Psalmi 31-35 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 31-35

Oceni ovaj blog
31. Psalam

Psa 31:1 U Tebe se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom doveka, po pravdi svojoj izbavi me.
Psa 31:2 Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gde bih se spasao.
Psa 31:3 Jer si Ti kamena gora moja i ograda moja, imena svog radi vodi me i upravljaj mnom.
Psa 31:4 Izvadi me iz mreže koju mi tajno zamestiše; jer si Ti krepost moja.
Psa 31:5 U Tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istiniti!
Psa 31:6 Nenavidim one koji poštuju propadljive idole; ja se u Gospoda uzdam.
Psa 31:7 Radovaću se i veseliti se o milosti Tvojoj, kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje,
Psa 31:8 Ne daš me u ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mestu.
Psa 31:9 Smiluj se na me, Gospode; jer me je tuga, od jada iznemože oko moje, duša moja i srce moje;
Psa 31:10 Iščile u žalosti život moj, i godine moje u uzdisanju; oslabi od muke krepost moja, i kosti moje sasahnuše.
Psa 31:11 Od mnoštva neprijatelja svojih postadoh podsmeh i susedima svojim, i strašilo znancima svojim; koji me vide na ulici beže od mene.
Psa 31:12 Zaboravljen sam kao mrtav, nema me u srcima; ja sam kao razbijen sud.
Psa 31:13 Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah, kad se dogovaraju na me, misle iščupati dušu moju.
Psa 31:14 A ja se, Gospode, u Tebe uzdam i velim: Ti si Bog moj.
Psa 31:15 U Tvojoj su ruci dani moji; otmi me iz ruku neprijatelja mojih, i od onih, koji me gone.
Psa 31:16 Pokaži svetlo lice svoje sluzi svom; spasi me milošću svojom.
Psa 31:17 Gospode! Nemoj me ostaviti pod sramotom; jer Tebe prizivam. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao.
Psa 31:18 Neka oneme usta lažljiva, koja govore na pravednika obesno, oholo i s porugom.
Psa 31:19 Kako je mnogo u Tebe dobra, koje čuvaš za one koji Te se boje, i koje daješ onima koji se u Te uzdaju pred sinovima čovečijim!
Psa 31:20 Sakrivaš ih pod krov lica svog od buna ljudskih; sklanjaš ih pod sen od svadljivih jezika.
Psa 31:21 Da je blagosloven Gospod, što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad!
Psa 31:22 Ja rekoh u smetnji svojoj: Odbačen sam od očiju Tvojih; ali Ti ču molitveni glas moj kad Te prizvah.
Psa 31:23 Ljubite Gospoda svi sveti Njegovi; Gospod drži veru; i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo.
Psa 31:24 Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.


32. Psalam

Psa 32:1 Blago onome, kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven.
Psa 32:2 Blago čoveku, kome Gospod ne prima grehe i u čijem duhu nema lukavstva.
Psa 32:3 Kad ćutah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mog po vas dan.
Psa 32:4 Jer dan i noć tištaše me ruka Tvoja; nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci.
Psa 32:5 Greh svoj kazah Tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: Ispovedam Gospodu prestupe svoje; i Ti skide s mene krivicu greha mog.
Psa 32:6 Zato neka Ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.
Psa 32:7 Ti si zaklon moj, Ti me čuvaš od teskobe; okružavaš me radostima u izbavljanju.
Psa 32:8 Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi.
Psa 32:9 Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzdati gubicu, kad ne idu k Tebi.
Psa 32:10 Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko Njega je milost.
Psa 32:11 Radujte se o Gospodu, i pevajte, pravednici; veselite se svi koji ste pravog srca.


33. Psalam

Psa 33:1 Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
Psa 33:2 Slavite Gospoda guslama, udarajte Mu u psaltir od deset žica.
Psa 33:3 Pevajte Mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući;
Psa 33:4 Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo Njegovo istinito.
Psa 33:5 On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.
Psa 33:6 Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta Njegovih sva vojska njihova.
Psa 33:7 Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
Psa 33:8 Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred Njim sve što živi po vasiljeni;
Psa 33:9 Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se.
Psa 33:10 Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
Psa 33:11 Namera je Gospodnja tvrda doveka, misli srca njegova od kolena na koleno.
Psa 33:12 Blago narodu, kome je Bog Gospod, plemenu, koje je On izabrao sebi za nasleđe.
Psa 33:13 S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;
Psa 33:14 S prestola, na kome sedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
Psa 33:15 On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova.
Psa 33:16 Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;
Psa 33:17 Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti.
Psa 33:18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu.
Psa 33:19 On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
Psa 33:20 Duša se naša uzda u Gospoda; On je pomoć naša i štit naš.
Psa 33:21 O Njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime Njegovo uzdamo.
Psa 33:22 Da bude milost Tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u Tebe.


34. Psalam

Psa 34:1 Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.
Psa 34:2 Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.
Psa 34:3 Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime Njegovo zajedno.
Psa 34:4 Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.
Psa 34:5 Koji u Njega gledaju prosvetljuju se, i lica se njihova neće postideti.
Psa 34:6 Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svih nevolja njegovih.
Psa 34:7 Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih.
Psa 34:8 Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čoveku koji se uzda u Nj.
Psa 34:9 Bojte se Gospoda, sveti Njegovi; jer koji se Njega boje, njima nema oskudice.
Psa 34:10 Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im nijednog dobra.
Psa 34:11 Hodite, deco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjem.
Psa 34:12 Koji čovek želi život, ljubi dane da bi video dobro?
Psa 34:13 Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prevarne reči.
Psa 34:14 Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mir i idi za njim.
Psa 34:15 Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši Njegove na jauk njihov.
Psa 34:16 Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov.
Psa 34:17 Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svih nevolja njihovih.
Psa 34:18 Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca, i pomaže onima koji su smernog duha.
Psa 34:19 Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod.
Psa 34:20 Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti.
Psa 34:21 Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.
Psa 34:22 Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u Njega uzdaju, neće se prevariti.


35. Psalam

Psa 35:1 Gospode! Budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me.
Psa 35:2 Uzmi oružje i štit, i digni se meni u pomoć.
Psa 35:3 Potegni koplje, i preseci put onima koji me gone, reci duši mojoj: Ja sam spasenje tvoje.
Psa 35:4 Neka se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće.
Psa 35:5 Neka budu kao prah pred vetrom, i anđeo Gospodnji neka ih progoni.
Psa 35:6 Neka bude put njihov taman i klizav, i anđeo Gospodnji neka ih tera.
Psa 35:7 Jer nizašta zastreše mrežom jamu za mene, nizašta iskopaše jamu duši mojoj.
Psa 35:8 Neka dođe na njega pogibao nenadna, i mreža koju je namestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao.
Psa 35:9 A duša će se moja radovati o Gospodu, i veseliće se za pomoć Njegovu.
Psa 35:10 Sve će kosti moje reći: Gospode! Ko je kao Ti, koji izbavljaš stradalca od onog koji mu dosađuje, i ništega i ubogoga od onog koji ga upropašćuje?
Psa 35:11 Ustaše na me lažni svedoci; šta ne znam, za ono me pitaju.
Psa 35:12 Plaćaju mi zlo za dobro, i sirotovanje duši mojoj.
Psa 35:13 Ja se u bolesti njihovoj oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju, i molitva se moja vraćaše u prsima mojim.
Psa 35:14 Kao prijatelj, kao brat postupah; bejah setan i s oborenom glavom kao onaj koji za materom žali.
Psa 35:15 A oni se raduju kad se ja spotaknem, i kupe se, kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju.
Psa 35:16 S nevaljalim i podrugljivim besposličarima škrguću na me zubima svojim.
Psa 35:17 Gospode! Hoćeš li dugo gledati? Otmi dušu moju od napadanja njihovog, od ovih lavova jedinicu moju.
Psa 35:18 Priznaću Te u saboru velikom, usred mnogog naroda hvaliću Te.
Psa 35:19 Da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedno, i namigivali očima koji mrze na me nizašta.
Psa 35:20 Jer oni ne govore o miru, nego na mirne na zemlji izmišljaju lažne stvari.
Psa 35:21 Razvaljuju na me usta svoja, i govore: Dobro! Dobro! Vidi oko naše.
Psa 35:22 Vidiš, Gospode! Nemoj ćutati; Gospode! Nemoj odstupiti od mene.
Psa 35:23 Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj i Gospode, i na parnicu moju.
Psa 35:24 Sudi mi po pravdi svojoj, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete.
Psa 35:25 Ne daj da govore u srcu svom: Dobro! To smo hteli! Ne daj da govore: Proždresmo ga.
Psa 35:26 Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mom, nek se obuku u stid i u sram koji se razmeću nada mnom.
Psa 35:27 Neka se raduju i vesele koji mi žele pravdu, i govore jednako: Velik Gospod, koji želi mira sluzi svom!
Psa 35:28 I moj će jezik kazivati pravdu Tvoju, i hvalu Tebi svaki dan.

Pošalji "Psalmi 31-35" na Facebook Pošalji "Psalmi 31-35" na Google Pošalji "Psalmi 31-35" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 31-35" na Live Pošalji "Psalmi 31-35" na MySpace Pošalji "Psalmi 31-35" na Twitter Pošalji "Psalmi 31-35" na Digg Pošalji "Psalmi 31-35" na del.icio.us