Psalmi 49-55 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 49-55

Oceni ovaj blog
49. Psalam

Psa 49:1 Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljeni,
Psa 49:2 Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.
Psa 49:3 Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.
Psa 49:4 Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.
Psa 49:5 Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
Psa 49:6 Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikim bogatstvom svojim!
Psa 49:7 Čovek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za nj.
Psa 49:8 Velik je otkup za dušu, i neće biti nikad
Psa 49:9 Da ko doveka živi, i ne vidi groba.
Psa 49:10 Svi vide gde umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.
Psa 49:11 Oni misle da će kuće njihove trajati doveka, i stanovi njihovi od kolena na koleno; imenima svojim zovu zemlje;
Psa 49:12 Ali čovek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.
Psa 49:13 Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;
Psa 49:14 Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.
Psa 49:15 Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me On prima.
Psa 49:16 Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegovog.
Psa 49:17 Jer kad umre, neće ništa poneti, niti će poći za njim slava njegova.
Psa 49:18 Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegovog, i slave tebe, što ugađaš sebi.
Psa 49:19 Ali će on otići u stan otaca svojih, gde sveta nikad ne vide.
Psa 49:20 Čovek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.


50. Psalam

Psa 50:1 Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanog do zapada.
Psa 50:2 Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog.
Psa 50:3 Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika.
Psa 50:4 Doziva nebo odozgo i zemlju, da sudi narodu svom:
Psa 50:5 "Skupite mi svece moje, koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi."
Psa 50:6 (I nebesa oglasiše pravdu Njegovu, jer je taj sudija Bog.)
Psa 50:7 Slušaj, narode moj, šta ću ti kazati, Izrailju, šta ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj.
Psa 50:8 Neću te za žrtve tvoje karati; tvoje žrtve paljenice svagda su preda mnom.
Psa 50:9 Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvog, ni jarića iz torova tvojih.
Psa 50:10 Jer je moje sve gorsko zverje, i stoka po planinama na hiljade.
Psa 50:11 Znam sve ptice po gorama, i krasota poljska preda mnom je.
Psa 50:12 Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj.
Psa 50:13 Zar ja jedem meso volujsko, ili krv jareću pijem?
Psa 50:14 Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, i izvršuj Višnjemu zavete svoje.
Psa 50:15 Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.
Psa 50:16 A bezbožniku reče Bog: Zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavet moj u ustima svojim?
Psa 50:17 A sam mrziš na nauku, i reči moje bacaš za leđa.
Psa 50:18 Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim, i s preljubočincima imaš deo.
Psa 50:19 Usta si svoja pustio da govore zlo, i jezik tvoj plete prevare.
Psa 50:20 Sediš i govoriš na brata svog, sina matere svoje opadaš.
Psa 50:21 Ti si to činio, ja ćutah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličiću te, metnuću ti pred oči grehe tvoje.
Psa 50:22 Razumejte ovo koji zaboravljate Boga! Inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti.
Psa 50:23 Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.


51. Psalam

Psa 51:1 Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
Psa 51:2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.
Psa 51:3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.
Psa 51:4 Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.
Psa 51:5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.
Psa 51:6 Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
Psa 51:7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.
Psa 51:8 Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
Psa 51:9 Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
Psa 51:10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
Psa 51:11 Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.
Psa 51:12 Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.
Psa 51:13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.
Psa 51:14 Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.
Psa 51:15 Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.
Psa 51:16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.
Psa 51:17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.
Psa 51:18 Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.
Psa 51:19 Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.


52. Psalam

Psa 52:1 Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom.
Psa 52:2 Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je u tebe kao britva naoštrena, lukavi!
Psa 52:3 Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti.
Psa 52:4 Ljubiš svakojake reči od pogibli, i jezik lukav.
Psa 52:5 Toga radi Bog će te poraziti sasvim, izbaciće te i iščupaće te iz stana, i koren tvoj iz zemlje živih.
Psa 52:6 Videće pravednici i pobojaće se, i podsmevaće mu se:
Psa 52:7 Gle čoveka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svog i utvrđivaše se zloćom svojom.
Psa 52:8 A ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i doveka.
Psa 52:9 Doveka ću hvaliti Tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime Tvoje; jer si dobar k svecima svojim.


53. Psalam

Psa 53:1 Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; pronevaljališe se i zagrdeše u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori.
Psa 53:2 Bog s neba pogleda na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga.
Psa 53:3 Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog.
Psa 53:4 Zar neće da se orazume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hleb, i ne prizivaju Boga?
Psa 53:5 Drhtaće od straha gde straha nema. Jer će Bog rasuti kosti onih koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odvrže.
Psa 53:6 Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj.


54. Psalam

Psa 54:1 Bože! Imenom svojim pomozi mi, i krepošću svojom odbrani me na sudu.
Psa 54:2 Bože! Usliši molitvu moju, čuj reči usta mojih.
Psa 54:3 Jer tuđini ustaše na me; i silni traže dušu moju; nemaju Boga pred sobom.
Psa 54:4 Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj.
Psa 54:5 Obratiće zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrebiće ih.
Psa 54:6 Rado ću prineti žrtvu, proslaviću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro.
Psa 54:7 Jer me izbavljaš od svake nevolje, i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje.


55. Psalam

Psa 55:1 Usliši, Bože, molitvu moju, i nemoj se sakriti od moljenja mog.
Psa 55:2 Pazi, i saslušaj me; cvilim u jadu svom i uzdišem
Psa 55:3 Od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke; jer dižu na me zlo, i u gnevu gone me.
Psa 55:4 Srce je moje uzdrhtalo u meni, i strah smrtni popade me;
Psa 55:5 Strah i trepet dođe na me, i groza poduze me.
Psa 55:6 I rekoh: Ko bi mi dao krila golubinja? Ja bih odleteo i počinuo;
Psa 55:7 Daleko bih pobegao, i nastanio se u pustinji.
Psa 55:8 Pohitao bih da utečem od vihora i od bure.
Psa 55:9 Porazi, Gospode, i razdeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu;
Psa 55:10 Danju i noću to hodi po zidovima njegovim; zločinstvo je i muka posred njega.
Psa 55:11 Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevara i lukavstvo.
Psa 55:12 Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podneo; ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio.
Psa 55:13 Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj.
Psa 55:14 S kojim mi beše radost deliti tajnu, i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni.
Psa 55:15 Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđu u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovom i u njima.
Psa 55:16 Ja Boga prizivam, i Gospod će me spasti.
Psa 55:17 Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
Psa 55:18 Učiniće, te će duša moja biti mirna od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo imam.
Psa 55:19 Da usliši, i ukroti ih Bog, koji živi od veka; jer se ne menjaju i ne boje se Boga.
Psa 55:20 Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru, i raskidaju svoju družbu.
Psa 55:21 Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Reči su im blaže od ulja, ali su goli mačevi.
Psa 55:22 Stavi na Gospoda breme svoje, i On će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da posrne.
Psa 55:23 Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli; krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih. A ja se u Tebe uzdam.

Pošalji "Psalmi 49-55" na Facebook Pošalji "Psalmi 49-55" na Google Pošalji "Psalmi 49-55" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 49-55" na Live Pošalji "Psalmi 49-55" na MySpace Pošalji "Psalmi 49-55" na Twitter Pošalji "Psalmi 49-55" na Digg Pošalji "Psalmi 49-55" na del.icio.us