Psalmi 56-64 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 56-64

Oceni ovaj blog
56. Psalam

Psa 56:1 Smiluj se na me, Bože, jer čovek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritešnjuje.
Psa 56:2 Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.
Psa 56:3 Kad me je strah, jer se u Tebe uzdam.
Psa 56:4 Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?
Psa 56:5 Svaki dan izvrću reči moje; šta god misle, sve meni o zlu.
Psa 56:6 Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojim; jer traže dušu moju.
Psa 56:7 Kod ovakve zloće izbavi od njih, u gnevu obori narode, Bože.
Psa 56:8 U Tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod Tebe, one su u knjizi Tvojoj.
Psa 56:9 Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad Tebe prizivam; po tom znam da je Bog sa mnom.
Psa 56:10 Bogom se hvalim za reč Njegovu, Gospodom se hvalim za reč Njegovu.
Psa 56:11 U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
Psa 56:12 Tebi sam se, Bože, zavetovao; Tebe ću hvaliti;
Psa 56:13 Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svetlosti živih.


57. Psalam

Psa 57:1 Smiluj se na me, Bože, smiluj se na me; jer se u Tebe uzda duša moja, i pod sen krila Tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje.
Psa 57:2 Prizivam Boga Višnjeg, Boga, koji mi dobro čini;
Psa 57:3 Da pošalje s neba i sačuva me, da posrami onog koji traži da me proždre; da pošalje Bog milost svoju i istinu svoju.
Psa 57:4 Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strele, i njihov jezik mač oštar.
Psa 57:5 Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!
Psa 57:6 Metnuše zamku nogama mojim, i stegoše dušu moju, iskopaše preda mnom jamu, i sami padoše u nju.
Psa 57:7 Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje; pevaću Te i slaviću.
Psa 57:8 Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle; ustaću rano.
Psa 57:9 Hvaliću Gospoda po narodima, pevaću Ti po plemenima.
Psa 57:10 Jer je velika do nebesa milost Tvoja, i istina Tvoja do oblaka.
Psa 57:11 Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!


58. Psalam

Psa 58:1 Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovečiji?
Psa 58:2 Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na merila zločinstva ruku svojih na zemlji.
Psa 58:3 Od samog rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž.
Psa 58:4 U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluve aspide, koja zatiskuje uho svoje,
Psa 58:5 Koja ne čuje glas bajačev, vračara veštog u vračanju.
Psa 58:6 Bože! Polomi im zube u ustima njihovim; razbij čeljusti lavovima, Gospode!
Psa 58:7 Nek se proliju kao voda, i nestane ih. Kad puste strele, neka budu kao slomljene.
Psa 58:8 Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca.
Psa 58:9 Pre nego kotlovi vaši osete toplotu od potpaljenog trnja, i sirovo i nagorelo neka raznese vihor.
Psa 58:10 Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj.
Psa 58:11 I reći će ljudi: Zaista ima ploda pravedniku! Zaista je Bog sudija na zemlji!


59. Psalam

Psa 59:1 Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih, što ustaju na me, zakloni me.
Psa 59:2 Izbavi me od onih koji čine bezakonje, i od krvopija sačuvaj me.
Psa 59:3 Evo, zlo namišljaju duši mojoj, skupljaju se na me silni, bez krivice moje i bez greha mog, Gospode.
Psa 59:4 Bez krivice moje steču se i oružaju se; ustani za mene, i gledaj.
Psa 59:5 Ti, Gospode, Bože nad vojskama, Bože Izrailjev, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj požaliti odmetnika.
Psa 59:6 Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada.
Psa 59:7 Evo ruže jezikom svojim, mač im je u ustima, jer, vele, ko će čuti?
Psa 59:8 Ali Ti ćeš se, Gospode, smejati njima i posramiti sve ove narode.
Psa 59:9 Oni su jaki, ali ja na Tebe pogledam, jer si Ti Bog, čuvar moj.
Psa 59:10 Bog, koji me miluje, ide preda mnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje.
Psa 59:11 Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj; raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš,
Psa 59:12 Za greh usta njihovih; za reči jezika njihovog; nek se uhvate u oholosti svojoj za kletvu i laž koju su govorili.
Psa 59:13 Raspi u gnevu, raspi, da ih nema; i neka poznaju da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih.
Psa 59:14 Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada.
Psa 59:15 Neka tumaraju tražeći hrane, i ne nasitivši se neka noći provode.
Psa 59:16 A ja ću pevati silu Tvoju, rano ujutru glasiti milost Tvoju; jer si mi bio odbrana i utočište u dan nevolje moje.
Psa 59:17 Silo moja! Tebi ću pevati, jer si Ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje.


60. Psalam

Psa 60:1 Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnevio si se; povrati nas.
Psa 60:2 Zatresao si zemlju, i razvalio si je; stegni raseline njene, jer se njiha.
Psa 60:3 Dao si narodu svom da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kog se zanesosmo.
Psa 60:4 Podigni zastavu za one koji Te se boje, da uteku od luka,
Psa 60:5 Da se izbave mili Tvoji. Pomozi desnicom svojom i usliši me.
Psa 60:6 Bog reče u svetinji svojoj: Veseliću se, razdeliću Sihem, i dolinu Sokot razmeriću.
Psa 60:7 Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj,
Psa 60:8 Moav čaša moja, iz koje se umivam, na Edoma pružiću obuću svoju. Pevaj mi, filistejska zemljo!
Psa 60:9 Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
Psa 60:10 Zar nećeš Ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskom našom?
Psa 60:11 Daj nam pomoć u teskobi. A obrana je čovečija uzalud.
Psa 60:12 Bogom smo jaki: On gazi neprijatelje naše.


61. Psalam

Psa 61:1 Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju.
Psa 61:2 Od kraja zemlje vičem k Tebi, kad klonu srce moje. Izvedi me na goru, gde se ne mogu popeti.
Psa 61:3 Jer si Ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja.
Psa 61:4 Da živim u stanu Tvom doveka, i počinem pod krovom krila Tvojih.
Psa 61:5 Jer Ti, Bože, čuješ zavete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime Tvoje.
Psa 61:6 Dodaj dane k danima carevim, i godine njegove produži od kolena na koleno.
Psa 61:7 Neka caruje doveka pred Bogom; zapovedi milosti i istini neka ga čuvaju.
Psa 61:8 Tako ću pevati imenu Tvom svagda, izvršujući zavete svoje svaki dan.


62. Psalam

Psa 62:1 Ta, u Boga je mir duši mojoj, od Njega je spasenje moje!
Psa 62:2 Ta, On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo.
Psa 62:3 Dokle ćete napadati na čoveka? Svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu.
Psa 62:4 Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omile im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu.
Psa 62:5 Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u Njemu nada moja.
Psa 62:6 On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti.
Psa 62:7 U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu.
Psa 62:8 Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.
Psa 62:9 Ta, sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž, da se metnu na merila, bili bi lakši nego ništa.
Psa 62:10 Ne uzdajte se u vlast ni u otimanje, nemojte biti ništavi; kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nj.
Psa 62:11 Jednom reče Bog i više puta čuh, da je krepost u Boga.
Psa 62:12 I u Tebe je, Gospode, milost; jer Ti plaćaš svakome po delima njegovim.


63. Psalam

Psa 63:1 Bože! Ti si Bog moj, k Tebi ranim, žedna je Tebe duša moja, za Tobom čezne telo moje u zemlji suvoj, žednoj i bezvodnoj.
Psa 63:2 Tako bih Te ugledao u svetinji, da bih video silu Tvoju i slavu Tvoju.
Psa 63:3 Jer je dobrota Tvoja bolja od života. Usta bi moja hvalila Tebe;
Psa 63:4 Tako bih Te blagosiljao za života svog, u ime Tvoje podigao bih ruke svoje.
Psa 63:5 Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja, i radosnim glasom hvalila bi Te usta moja.
Psa 63:6 Kad Te se sećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o Tebi.
Psa 63:7 Jer si Ti pomoć moja, i u senu krila Tvojih veselim se.
Psa 63:8 Duša se moja prilepila za Tebe, desnica Tvoja drži me.
Psa 63:9 Koji traže pogibao duši mojoj, oni će otići pod zemlju.
Psa 63:10 Izginuće od mača, i dopašće lisicama.
Psa 63:11 A car će se veseliti o Bogu, hvaliće se svaki koji se kune Njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž.


64. Psalam

Psa 64:1 Čuj, Bože, glas moj u jadu mom; od strašnog neprijatelja sačuvaj život moj.
Psa 64:2 Sakrij me od gomile bezakonika, od čete zločinaca,
Psa 64:3 Koji naoštriše jezik svoj kao mač, streljaju rečima, koje zadaju rane,
Psa 64:4 Da bi iz potaje ubili pravoga. Iznenada udaraju na nj i ne boje se;
Psa 64:5 Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele: Ko će ih videti?
Psa 64:6 Izmišljaju zločinstva i govore: Svršeno je! Šta će se raditi, smišljeno je! A šta je unutra i srce u čoveka duboko je.
Psa 64:7 Ali će ih Bog poraziti; udariće ih strela iznenada.
Psa 64:8 Oboriće jedan drugog jezikom svojim. Ko ih god vidi, bežaće od njih.
Psa 64:9 Svi će se ljudi bojati i kazivaće čudo Božije, i poznaće u tome delo Njegovo.
Psa 64:10 A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u Njega, i hvaliće se svi koji su pravog srca.

Pošalji "Psalmi 56-64" na Facebook Pošalji "Psalmi 56-64" na Google Pošalji "Psalmi 56-64" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 56-64" na Live Pošalji "Psalmi 56-64" na MySpace Pošalji "Psalmi 56-64" na Twitter Pošalji "Psalmi 56-64" na Digg Pošalji "Psalmi 56-64" na del.icio.us