Psalmi 41-48 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 41-48

Oceni ovaj blog
41. Psalam

Psa 41:1 Blago onome koji razume ništega! Gospod će ga izbaviti u zli dan.
Psa 41:2 Gospod će ga sačuvati i poživeće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim.
Psa 41:3 Gospod će ga ukrepiti bolnog na odru. Sasvim menjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.
Psa 41:4 Ja vičem: Gospode! Smiluj se na me, isceli dušu moju, sagreših Ti.
Psa 41:5 Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "Kad će umreti, i ime njegovo poginuti?"
Psa 41:6 I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.
Psa 41:7 Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:
Psa 41:8 "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."
Psa 41:9 I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.
Psa 41:10 Ali Ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.
Psa 41:11 Po tome ću poznati da sam Ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.
Psa 41:12 A mene celog sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem Tvojim doveka.
Psa 41:13 Blagosloven Bog Izrailjev od veka do veka. Amin, amin.


42. Psalam

Psa 42:1 Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži Tebe, Bože!
Psa 42:2 Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijem?
Psa 42:3 Suze su mi hleb dan i noć, kad mi svaki dan govore: Gde je Bog tvoj?
Psa 42:4 Duša se moja proliva kad se opominjem kako sam hodio sred mnogog ljudstva; stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pevaše i podvikivaše.
Psa 42:5 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.
Psa 42:6 Klonula je u meni duša zato što Te pominjem u zemlji jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj.
Psa 42:7 Bezdana bezdanu doziva glasom slapova Tvojih; sve vode Tvoje i vali Tvoji na mene navališe.
Psa 42:8 Danju je javljao Gospod milost svoju, a noću Mu je pesma u mene, molitva Bogu života mog.
Psa 42:9 Reći ću Bogu, gradu svom: Zašto si me zaboravio? Zašto idem setan od pakosti neprijateljeve?
Psa 42:10 Koji mi pakoste, prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan: Gde ti je Bog?
Psa 42:11 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.


43. Psalam


Psa 43:1 Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim! Od čoveka nepravednog i lukavog izbavi me.
Psa 43:2 Jer si Ti Bog kreposti moje; zašto si me odbacio? Zašto idem setan od pakosti neprijateljeve?
Psa 43:3 Pošlji videlo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru Tvoju i u dvorove Tvoje.
Psa 43:4 Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijem, k Bogu radosti i veselja svog, i uz gusle slaviću Te, Bože, Bože moj!
Psa 43:5 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.


44. Psalam

Psa 44:1 Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovedaše delo koje si učinio u njihovo vreme, u staro vreme.
Psa 44:2 Rukom svojom izgnao si narode, a njih posadio; iskorenio si plemena, a njih namnožio.
Psa 44:3 Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvog, jer Ti behu omileli.
Psa 44:4 Bože, care moj, Ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu!
Psa 44:5 S Tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom Tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas.
Psa 44:6 Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći.
Psa 44:7 Nego ćeš nas Ti izbaviti od neprijatelja naših, i nenavidnike naše posramićeš.
Psa 44:8 Bogom ćemo se hvaliti svaki dan, i ime Tvoje slavićemo doveka.
Psa 44:9 Ali sad si nas povrgao i posramio, i ne ideš s vojskom našom.
Psa 44:10 Obraćaš nas te bežimo ispred neprijatelja, i neprijatelji nas naši haraju.
Psa 44:11 Dao si nas kao ovce da nas jedu, i po narodima rasejao si nas.
Psa 44:12 U bescenje si prodao narod svoj, i nisi mu podigao cene.
Psa 44:13 Dao si nas na podsmeh susedima našim, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas.
Psa 44:14 Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci.
Psa 44:15 Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice moje.
Psa 44:16 Od reči podsmevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih.
Psa 44:17 Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo Tebe, niti prestupismo zavet Tvoj.
Psa 44:18 Ne odstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta Tvog.
Psa 44:19 Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas senom smrtnim,
Psa 44:20 Onda da bejasmo zaboravili ime Boga svog i podigli ruke svoje k Bogu tuđem,
Psa 44:21 Ne bi li Bog iznašao to? Jer On zna tajne u srcu.
Psa 44:22 A ubijaju nas za Tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama.
Psa 44:23 Ustani, što spavaš, Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda.
Psa 44:24 Zašto kriješ lice svoje? Zaboravljaš nevolju i muku našu?
Psa 44:25 Duša naša pade u prah, telo je naše bačeno na zemlju.
Psa 44:26 Ustani, pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.


45. Psalam


Psa 45:1 Teče iz srca mog reč dobra; rekoh: Delo je moje za cara; jezik je moj trska hitrog pisara.
Psa 45:2 Ti si najlepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog doveka.
Psa 45:3 Pripaši, junače, uz bedro svoje mač svoj, čast svoju i krasotu svoju.
Psa 45:4 I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa.
Psa 45:5 Oštre su strele tvoje; narodi će pasti pod vlast tvoju; prostreliće srca neprijatelja carevih.
Psa 45:6 Presto je Tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv; skiptar je carstva Tvog skiptar pravice.
Psa 45:7 Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje; toga radi pomaza te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti više nego drugove Tvoje.
Psa 45:8 Sve haljine tvoje mirišu smirnom, alojom i kasijom. Koji žive u dvorima od minijske slonove kosti, one te vesele.
Psa 45:9 Carske kćeri dvore te; s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu.
Psa 45:10 Čuj, kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svog.
Psa 45:11 I caru će omileti lepota tvoja; jer je On Gospod tvoj, i Njemu se pokloni.
Psa 45:12 Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiji u narodu tebe će moliti.
Psa 45:13 Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina joj je zlatom iskićena.
Psa 45:14 U vezenoj haljini vode je k caru; za njom vode k tebi devojke, druge njene.
Psa 45:15 Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor carev.
Psa 45:16 Mesto otaca tvojih biće sinovi tvoji, postavićeš ih knezovima po svoj zemlji.
Psa 45:17 Učiniću da se ne zaboravlja ime tvoje od kolena na koleno; potom će te slaviti narodi va vek veka.


46. Psalam


Psa 46:1 Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi.
Psa 46:2 Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomestila, i gore se prevalile u srce morima.
Psa 46:3 Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih;
Psa 46:4 Potoci vesele grad Božji, sveti stan Višnjeg.
Psa 46:5 Bog je usred njega, neće se pomestiti, Bog mu pomaže od zore.
Psa 46:6 Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva; ali On pusti glas svoj i zemlja se rastapaše.
Psa 46:7 Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.
Psa 46:8 Hodite i vidite dela Gospoda, koji učini čudesa na zemlji,
Psa 46:9 Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi, i kola sažeže ognjem.
Psa 46:10 Utolite i poznajte da sam ja Bog; ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji.
Psa 46:11 Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.


47. Psalam

Psa 47:1 Svi narodi, zapljeskajte rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim.
Psa 47:2 Jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom.
Psa 47:3 Pokori nam narode i plemena pod noge naše.
Psa 47:4 Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji Mu omile.
Psa 47:5 Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni.
Psa 47:6 Pojte Bogu, pojte; pojte caru našem, pojte;
Psa 47:7 Jer je Bog car od sve zemlje, pojte pesmu.
Psa 47:8 Bog caruje nad narodima; Bog sedi na svetom prestolu svom.
Psa 47:9 Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramovog. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!


48. Psalam

Psa 48:1 Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našeg, na svetoj gori svojoj.
Psa 48:2 Prekrasna je visina, uteha svoj zemlji gora Sion, na severnoj strani njenoj grad cara velikog.
Psa 48:3 Bog je u dvorima njegovim zna se da je branič.
Psa 48:4 Jer, gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođoše svi.
Psa 48:5 Videše i začudiše se, prepadoše se i pobegoše.
Psa 48:6 Trepet obuze ih onde, mučiše se kao porodilja.
Psa 48:7 Vetrom istočnim razbio si korablje tarsiske.
Psa 48:8 Šta slušamo to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našeg, Bog ga utvrdi doveka.
Psa 48:9 Kazujemo, Bože, milost Tvoju usred crkve Tvoje.
Psa 48:10 Kao što je ime Tvoje, Bože, tako je i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim; pravde je puna desnica Tvoja.
Psa 48:11 Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejske sudova radi Tvojih.
Psa 48:12 Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojte kule njegove;
Psa 48:13 Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovedate mlađim naraštajima.
Psa 48:14 Jer je ovaj Bog naš Bog uvek i doveka, On će biti vođ naš doveka.

Pošalji "Psalmi 41-48" na Facebook Pošalji "Psalmi 41-48" na Google Pošalji "Psalmi 41-48" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 41-48" na Live Pošalji "Psalmi 41-48" na MySpace Pošalji "Psalmi 41-48" na Twitter Pošalji "Psalmi 41-48" na Digg Pošalji "Psalmi 41-48" na del.icio.us