Psalmi 65-69 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 65-69

Oceni ovaj blog
65. Psalam

Psa 65:1 U Tebi je uzdanje, Bože, Tebi pripada hvala na Sionu, i Tebi se izvršuju zaveti.
Psa 65:2 Ti slušaš molitvu; k Tebi dolazi svako telo.
Psa 65:3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.
Psa 65:4 Blago onome koga izabiraš i primaš, da živi u dvoru Tvom! Nasitićemo se dobrom doma Tvog, svetinjom crkve Tvoje.
Psa 65:5 Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, Spasitelju naš, uzdanico svih krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
Psa 65:6 Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
Psa 65:7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!
Psa 65:8 Boje se Tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom Ti budiš da slavi Tebe.
Psa 65:9 Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio.
Psa 65:10 Brazde njene napajaš, ravniš grude njene, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa.
Psa 65:11 Ti venčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su Tvoje pune masti.
Psa 65:12 Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
Psa 65:13 Luke se osipaju stadima, i polja se zaodevaju pšenicom; vesele se i pevaju.


66. Psalam

Psa 66:1 Poklikni Bogu, sva zemljo!
Psa 66:2 Zapevajte slavu imenu Njegovom, dajte Mu hvalu i slavu.
Psa 66:3 Recite Bogu: Kako si strašan u delima svojim! Radi velike sile Tvoje laskaju Ti neprijatelji Tvoji.
Psa 66:4 Sva zemlja nek se pokloni Tebi i poje Tebi, neka poje imenu Tvom.
Psa 66:5 Hodite i vidite dela Boga strašnog u delima svojim nad sinovima ljudskim.
Psa 66:6 On je pretvorio more u suhotu, preko reke pređosmo nogama; onde smo se veselili o Njemu;
Psa 66:7 Vlada silom svojom uvek, oči Njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se niste podigli!
Psa 66:8 Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu.
Psa 66:9 On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.
Psa 66:10 Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa.
Psa 66:11 Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.
Psa 66:12 Dao si nas u jaram čoveku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.
Psa 66:13 Ući ću u dom Tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću Ti zavete svoje,
Psa 66:14 Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u teskobi mojoj.
Psa 66:15 Žrtve paljenice pretile ću tu prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću Ti teoce s jarićima.
Psa 66:16 Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.
Psa 66:17 K Njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih Ga.
Psa 66:18 Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod.
Psa 66:19 Ali Bog usliši, primi glas moljenja mog.
Psa 66:20 Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!


67. Psalam

Psa 67:1 Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim.
Psa 67:2 Da bi se znao na zemlji put Tvoj, po svima narodima spasenje Tvoje.
Psa 67:3 Da Te slave narodi, Bože, da Te slave svi narodi!
Psa 67:4 Da se vesele i raduju plemena; jer sudiš narodima pravo, i plemenima na zemlji upravljaš.
Psa 67:5 Da Te slave narodi, Bože, da Te slave svi narodi!
Psa 67:6 Zemlja dade plod svoj. Da nas blagosilja Bog, Bog naš!
Psa 67:7 Da nas blagosilja Bog, i da Ga se boje svi krajevi zemaljski!


68. Psalam

Psa 68:1 Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji Njegovi, i pobeći će od lica Njegovog koji mrze na Nj.
Psa 68:2 Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni; kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijeg.
Psa 68:3 A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.
Psa 68:4 Pojte Bogu, popevajte imenu Njegovom; ravnite put Onome što ide preko pustinje; Gospod Mu je ime, radujte Mu se.
Psa 68:5 Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetom stanu svom.
Psa 68:6 Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mesta obilna, a nepokorni žive gde je suša.
Psa 68:7 Bože! Kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje,
Psa 68:8 Zemlja se tresaše, i nebo se rastapaše od lica Božijeg, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izrailjevog.
Psa 68:9 Blagodatni si dažd izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje Tvoje, Ti si ga krepio.
Psa 68:10 Stado Tvoje življaše onde; po dobroti svojoj, Bože, Ti si gotovio hranu jadnome.
Psa 68:11 Gospod daje reč; glasnika veliko je mnoštvo.
Psa 68:12 Carevi nad vojskama beže, beže, a koja sedi doma, deli plen.
Psa 68:13 Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena, a perje joj se zlatni.
Psa 68:14 Kad je Svemogući rasipao careve na ovoj zemlji, ona se blistaše kao sneg na Selmonu.
Psa 68:15 Gora je vasanska gora Božija; gora je vasanska gora humovita.
Psa 68:16 Zašto gledate zavidljivo, gore humovite? Evo gora, na kojoj omile Bogu živeti, i na kojoj će Gospod živeti doveka.
Psa 68:17 Kola Božijih ima sila, hiljade hiljada. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji.
Psa 68:18 Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože!
Psa 68:19 Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.
Psa 68:20 Ovaj je Bog naš Bog Spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna.
Psa 68:21 Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato teme onog koji ostaje u bezakonju svom.
Psa 68:22 Reče Gospod: Od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske,
Psa 68:23 Da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvojih da je liže.
Psa 68:24 Videše kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj.
Psa 68:25 Napred iđahu pevači, za njima svirači sred devojaka s bubnjevima:
Psa 68:26 Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izrailjevog!
Psa 68:27 Onde mladi Venijamin, starešina njihov; knezovi Judini, vladaoci njihovi; knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi.
Psa 68:28 Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas!
Psa 68:29 U crkvi Tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare.
Psa 68:30 Ukroti zver u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred Tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.
Psa 68:31 Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svoje k Bogu.
Psa 68:32 Carstva zemaljska, pojte Bogu, popevajte Gospodu,
Psa 68:33 Koji sedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo grmi glasom jakim.
Psa 68:34 Dajte slavu Bogu; veličanstvo je Njegovo nad Izrailjem i sila Njegova na oblacima.
Psa 68:35 Divan si, Bože, u svetinji svojoj! Bog Izrailjev daje silu i krepost narodu. Blagosloven Bog!


69. Psalam

Psa 69:1 Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.
Psa 69:2 Propadam u dubokom glibu, gde nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju.
Psa 69:3 Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobeleše mi oči pogledajući Boga.
Psa 69:4 Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim.
Psa 69:5 Bože! Ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nisu sakrivene od Tebe.
Psa 69:6 Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u Tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže Tebe, Bože Izrailjev!
Psa 69:7 Jer Tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.
Psa 69:8 Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje.
Psa 69:9 Jer revnost za kuću Tvoju jede me i ruženja onih koji Tebe ruže padaju na me.
Psa 69:10 Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;
Psa 69:11 Mesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča.
Psa 69:12 O meni se razgovaraju sedeći na vratima, pijući vino pevaju me.
Psa 69:13 A ja se molim Tebi, Gospode; vreme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje Tvoje.
Psa 69:14 Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;
Psa 69:15 Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrela svog.
Psa 69:16 Usliši me, Gospode, jer je blagost Tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me.
Psa 69:17 Nemoj odvratiti lice svoje od sluge svog; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.
Psa 69:18 Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me.
Psa 69:19 Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred Tobom su svi neprijatelji moji.
Psa 69:20 Sramota satre srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim.
Psa 69:21 Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom.
Psa 69:22 Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata.
Psa 69:23 Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda.
Psa 69:24 Izlij na njih jarost svoju, i plamen gneva Tvog neka ih obuzme!
Psa 69:25 Stan njihov neka opusti, i u njihovim šatorima neka ne bude nikoga da živi.
Psa 69:26 Jer koga si Ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si Ti ranio.
Psa 69:27 Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde Tvoje.
Psa 69:28 Neka se izbrišu iz knjige živih, i s pravednicima nek ne budu zapisani.
Psa 69:29 A ja sam ništ i bolan; pomoć Tvoja, Bože, nek me zakloni.
Psa 69:30 Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću Ga u hvali.
Psa 69:31 To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.
Psa 69:32 Videće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživeće srce vaše.
Psa 69:33 Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.
Psa 69:34 Neka Ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!
Psa 69:35 Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se onde naseliti i naslediće ga.
Psa 69:36 I nasleđe će se sluga Njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime Njegovo nastavaće na njemu.

Pošalji "Psalmi 65-69" na Facebook Pošalji "Psalmi 65-69" na Google Pošalji "Psalmi 65-69" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 65-69" na Live Pošalji "Psalmi 65-69" na MySpace Pošalji "Psalmi 65-69" na Twitter Pošalji "Psalmi 65-69" na Digg Pošalji "Psalmi 65-69" na del.icio.us