Psalmi 23-30 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi 23-30

Oceni ovaj blog
23. Psalam

Psa 23:1 Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati.
Psa 23:2 Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu.
Psa 23:3 Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog.
Psa 23:4 Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me.
Psa 23:5 Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i čaša je moja prepuna.
Psa 23:6 Da! Dobrota i milost Tvoja pratiće me u sve dane života mog, i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo.


24. Psalam

Psa 24:1 Gospodnja je zemlja i šta je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj.
Psa 24:2 Jer je On na morima osnova, i posred reka utvrdi je.
Psa 24:3 Ko će izaći na goru Gospodnju? I ko će stati na svetom mestu njegovom?
Psa 24:4 U koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče ime Njegovo uzalud i ne kune se lažno.
Psa 24:5 On će dobiti blagoslov od Gospoda, i milost od Boga, spasa svog.
Psa 24:6 Takav je rod onih koji Ga traže, i koji su radi stajati pred licem Tvojim, Bože Jakovljev!
Psa 24:7 Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide car slave.
Psa 24:8 Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju.
Psa 24:9 Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide car slave.
Psa 24:10 Ko je taj car slave! Gospod nad vojskama; On je car slave.


25. Psalam

Psa 25:1 K Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Psa 25:2 Bože moj! U Tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.
Psa 25:3 I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od Tebe besputno.
Psa 25:4 Pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim.
Psa 25:5 Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si Ti Bog spasenja mog, Tebi se nadam svaki dan.
Psa 25:6 Opomeni se milosrđa svog, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je veka.
Psa 25:7 Grehova mladosti moje, i mojih prestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!
Psa 25:8 Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put.
Psa 25:9 Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.
Psa 25:10 Svi su putevi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavet Njegov i otkrivenje Njegovo.
Psa 25:11 Radi imena svog, Gospode, oprosti greh moj, jer je velik.
Psa 25:12 Koji se čovek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izabere.
Psa 25:13 Duša će njegova u dobru počivati, i seme će njegovo vladati zemljom.
Psa 25:14 Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im.
Psa 25:15 Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer On izvlači iz zamke noge moje.
Psa 25:16 Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.
Psa 25:17 Nek se raširi stisnuto srce moje, iz teskobe moje izvadi me.
Psa 25:18 Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grehove moje.
Psa 25:19 Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
Psa 25:20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u Tebe uzdam.
Psa 25:21 Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u Tebe uzdam.
Psa 25:22 Izbavi, Bože, Izrailja od svih nevolja njegovih.


26. Psalam

Psa 26:1 Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam; neću se pokolebati.
Psa 26:2 Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me; pretopi šta je u meni i srce moje.
Psa 26:3 Jer je milost Tvoja pred očima mojim, i hodim u istini Tvojoj.
Psa 26:4 Ne sedim s bezumnicima, i s lukavima se ne mešam.
Psa 26:5 Nenavidim društvo bezakoničko, i s bezbožnicima ne sedim.
Psa 26:6 Umivam pravdom ruke svoje, i idem oko žrtvenika Tvog, Gospode,
Psa 26:7 Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja.
Psa 26:8 Gospode! Omileo mi je stan doma Tvog, i mesto naselja slave Tvoje.
Psa 26:9 Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,
Psa 26:10 Kojima je zločinstvo u rukama, i kojima je desnica puna mita.
Psa 26:11 A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me, i smiluj se na me.
Psa 26:12 Noga moja stoji na pravom putu; na skupštinama ću blagosiljati Gospoda.


27. Psalam

Psa 27:1 Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?
Psa 27:2 Ako navale na me zlikovci da pojedu telo moje, protivnici i neprijatelji moji, spotaći će se i pašće.
Psa 27:3 Ako protiv mene vojska u logor stane, neće se uplašiti srce moje; ako se na me rat digne, ja se ni onda neću bojati.
Psa 27:4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu Njegovu.
Psa 27:5 Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba; sklonio bi me pod krovom šatora svog; na kamenu goru popeo bi me.
Psa 27:6 Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili; prineo bih u Njegovom šatoru žrtvu hvale; zapevao bih i hvalio Gospoda.
Psa 27:7 Čuj, Gospode, glas moj, Tebe prizivam, smiluj se na me i usliši me.
Psa 27:8 Srce moje govori pred Tobom što si rekao: "Tražite lice moje." Tražim lice Tvoje, Gospode!
Psa 27:9 Nemoj odvratiti od mene lice svoje, nemoj u gnevu ostaviti slugu svog; budi Pomoćnik moj; nemoj me odbiti, i nemoj me ostaviti, Bože, Spasitelju moj!
Psa 27:10 Jer otac moj i mati moja ostaviše me; ali Gospod neka me prihvati.
Psa 27:11 Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi onih koji me vrebaju.
Psa 27:12 Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svedoci; ali zloba govori sama protiv sebe.
Psa 27:13 Verujem da ću videti dobrotu Gospodnju na zemlji živih.
Psa 27:14 Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.


28. Psalam

Psa 28:1 K Tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi ćutati, da ne bih, ako zaćutiš, bio kao oni koji odlaze u grob.
Psa 28:2 Čuj molitveni glas moj, kad vapim k Tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi Tvojoj.
Psa 28:3 Nemoj me zahvatiti s grešnicima, i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo.
Psa 28:4 Podaj im, Gospode, po delima njihovim, po zlom postupanju njihovom; po delima ruku njihovih podaj im, podaj im šta su zaslužili.
Psa 28:5 Jer ne paze na dela Gospodnja, i na dela ruku Njegovih. Da ih razori i ne sazida.
Psa 28:6 Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mog!
Psa 28:7 Gospod je krepost moja i štit moj; u Njega se pouzda srce moje, i On mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pesmom svojom slavim Ga.
Psa 28:8 Gospod je krepost naroda svog, i obrana koja spasava pomazanika Njegovog.
Psa 28:9 Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje; spasi ih i uzdiži ih doveka.


29. Psalam

Psa 29:1 Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.
Psa 29:2 Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
Psa 29:3 Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.
Psa 29:4 Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
Psa 29:5 Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske.
Psa 29:6 Kao tele skaču od Njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.
Psa 29:7 Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
Psa 29:8 Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.
Psa 29:9 Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odelo; i u crkvi Njegovoj sve govori o slavi Njegovoj.
Psa 29:10 Gospod je sedeo nad potopom, i sedeće Gospod kao car uvek.
Psa 29:11 Gospod će dati silu narodu svom, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.


30. Psalam

Psa 30:1 Uzvišavaću Te, Gospode, jer si me oteo, i nisi dao neprijateljima mojim da mi se svete.
Psa 30:2 Gospode, Bože moj! Zavikah k Tebi, i iscelio si me.
Psa 30:3 Gospode! Izveo si iz pakla dušu moju, i oživeo si me da ne siđem u grob.
Psa 30:4 Pojte Gospodu, sveci Njegovi, i slavite sveto ime Njegovo.
Psa 30:5 Gnev je Njegov za trenuće oka, a do života milost Njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.
Psa 30:6 I ja rekoh u dobru svom: Neću posrnuti doveka.
Psa 30:7 Ti htede, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.
Psa 30:8 Tada Tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
Psa 30:9 "Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?
Psa 30:10 Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode budi mi pomoćnik."
Psa 30:11 I Ti promeni plač moj na radost, skide s mene vreću. opasa me veseljem.
Psa 30:12 Zato će Ti pevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! Doveka ću Te hvaliti.

Pošalji "Psalmi 23-30" na Facebook Pošalji "Psalmi 23-30" na Google Pošalji "Psalmi 23-30" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi 23-30" na Live Pošalji "Psalmi 23-30" na MySpace Pošalji "Psalmi 23-30" na Twitter Pošalji "Psalmi 23-30" na Digg Pošalji "Psalmi 23-30" na del.icio.us