Psalmi 66-75 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 66-75

Oceni ovaj blog
70. Psalam

Psa 70:1 Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš!
Psa 70:2 Nek se postide i posrame koji traže dušu moju! Nek odstupe natrag, i osramote se koji mi zlo žele!
Psa 70:3 Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore: Ha! Ha!
Psa 70:4 Nek se teše i vesele Tobom koji traže Tebe, i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore: Velik je Bog!
Psa 70:5 A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Gospode, ne časi!


71. Psalam

Psa 71:1 U Tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom večnom.
Psa 71:2 Pravdom svojom izbavi me, i oprosti me, prigni k meni uho svoje i pomozi mi.
Psa 71:3 Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si Ti grad moj i krepost moja.
Psa 71:4 Bože moj! Uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove.
Psa 71:5 Jer si Ti nadanje moje, Gospod je Gospod pouzdanje moje od mladosti moje.
Psa 71:6 Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje Ti si branič moj; Tobom se hvalim svagda.
Psa 71:7 Čudo sam mnogima, a Ti si utočište moje jako.
Psa 71:8 Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan.
Psa 71:9 Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti.
Psa 71:10 Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se,
Psa 71:11 Govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti.
Psa 71:12 Bože! Ne budi daleko od mene; Bože moj! Pohitaj mi u pomoć.
Psa 71:13 Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla!
Psa 71:14 A ja ću se svagda uzdati, i ponavljaću hvale Tebi.
Psa 71:15 Usta će moja kazivati pravdu Tvoju, svaki dan dobročinstva Tvoja, jer im ne znam broja.
Psa 71:16 Ući ću u sili Gospoda Gospoda, i slaviću samo Tvoju pravdu.
Psa 71:17 Bože! Ti si me učio od mladosti, i do danas kazujem čudesa Tvoja.
Psa 71:18 Ni u starosti i kad osedeh nemoj me ostaviti, Bože, eda bih kazivao mišicu Tvoju nasleđu, svoj omladini silu Tvoju,
Psa 71:19 Pravda je Tvoja, Bože, do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao Ti?
Psa 71:20 Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio.
Psa 71:21 Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe.
Psa 71:22 I ja Te hvalim uz psaltir, Tvoju vernost, Bože moj; udaram Ti u gusle, Sveče Izrailjev!
Psa 71:23 Raduju se usta moja kad pevam Tebi, i duša moja, koju si izbavio.
Psa 71:24 I jezik moj svaki dan kazuje pravdu Tvoju; jer su postiđeni i posramljeni oni koji mi traže zla.


72. Psalam

Psa 72:1 Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom:
Psa 72:2 On će suditi narodu Tvom po pravdi, i nevoljnicima Tvojim po pravici.
Psa 72:3 Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.
Psa 72:4 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,
Psa 72:5 Bojaće se Tebe dok je sunca i meseca, od kolena do kolena.
Psa 72:6 Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.
Psa 72:7 Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca.
Psa 72:8 Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih.
Psa 72:9 Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.
Psa 72:10 Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak.
Psa 72:11 Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.
Psa 72:12 Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.
Psa 72:13 Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti.
Psa 72:14 Od prevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim.
Psa 72:15 Oni će dobro živeti, i doneće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.
Psa 72:16 Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njeno kao livanska šuma, i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji.
Psa 72:17 Ime će njegovo biti uvek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.
Psa 72:18 Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!
Psa 72:19 I blagosloveno slavno ime Njegovo uvek! Slave Njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.
Psa 72:20 Svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog.


73. Psalam

Psa 73:1 Ta dobar je Bog Izrailju, onima koji su čista srca.
Psa 73:2 A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja,
Psa 73:3 Jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive.
Psa 73:4 Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo.
Psa 73:5 Na poslovima čovečijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima.
Psa 73:6 Toga radi optočeni su oholoću kao ogrlicom, i obučeni u obest kao u stajaće ruho.
Psa 73:7 Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape.
Psa 73:8 Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore.
Psa 73:9 Usta svoja dižu u nebo, i zemlju prolazi jezik njihov.
Psa 73:10 I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegovog, i piju vodu iz punog izvora.
Psa 73:11 I govore: Kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna?
Psa 73:12 Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo.
Psa 73:13 Zar, dakle, uzalud čistim srce svoje, i umivam bezazlenošću ruke svoje,
Psa 73:14 Dopadam rana svaki dan, i muke svako jutro?
Psa 73:15 Kad bih kazao: Govoriću kao i oni, izneverio bih rod sinova Tvojih.
Psa 73:16 I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo; ali to beše teško u očima mojim.
Psa 73:17 Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju, i doznah kraj njihov.
Psa 73:18 Ta na klizavom mestu postavio si ih, i bacaš ih u propast!
Psa 73:19 Kako začas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote!
Psa 73:20 Kao san, kad se čovek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu.
Psa 73:21 Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi,
Psa 73:22 Tada bejah neznalica i ne razumevah; kao živinče bijah pred Tobom.
Psa 73:23 Ali sam svagda kod Tebe, Ti me držiš za desnu ruku.
Psa 73:24 Po svojoj volji vodiš me, i posle ćeš me odvesti u slavu.
Psa 73:25 Koga imam na nebu? I s Tobom ništa neću na zemlji.
Psa 73:26 Čezne za Tobom telo moje i srce moje; Bog je grad srca mog i deo moj doveka.
Psa 73:27 Jer evo koji odstupiše od Tebe, ginu; Ti istrebljavaš svakog koji čini preljubu ostavljajući Tebe.
Psa 73:28 A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa Tvoja.


74. Psalam

Psa 74:1 Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo; dimi se gnev Tvoj na ovce paše Tvoje?
Psa 74:2 Opomeni se sabora svog, koji si stekao od starine, iskupio sebi u naslednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio.
Psa 74:3 Podigni stope svoje na stare razvaline: sve je razrušio neprijatelj u svetinji.
Psa 74:4 Riču neprijatelji Tvoji na mestu sabora Tvojih, svoje običaje postavljaju mesto naših običaja.
Psa 74:5 Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sekiru na spletene grane u drveta.
Psa 74:6 Sve u njemu što je rezano razbiše sekirama i bradvama.
Psa 74:7 Ognjem sažegoše svetinju Tvoju; na zemlju obalivši oskvrniše stan imena Tvog.
Psa 74:8 Rekoše u srcu svom: Potrimo ih sasvim. Popališe sva mesta sabora Božijih na zemlji.
Psa 74:9 Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka, i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati.
Psa 74:10 Dokle će se, Bože, rugati nasilnik? Hoće li doveka protivnik prkositi imenu Tvom?
Psa 74:11 Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju? Pruži iz nedara svojih, i istrebi ih.
Psa 74:12 Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje!
Psa 74:13 Ti si silom svojom raskinuo more, i satro glave vodenim nakazama.
Psa 74:14 Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu.
Psa 74:15 Ti si otvorio izvore i potoke, Ti si isušio reke koje ne presišu.
Psa 74:16 Tvoj je dan i Tvoja je noć, Ti si postavio zvezde i sunce.
Psa 74:17 Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, leto i zimu Ti si uredio.
Psa 74:18 Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu, i narod bezumni ne mari za ime Tvoje.
Psa 74:19 Ne daj zverima dušu grlice svoje, nemoj zaboraviti stado stradalaca svojih zasvagda.
Psa 74:20 Pogledaj na zavet; jer su sve pećine zemaljske pune stanova bezakonja.
Psa 74:21 Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime Tvoje.
Psa 74:22 Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako Ti se bezumnik ruga svaki dan!
Psa 74:23 Ne zaboravi obesti neprijatelja svojih, vike, koju jednako dižu protivnici Tvoji!


75. Psalam

Psa 75:1 Hvalimo Te, Bože, hvalimo; blizu je ime Tvoje. Za Tebe kazuju čudesa Tvoja.
Psa 75:2 "Kad vidim da je vreme, sudiću pravo.
Psa 75:3 Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njene."
Psa 75:4 Kažem hvališama: Ne hvalite se, i bezakonicima: Ne dižite rog.
Psa 75:5 Ne dižite u vis rog svoj, ne govorite tvrdoglavo.
Psa 75:6 Jer uzvišavanje ne dolazi ni od istoka ni od zapada ni od pustinje;
Psa 75:7 Nego je Bog sudija, jednog ponižuje a drugog uzvišuje.
Psa 75:8 Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu, i razdaje iz nje. I talog će njen progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji.
Psa 75:9 A ja ću kazivati doveka, pevaću Bogu Jakovljevom.
Psa 75:10 "Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisiće se."

Pošalji "Psalmi 66-75" na Facebook Pošalji "Psalmi 66-75" na Google Pošalji "Psalmi 66-75" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 66-75" na Live Pošalji "Psalmi 66-75" na MySpace Pošalji "Psalmi 66-75" na Twitter Pošalji "Psalmi 66-75" na Digg Pošalji "Psalmi 66-75" na del.icio.us