99:9 Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se na svetoj gori Njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš.


100. Psalam

Psa 100:1 Raduj se Gospodu, sva zemljo!
Psa 100:2 Služite Gospodu veselo; idite pred lice Njegovo pevajući!
Psa 100:3 Poznajte Gospod da je Bog. On nas je stvorio, i mi smo dostojanje Njegovo, narod Njegov i ovce paše Njegove.
Psa 100:4 Ulazite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom. Slavite Ga, i blagosiljajte ime Njegovo.
Psa 100:5 Jer je dobar Gospod; milost je Njegova uvek, i istina Njegova od kolena na koleno.


101. Psalam

Psa 101:1 Milost i pravdu pevam; Tebe, Gospode, slavim.
Psa 101:2 Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svog u domu svom.
Psa 101:3 Ne stavljam pred oči svoje reči nepotrebne, mrzim na dela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima.
Psa 101:4 Srce pokvareno daleko je od mene; zlih ne znam.
Psa 101:5 Ko tajno opada bližnjeg svog, tog izgonim; ko je oholog oka i nadutog srca, tog ne trpim.
Psa 101:6 Oči su moje obraćene na verne na zemlji, da bi sedeli sa mnom. Ko hodi putem pravim, taj služi meni.
Psa 101:7 Ne živi u domu mom koji radi lukavo; koji govori laž, ne stoji pred očima mojim.
Psa 101:8 Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji, da bih istrebio iz grada Gospodnjeg sve koji čine bezakonje.

Pošalji "Psalmi 93-101" na Facebook Pošalji "Psalmi 93-101" na Google Pošalji "Psalmi 93-101" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 93-101" na Live Pošalji "Psalmi 93-101" na MySpace Pošalji "Psalmi 93-101" na Twitter Pošalji "Psalmi 93-101" na Digg Pošalji "Psalmi 93-101" na del.icio.us