Psalmi 36-40 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 36-40

Oceni ovaj blog
36. Psalam

Psa 36:1 Bezakoniku je bezbožna reč u srcu; nema straha Božijeg pred očima njegovim.
Psa 36:2 Ali laže sebi u oči, mesto da prizna svoje bezakonje i omrzne na nj.
Psa 36:3 Reči su usta njegovih nepravda i lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro.
Psa 36:4 Bezakonje smišlja na postelji svojoj, stoji na putu rđavom, zlo mu nije mrsko.
Psa 36:5 Gospode! Do neba je milost Tvoja, i istina Tvoja do oblaka.
Psa 36:6 Pravda je Tvoja kao gore Božije, sudovi Tvoji bezdana velika; ljude i stoku Ti čuvaš, Gospode!
Psa 36:7 Kako je dragocena milost Tvoja, Bože! Sinovi ljudski u senu krila Tvojih ne boje se.
Psa 36:8 Hrane se od izobila doma Tvog, i iz potoka sladosti svojih Ti ih napajaš.
Psa 36:9 Jer je u Tebe izvor životu, Tvojom svetlošću vidimo svetlost.
Psa 36:10 Raširi milost svoju na one koji Te znaju, i pravdu svoju na dobra srca.
Psa 36:11 Ne daj da stane na mene noga ohola, i ruka bezbožnička da me zaljulja.
Psa 36:12 Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.


37. Psalam

Psa 37:1 Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje.
Psa 37:2 Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.
Psa 37:3 Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.
Psa 37:4 Teši se Gospodom, i učiniće ti šta ti srce želi.
Psa 37:5 Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u Njega, On će učiniti.
Psa 37:6 I izvešće kao videlo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.
Psa 37:7 Osloni se na Gospoda, i čekaj Ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka, koji radi šta namisli.
Psa 37:8 Utišaj gnev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.
Psa 37:9 Jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslediće zemlju.
Psa 37:10 Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega nema.
Psa 37:11 A smerni će naslediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.
Psa 37:12 Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
Psa 37:13 Ali mu se Gospod smeje, jer vidi da se primiče dan njegov.
Psa 37:14 Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
Psa 37:15 Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.
Psa 37:16 Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.
Psa 37:17 Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod.
Psa 37:18 Zna Gospod dane bezazlenima, i deo njihov traje doveka.
Psa 37:19 Neće se postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
Psa 37:20 A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao lepota šumska prolaze, kao dim prolaze.
Psa 37:21 Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
Psa 37:22 Jer koje On blagoslovi, oni naslede zemlju, a koje On prokune, oni se istrebe.
Psa 37:23 Gospod utvrđuje korake svakog čoveka i mio Mu je put njegov.
Psa 37:24 Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.
Psa 37:25 Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba.
Psa 37:26 Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na nasleđu je njegovom blagoslov.
Psa 37:27 Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi doveka.
Psa 37:28 Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svece svoje; uvek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrebiti.
Psa 37:29 Pravednici će naslediti zemlju, i živeće na njoj doveka.
Psa 37:30 Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
Psa 37:31 Zakon je Boga njegovog njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
Psa 37:32 Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
Psa 37:33 Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.
Psa 37:34 Čekaj Gospoda i drži se puta Njegovog, i On će te postaviti da vladaš zemljom; videćeš kako će se istrebiti bezbožnici.
Psa 37:35 Videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo;
Psa 37:36 Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.
Psa 37:37 Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirnog ostati nasleđe.
Psa 37:38 A bezakonika će nestati sasvim; nasleđe će se bezbožničko zatrti.
Psa 37:39 Od Gospoda je spasenje pravednicima; On je krepost njihova u nevolji.
Psa 37:40 Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u Njega uzdaju.


38. Psalam

Psa 38:1 Gospode! Nemoj me karati u gnevu svom, niti me nakaziti u jarosti svojoj.
Psa 38:2 Jer strele Tvoje ustreliše me, i ruka me Tvoja tišti.
Psa 38:3 Nema zdravog mesta na telu mom od gneva Tvog; nema mira u kostima mojim od greha mog.
Psa 38:4 Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.
Psa 38:5 Usmrdeše se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mog.
Psa 38:6 Zgrčio sam se i pogurio veoma, sav dan idem setan;
Psa 38:7 Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdravog mesta na telu mom.
Psa 38:8 Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svog.
Psa 38:9 Gospode! Pred Tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od Tebe sakriveno.
Psa 38:10 Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojih, ni njega mi nema.
Psa 38:11 Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji.
Psa 38:12 Koji traže dušu moju nameštaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po sav dan misle o prevari.
Psa 38:13 A ja kao gluv ne čujem i kao nem koji ne otvara usta svoja.
Psa 38:14 Ja sam kao čovek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.
Psa 38:15 Jer Tebe, Gospode, čekam, Ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj!
Psa 38:16 Jer rekoh: Da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.
Psa 38:17 Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.
Psa 38:18 Priznajem krivicu svoju, i tužim radi greha svog.
Psa 38:19 Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.
Psa 38:20 Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim.
Psa 38:21 Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! Nemoj se udaljiti od mene.
Psa 38:22 Pohitaj u pomoć meni, Gospode, Spasitelju moj!


39. Psalam

Psa 39:1 Rekoh: Čuvaću se na putevima svojim da ne zgrešim jezikom svojim; zauzdavaću usta svoja, dok je bezbožnik preda mnom.
Psa 39:2 Bejah nem i glas ne pustih; ćutah i o dobru. Ali se tuga moja podiže,
Psa 39:3 Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj; progovorih jezikom svojim:
Psa 39:4 Kaži mi, Gospode, kraj moj, i dokle će trajati dani moji? Da znam kako sam ništa.
Psa 39:5 Evo s pedi dao si mi dane, i vek je moj kao ništa pred Tobom. Baš je ništa svaki čovek živ.
Psa 39:6 Baš hodi čovek kao utvara; baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti.
Psa 39:7 Pa šta da čekam, Gospode? Nada je moja u Tebi.
Psa 39:8 Iz svega bezakonja mog izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmeh.
Psa 39:9 Nem sam, neću otvoriti usta svojih; jer si me Ti udario.
Psa 39:10 Olakšaj mi udarac svoj, silna ruka Tvoja ubi me.
Psa 39:11 Ako ćeš karati čoveka za prestupe, rastočiće se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovek.
Psa 39:12 Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj. Gledajući suze moje nemoj ćutati. Jer sam gost u Tebe i došljak kao i svi stari moji.
Psa 39:13 Nemoj me više gnevno gledati, pa ću odahnuti pre nego otidem i više me ne bude.


40. Psalam

Psa 40:1 Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
Psa 40:2 Izvadi me iz jame, koja buči, i iz gliba, i postavi na kamen noge moje, i utvrdi stope moje.
Psa 40:3 I metnu u usta moja pesmu novu, hvalu Bogu našem. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u Njega.
Psa 40:4 Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje, i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž.
Psa 40:5 Mnoga su čudesa Tvoja, koja si učinio Gospode, Bože moj, i mnoge su misli Tvoje s nama. Nema Ti ravna. Hteo bih javljati i kazivati, ali im broja nema.
Psa 40:6 Žrtve i darove nećeš; Ti si mi uši otvorio; žrtvu paljenicu i koja se za greh prinosi ne tražiš.
Psa 40:7 I po tome rekoh: Evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene;
Psa 40:8 Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu.
Psa 40:9 Kazujem pravdu na saboru velikom; evo, usta svojih ne ustavljam; Gospode, Ti znaš.
Psa 40:10 Pravde Tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vernost Tvoju i spasenje Tvoje; i ne tajim milosti Tvoje i istine Tvoje od sabora velikog.
Psa 40:11 Gospode, nemoj zatvoriti srca svog od mene; milost Tvoja i istina Tvoja jednako neka me čuvaju.
Psa 40:12 Jer me opkoliše zla nebrojena; stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi.
Psa 40:13 Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć.
Psa 40:14 Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj! Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo.
Psa 40:15 Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore: Ha! Ha!
Psa 40:16 Neka se teše i vesele Tobom svi koji traže Tebe Gospode, i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore: Velik Gospod!
Psa 40:17 Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.

Pošalji "Psalmi 36-40" na Facebook Pošalji "Psalmi 36-40" na Google Pošalji "Psalmi 36-40" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 36-40" na Live Pošalji "Psalmi 36-40" na MySpace Pošalji "Psalmi 36-40" na Twitter Pošalji "Psalmi 36-40" na Digg Pošalji "Psalmi 36-40" na del.icio.us

Komentari

 1. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  Citat Original postavio Zoran Jov Pogledaj poruku
  Najnoviji primer prekrajanja Biblije je ovo što sledi...
  Nije najnoviji primer. Već dobro poznati napadi na verodostojnost Božje reči.

  Ništa novo.

  Staro koliko i zavera Sotone protiv Boga i istine.


  Citat Original postavio Zoran Jov Pogledaj poruku
  Prevod Daničić-Karadžić:

  Novi zavet, Prva poslanica Jovanova, 5:7-8.

  7. Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ i sveti Duh; i ovo troje je jedno.
  8. I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.


  Prevod Lujo Bakotić, Emilijan Čarnić i Novi Svet:

  7. I troje je što svjedoči na zemlji:
  8. duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
  To je zato što postoji razlika u manuskriptima (pronađenim prepisima originala)

  Osnovna bibijska istina je u svim Biblijama jasna. Isus Hrist je Spasitelja grešnika!


  Citat Original postavio Zoran Jov Pogledaj poruku
  Ovo je lako proveriti.

  Prevod Daničić-Karadžić:

  Jevanđelje po Luci, 23:43

  43. I reče mu Isus: zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju.


  Prevod Lujo Bakotić, Čarnić i Novi Svet:

  43. I reče mu Isus: zaista ti kažem danas: bićeš sa mnom u raju.

  Kada je pisana Biblija nije postojala interpunkcija.

  Biblijsko učenje je da ne postoji svest nakon smrti. Ne postoji besmrtnost duše. To je pagansko verovanje.

  Besmrtnost duše je laž. I tu laž je prvi izrekao sam Sotona našim praroditeljima sa rečima...

  Gen 3:4 A zmija reče ženi: Nećete vi umreti;

  Pogledajte biblijsku istinu...


  Istina o paklu
  https://youtu.be/jTTbK9L842U  To je odgovor na pitanje gde je Isus bio. Bio je u grobu.

  Prevodioci u različitim verzijama Biblije prevode različito zbog nedostatka interpunkcije. Ali i zato što sami veruju u zabludu o besmrtnosti duše.

  ...
 2. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  ...

  Citat Original postavio Zoran Jov Pogledaj poruku
  Ovo su mali, ali i veliki, primeri ljudskog prekrajanja Biblije samo u XX i XXI veku. A koliko se vekova Biblija prekraja?
  Zna se ko se usuđuje da prekraja Bibliju. Sotona i njegovi puleni. Jezuiti.

  Evo pogledajte sami odlična predavanja o napadima tajnih društava na Novi zavet:


  #11
  Citat Original postavio SDG (Soli Deo Gloria) Pogledaj poruku
  Takođe, postoji veliki problem što se tiče manuskripata na kojem se bazira Novi zavet.

  Danas zapad bazira svoje prevode na izopačenom Westcott-Hort manuskriptu.

  Ako hoćete da vidite ovu svojevrsnu zaveru protiv Božje reči pogledajte predavanje Prof. Dr. Walter Veith-a...


  213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith
  213 - Prof. dr Walter Veith: Bitka Biblija
  http://youtu.be/8GFQKaBzy_Q  Znamo mi dobro šta je istina.

  Bog je sačuvao svoju reč do dana današnjeg. Svako ko hoće da služi svome Tvorcu neće biti prevaren ovim podmetanjima Jezuita i tajnih društava. I u jednoj od njih je i gospodin koji sada iznosi sve ove optužbe. A njegove kolege su ih napravile.


  Citat Original postavio Zoran Jov Pogledaj poruku
  Ovo nijedan hrišćanin ne može da pobije. Razmislite malo više o tome.
  Kao što vidite hrišćani imaju odgovor.
 3. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  Gilgameš

  Na to pitaje Vam je odgovoreno!

  #68
  Citat Original postavio SDG (Soli Deo Gloria) Pogledaj poruku
  Sotona je falsifikator!

  A onda Vas falsifikator istorije ubeđuje da je istina njegov falsifikat. Neće biti.

  Bog govori istinu. A Sotona je lažov.

  Božja reč je istina. A Sotona i njegove lažne religije ratuju protiv Božje reči.

  Većina starih naroda ima svest o potopu. I u manjoj ili većoj meri je zadržala u svojim izvitoperenim legendama svest o uništenju sveta potopom.

  I sada dođe falsifikator i kaže kako je njegov falsifikat bio osnova za biblijski izveštaj. Neće biti.

  Bog je otkrio ljudima istinu o sebi i stvaranju. A tako i o potopu.

  Naš Tvorac se ne igra žmurke sa nama već nam iskreno govori istinu.

  Tvorac nam je dao izveštaj stvaranja. Razloge pada u greh. I ko je začetnik zla u ovom svemiru.

  Ko želi podrobnije informacije, Bog nam je pružio više informacija...


  ... da bismo mu u ovo vreme neverovanja verovali na reč!

  2Ch 20:20 A ujutru ustavši rano iziđoše u pustinju tekujsku; a kad izlažahu, stade Josafat i reče: Čujte me, Judejci i Jerusalimljani: verujte Gospodu Bogu svom i bićete jaki, verujte prorocima Njegovim i bićete srećni.


  Citat Original postavio SDG (Soli Deo Gloria) Pogledaj poruku
  Ažurirano 27.05.2016. u 10:15, autor: SDG (Soli Deo Gloria)
 4. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  ......
 5. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  Citat Original postavio Zoran Jov Pogledaj poruku

  Ostao si mi dužan za gomilu odgovora. Ili namerno nećeš da mi odgovoriš. Ako, ako, samo se ponižavaj, vidi publika ovde ko si i šta si. Lažov i licemer. Fuj.
  Ja na ovom forumu stalno dajem odgovore.

  Desetine i desetine... svakog dana.

  Ako sam nekom ostao dužan, ja se zaista izvinjavam.

  Potrudiću se da odgovorim na mnoga pitanja. Zapravo to nisu pitanja već zlonamerna izvrtanja istine. Jer ne može drugačije Sotona & Co. da nazove istinu da je laž, nego da izmeša malo činjenica, malo zabluda, malo sve to izokrene, malo više preuveliča navodni problem i onda poentira zaključkom! I onda zlurado radovanje - sotonski osmeh!

  Ma to isto radi i sa evolucijom.

  Lako je njemu kada ima ogroman aparat. I vlast. I sve lažne religije. I sve medije. Sve kontroliše.

  Jedino ne kontroliše malu grupu hrišćana koji ne žele da čine greh. Njih ne može da kontroliše. Ali može da ih kleveće.

  I ta mala grupa ima zadatak da odnese nepopularnu istinu - vesti tri anđela iz Otkrivenja 14. glave svim narodima. I mi to radimo.

  Ali kao što svi mogu da vide, protiv nas stoji udruženi konglomerat svih onih kojima je milija laž nego istina.

  Jasno je da pravi hrišćani ako su verni moraju da trpe sramotu Hristovu.

  Heb 11:24 Verom Mojsije, kad bi veliki, ne htede da se naziva sin kćeri Faraonove;
  Heb 11:25 I volje stradati s narodom Božijim, negoli imati zemaljsku sladost greha:
  Heb 11:26 Državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskog; jer gledaše na platu.

  Izaberite da stradate na narodom Božjim danas, baš kao što je to Mojsije učinio i mnogi verni ljudi kroz celu istoriju.

  Ne povodite se za većinom.

  Stanite na stranu pravde!
 6. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith

  Citat Original postavio SDG (Soli Deo Gloria) Pogledaj poruku


  #11
  Citat Original postavio SDG (Soli Deo Gloria) Pogledaj poruku
  Takođe, postoji veliki problem što se tiče manuskripata na kojem se bazira Novi zavet.

  Danas zapad bazira svoje prevode na izopačenom Westcott-Hort manuskriptu.

  Ako hoćete da vidite ovu svojevrsnu zaveru protiv Božje reči pogledajte predavanje Prof. Dr. Walter Veith-a...


  213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith

  213 - Prof. dr Walter Veith: Bitka Biblija
  http://youtu.be/8GFQKaBzy_Q

  http://youtu.be/8GFQKaBzy_Q