Psalmi - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

SDG (Soli Deo Gloria)

Psalmi

Oceni ovaj blog

PSALMI


1. Psalam

Psa 1:1 Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi,
Psa 1:2 Nego mu je omileo zakon Gospodnji i o zakonu Njegovom misli dan i noć!
Psa 1:3 On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme, i kome list ne vene: šta god radi, u svemu napreduje.
Psa 1:4 Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar.
Psa 1:5 Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom.
Psa 1:6 Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.


2. Psalam

Psa 2:1 Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?
Psa 2:2 Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika Njegovog.
Psa 2:3 "Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."
Psa 2:4 Onaj, što živi na nebesima, smeje se, Gospod im se podsmeva.
Psa 2:5 Pa im govori u gnevu svom i jarošću svojom zbunjuje ih:
Psa 2:6 "Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Psa 2:7 Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.
Psa 2:8 Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Psa 2:9 Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Psa 2:10 Sad, carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Psa 2:11 Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Psa 2:12 Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju!


3. Psalam

Psa 3:1 Gospode! Kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me.
Psa 3:2 Mnogi govore za dušu moju: Nema mu pomoći od Boga.
Psa 3:3 Ali Ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja; Ti podižeš glavu moju.
Psa 3:4 Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.
Psa 3:5 Ja ležem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.
Psa 3:6 Ne bojim se mnogo hiljada naroda što sa svih strana navaljuje na me.
Psa 3:7 Ustani, Gospode! Pomozi mi, Bože moj! Jer Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje; razbijaš zube bezbožnicima.
Psa 3:8 Od Gospoda je spasenje; neka bude na narodu Tvom blagoslov Tvoj!


4. Psalam

Psa 4:1 Kad Te zovem čuj me, Bože, pravdo moja! U teskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju.
Psa 4:2 Sinovi čovečiji! Dokle će slava moja biti u sramoti? Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?
Psa 4:3 Znajte da Gospod divno čuva svetog svog; Gospod čuje kad Ga zovem.
Psa 4:4 Gneveći se ne grešite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.
Psa 4:5 Prinesite žrtvu za pravdu, i uzdajte se u Gospoda.
Psa 4:6 Mnogi govore: Ko će nam pokazati šta je dobro? Obrati k nama, Gospode, svetlo lice svoje.
Psa 4:7 A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.
Psa 4:8 Ja mirno ležem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha.


5. Psalam

Psa 5:1 Čuj, Gospode, reči moje, razumi pomisli moje.
Psa 5:2 Slušaj viku moju, care moj i Bože moj! Jer se Tebi molim, Gospode!
Psa 5:3 Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred Tobom, i čekam.
Psa 5:4 Jer si Ti Bog koji neće bezakonja; u Tebe nema mesta ko je zao.
Psa 5:5 Bezbožnici neće izaći pred oči Tvoje; Ti nenavidiš sve koji čine bezakonje.
Psa 5:6 Potireš lažljivce; na krvopioce i lukave mrzi Gospod.
Psa 5:7 A ja po velikoj milosti Tvojoj ulazim u dom Tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi Tvojoj sa strahom Tvojim.
Psa 5:8 Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.
Psa 5:9 Jer nema u ustima njihovim istine; u njima je nevaljalstvo; grlo im je grob otvoren; na jeziku im je dvoličenje.
Psa 5:10 Bože! Ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na Tebe.
Psa 5:11 Pa će se radovati svi koji se u Te uzdaju; doveka će se veseliti koje Ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime Tvoje.
Psa 5:12 Jer Ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom.


6. Psalam

Psa 6:1 Gospode! Nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svom nakaziti.
Psa 6:2 Smiluj se na me, Gospode, jer sam iznemogao; isceli me, jer su kosti moje ustreptale,
Psa 6:3 I duša se moja vrlo uzdrhtala. A Ti, Gospode, dokle ćeš.
Psa 6:4 Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje.
Psa 6:5 Jer mrtvi ne spominju Tebe; u grobu ko će Te slaviti?
Psa 6:6 Iznemogoh uzdišući; svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju.
Psa 6:7 Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih.
Psa 6:8 Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.
Psa 6:9 Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi.
Psa 6:10 Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.


7. Psalam

Psa 7:1 Gospode, Bože moj! U Tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone, i izbavi me.
Psa 7:2 Da mi neprijatelj ne iščupa dušu kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.
Psa 7:3 Gospode, Bože moj! Ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojim,
Psa 7:4 Ako sam zlo vratio prijatelju svom, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu;
Psa 7:5 Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.
Psa 7:6 Ustani, Gospode, u gnevu svom; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud.
Psa 7:7 I ljudstvo će se sleći oko Tebe; iznad njega izađi u visinu.
Psa 7:8 Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.
Psa 7:9 Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer Ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni!
Psa 7:10 Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su pravog srca.
Psa 7:11 Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnev.
Psa 7:12 Ako se neće bezbožnik da obrati, On oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga;
Psa 7:13 I zapinje smrtnu strelu, čini strele svoje da pale.
Psa 7:14 Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan beše zločinstvom, i rodi sebi prevaru.
Psa 7:15 Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio.
Psa 7:16 Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na teme njegovo.
Psa 7:17 Hvalim Gospoda za pravdu Njegovu, i pevam imenu Gospoda Višnjeg.


8. Psalam

Psa 8:1 Gospode, Gospode naš! Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji! Podigao si slavu svoju više nebesa.
Psa 8:2 U ustima male dece i koja sisaju činiš sebi hvalu nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik.
Psa 8:3 Kad pogledam nebesa Tvoja, delo prsta Tvojih, mesec i zvezde, koje si Ti postavio;
Psa 8:4 Šta je čovek, te ga se opominješ, ili sin čovečji, te ga polaziš?
Psa 8:5 Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga;
Psa 8:6 Postavio si ga gospodarem nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove,
Psa 8:7 Ovce i volove sve, i divlje zverinje,
Psa 8:8 Ptice nebeske i ribe morske, šta god ide morskim putevima.
Psa 8:9 Gospode, Gospode naš! Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji!


9. Psalam

Psa 9:1 Hvalim Te, Gospode, iz svega srca svog, kazujem sva čudesa Tvoja.
Psa 9:2 Radujem se i veselim se o Tebi, pevam imenu Tvom, Višnji!
Psa 9:3 Neprijatelji se moji vratiše natrag, spotakoše se i nesta ih ispred lica Tvog;
Psa 9:4 Jer si svršio sud moj i odbranio me; seo si na presto, sudija pravedni.
Psa 9:5 Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro doveka, za svagda.
Psa 9:6 Neprijatelju nesta mačeva sasvim; gradove Ti si razvalio; pogibe spomen njihov.
Psa 9:7 Ali Gospod uvek živi; spremio je za sud presto svoj.
Psa 9:8 On će suditi vasionom svetu po pravdi, usudiće narodima pravo.
Psa 9:9 Gospod je utočište ubogome, utočište u nevolji.
Psa 9:10 U Tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji Te traže, Gospode!
Psa 9:11 Pojte Gospodu, koji živi na Sionu; kazujte narodu dela Njegova;
Psa 9:12 Jer On osvećuje krv, pamti je; ne zaboravlja jauk nevoljnih.
Psa 9:13 Smiluj se na me, Gospode; pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, Ti, koji me podižeš od vrata smrtnih,
Psa 9:14 Da bih kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove, i slavio spasenje Tvoje.
Psa 9:15 Popadoše narodi u jamu, koju su iskopali; u zamku, koju su sami namestili, uhvati se noga njihova.
Psa 9:16 Poznaše Gospoda; On je sudio; u dela ruku svojih zaplete se bezbožnik.
Psa 9:17 Vratiće se u pakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga;
Psa 9:18 Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi, i nada nevoljnicima neće nikad poginuti.
Psa 9:19 Ustani, Gospode, da se ne posili čovek, i da prime narodi sud pred Tobom.
Psa 9:20 Pusti, Gospode, strah na njih; neka poznaju narodi da su ljudi.

Pošalji "Psalmi" na Facebook Pošalji "Psalmi" na Google Pošalji "Psalmi" na My Yahoo! Pošalji "Psalmi" na Live Pošalji "Psalmi" na MySpace Pošalji "Psalmi" na Twitter Pošalji "Psalmi" na Digg Pošalji "Psalmi" na del.icio.us

Ažurirano 04.01.2014. u 21:52, autor: SDG (Soli Deo Gloria)

Kategorije
Sveto pismo (Daničić - Karadžić) , Stari zavet (Daničić)

Komentari

Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
 1. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  10. Psalam

  Psa 10:1 Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja?
  Psa 10:2 S oholosti bezbožnikove muči se ubogi; hvataju se ubogi prevarom koju izmišljaju bezbožnici.
  Psa 10:3 Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje.
  Psa 10:4 Bezbožnik u obesti svojoj ne mari za Gospoda: "On ne vidi." Nema Boga u mislima njegovim.
  Psa 10:5 Svagda su putevi njegovi krivi; za sudove Tvoje ne zna; na neprijatelje svoje neće ni da gleda.
  Psa 10:6 U srcu svom kaže: Neću posrnuti; zlo neće doći nikad.
  Psa 10:7 Usta su mu puna nevaljalih reči, prevare i uvrede, pod jezikom je njegovim muka i pogibao.
  Psa 10:8 Sedi u zasedi iza kuće; u potaji ubija pravoga; oči njegove vrebaju ubogoga.
  Psa 10:9 Sedi u potaji kao lav u pećini; sedi u zasedi da uhvati ubogoga; hvata ubogoga uvukavši ga u mrežu svoju.
  Psa 10:10 Pritaji se, prilegne, i ubogi padaju u jake nokte njegove.
  Psa 10:11 Kaže u srcu svom: "Bog je zaboravio, okrenuo je lice svoje, neće videti nikad."
  Psa 10:12 Ustani Gospode! Digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih.
  Psa 10:13 Zašto bezbožnik da ne mari za Boga govoreći u srcu svom da Ti nećeš videti?
  Psa 10:14 Ti vidiš; jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi; siroti Ti si pomoćnik.
  Psa 10:15 Satri mišicu bezbožnom i zlom, da se traži i ne nađe bezbožnost njegova.
  Psa 10:16 Gospod je car svagda, doveka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove.
  Psa 10:17 Gospode! Ti čuješ želje ništih; utvrdi srce njihovo; otvori uho svoje,
  Psa 10:18 Da daš sud siroti i nevoljniku, da prestanu goniti čoveka sa zemlje.


  11. Psalam

  Psa 11:1 U Gospoda se uzdam; zašto govorite duši mojoj: "Leti u goru kao ptica;
  Psa 11:2 Jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem.
  Psa 11:3 Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik?"
  Psa 11:4 Gospod je u svetom dvoru svom, presto je Gospodnji na nebesima; oči Njegove gledaju; veđe Njegove ispituju sinove čovečije.
  Psa 11:5 Gospod ispituje pravednoga; a bezbožnoga i kome je milo činiti zlo nenavidi duša Njegova.
  Psa 11:6 Pustiće na bezbožnike dažd od živog ugljevlja, ognja i sumpora; i ognjeni vetar biće im deo iz čaše;
  Psa 11:7 Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu; lice će Njegovo videti pravednici.


  12. Psalam

  Psa 12:1 Pomagaj, Gospode; jer nesta svetih, jer je malo vernih među sinovima čovečijim
  Psa 12:2 Laž govore jedan drugom, usnama lažljivim govore iz srca dvoličnog.
  Psa 12:3 Istrebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,
  Psa 12:4 Ljude, koji govore: Jezikom smo jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama?
  Psa 12:5 Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onog kome zlobe
  Psa 12:6 Reči su Gospodnje reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.
  Psa 12:7 Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovog doveka.
  Psa 12:8 Bezbožnici idu naokolo; kad se oni podižu, sramote se sinovi čovečiji.


  13. Psalam

  Psa 13:1 Dokle ćeš me, Gospode, sasvim zaboravljati? Dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene?
  Psa 13:2 Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom?
  Psa 13:3 Pogledaj, usliši me, Gospode, Bože moj! Prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt.
  Psa 13:4 Da ne reče neprijatelj moj: Nadvladao sam ga; da se ne raduju koji me gone, ako posrnem.
  Psa 13:5 A ja se uzdam u milost Tvoju; radovaće se srce moje za spasenje Tvoje.
  Psa 13:6 Pevaću Gospodu, koji mi dobro čini


  14. Psalam

  Psa 14:1 Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; nevaljali su, gadna su dela njihova; nema nikoga da dobro tvori.
  Psa 14:2 Gospod pogleda s neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga.
  Psa 14:3 Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog.
  Psa 14:4 Zar se neće opametiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hleb, ne prizivaju Gospoda?
  Psa 14:5 Onde će zadrhtati od straha; jer je Gospod u rodu pravednom.
  Psa 14:6 Smejete se onome što ubogi radi; ali Gospod njega zaklanja.
  Psa 14:7 Ko će poslati sa Siona pomoć Izrailju? Kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veseliće se Izrailj.


  15. Psalam

  Psa 15:1 Gospode! Ko može sedeti u senici Tvojoj? Ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj?
  Psa 15:2 Ko hodi bez mane, tvori pravdu, i govori istinu iz srca svog;
  Psa 15:3 Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugom zlo, i ne ruži bližnjeg svog;
  Psa 15:4 Ko ne gleda onog koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda; ko se kune bližnjemu pa ne poriče;
  Psa 15:5 Ko ne daje srebro svoje na dobit, i ne prima mito na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti doveka.


  16. Psalam

  Psa 16:1 Čuvaj me, Bože; jer se u Te uzdam.
  Psa 16:2 Rekoh Gospodu: Ti si Gospod moj, nemam dobra osim Tebe.
  Psa 16:3 U svetima koji su na zemlji i u velikima sva je uteha moja.
  Psa 16:4 Neka drugi umnožavaju idole svoje, neka trče k tuđima; ja im neću liti krvave nalive, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja.
  Psa 16:5 Gospod je moj deo nasledstva i čaše; Ti podižeš dostojanje moje.
  Psa 16:6 Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta, i deo mi je moj mio.
  Psa 16:7 Blagosiljam Gospoda, koji me urazumljuje; tome me i noću uči šta je u meni.
  Psa 16:8 Svagda vidim pred sobom Gospoda: On mi je s desne strane da ne posrnem.
  Psa 16:9 Toga radi raduje se srce moje, i veseli se jezik moj, još će se i telo moje smiriti u uzdanju;
  Psa 16:10 Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi trulost.
  Psa 16:11 Pokazaćeš mi put životni: obilje je radosti pred licem Tvojim, uteha u desnici Tvojoj doveka.


  17. Psalam

  Psa 17:1 Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi u uši molitvu moju ne iz usta lažljivih.
  Psa 17:2 Od lica Tvog neka izađe sud moj, oči Tvoje neka pogledaju na pravicu.
  Psa 17:3 Ispitaj srce moje, obiđi noću; u ognju me okušaj, i nećeš naći nepravde moje.
  Psa 17:4 Usta se moja ne dohvataju dela ljudskih; radi reči usta Tvojih držim se puteva oštrih.
  Psa 17:5 Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji.
  Psa 17:6 Tebe prizivam, jer ćeš me uslišiti Bože! Prigni k meni uho svoje, i čuj reči moje.
  Psa 17:7 Pokaži divnu milost svoju, koji izbavljaš one koji se u Te uzdaju od onih koji se protive desnici Tvojoj.
  Psa 17:8 Čuvaj me kao zenicu oka: senom krila svojih zakloni me
  Psa 17:9 Od bezbožnika koji me napadaju, od neprijatelja duše moje, koji su me opkolili.
  Psa 17:10 Srce svoje zatvoriše; ustima svojim govore oholo.
  Psa 17:11 Izagnavši me opet su oko mene; oči su svoje uprli da me obore na zemlju.
  Psa 17:12 Oni su kao lav koji hoće da rastrže, i kao lavić koji sedi u potaji.
  Psa 17:13 Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih. Odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika,
  Psa 17:14 Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovih, od ljudi ovog sveta, kojima je deo ovaj život, kojima si trbuh napunio svog bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svojoj deci.
  Psa 17:15 A ja ću u pravdi gledati lice Tvoje; kad se probudim, biću sit od prilike Tvoje
 2. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  18. Psalam

  Psa 18:1 Ljubiću Te, Gospode, kreposti moja,
  Psa 18:2 Gospode, Grade moj, Zaklone moj, koji se oboriti ne može, Izbavitelju moj, Bože moj, Kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, Štite moj, Rože spasenja mog, Utočište moje!
  Psa 18:3 Prizivam Gospoda, kome se klanjati valja, i opraštam se neprijatelja svojih.
  Psa 18:4 Obuzeše me smrtne bolesti, i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me.
  Psa 18:5 Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne
  Psa 18:6 U svojoj teskobi prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah; On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe Mu do ušiju.
  Psa 18:7 Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomeriše iz temelja gore, jer se On razljuti.
  Psa 18:8 Podiže se dim od gneva Njegovog, iz usta Njegovih oganj, koji proždire i živo ugljevlje odskakaše od Njega.
  Psa 18:9 Savi nebesa i siđe. Mrak beše pod nogama Njegovim.
  Psa 18:10 Sede na heruvima i podiže se, i polete na krilima vetrenim.
  Psa 18:11 Od mraka načini sebi krov, senicu oko sebe, od mračnih voda, oblaka vazdušnih.
  Psa 18:12 Od sevanja pred Njim kroz oblake Njegove udari grad i živo ugljevlje.
  Psa 18:13 Zagrme na nebesima Gospod, i Višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljevlje.
  Psa 18:14 Pusti strele svoje, i razmetnu ih; silu munja, i rasu ih.
  Psa 18:15 I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasiljeni od pretnje Tvoje, Gospode, od dihanja duha gneva Tvog.
  Psa 18:16 Tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike.
  Psa 18:17 Izbavi me od neprijatelja mog silnog i od mojih nenavidnika, kad behu jači od mene.
  Psa 18:18 Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
  Psa 18:19 Izvede me na prostrano mesto, i izbavi me, jer sam Mu mio.
  Psa 18:20 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, i za čistotu ruku mojih dariva me.
  Psa 18:21 Jer se držah puteva Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svog,
  Psa 18:22 Nego su svi zakoni Njegovi preda mnom, i zapovesti Njegove ne uklanjam od sebe.
  Psa 18:23 Bih Mu veran, i čuvah se od bezakonja svog.
  Psa 18:24 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima Njegovim.
  Psa 18:25 Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno,
  Psa 18:26 S čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.
  Psa 18:27 Jer Ti pomažeš ljudima nevoljnim, a oči ponosite ponižavaš.
  Psa 18:28 Ti raspaljuješ videlo moje; Gospod moj prosvetljuje tamu moju.
  Psa 18:29 S Tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida.
  Psa 18:30 Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju.
  Psa 18:31 Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je odbrana osim Boga našeg?
  Psa 18:32 Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi veran put.
  Psa 18:33 Daje mi noge kao u jelena, i na visine stavlja me.
  Psa 18:34 Uči ruke moje boju, i mišice moje čini da su luk od bronze.
  Psa 18:35 Ti mi daješ štit spasenja svog; desnica Tvoja drži me, i milost Tvoja čini me velika.
  Psa 18:36 Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje.
  Psa 18:37 Teram neprijatelje svoje i stižem ih, i ne vraćam se dok ih ne istrebim.
  Psa 18:38 Obaram ih, i ne mogu ustati, padaju pod noge moje.
  Psa 18:39 Jer me Ti opasuješ snagom za boj, i koji ustanu na me, obaraš ih preda mnom.
  Psa 18:40 Neprijatelja mojih pleći Ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
  Psa 18:41 Oni viču, ali nemaju pomagača, ka Gospodu, ali ih On ne sluša.
  Psa 18:42 Rasipam ih kao prah po vetru, kao blato po ulicama gazim ih.
  Psa 18:43 Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima; narod kog ne poznavah, služi mi.
  Psa 18:44 Po samom čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi.
  Psa 18:45 Tuđini blede, drhću u gradovima svojim.
  Psa 18:46 Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj! Da se uzvisi Bog spasenja mog,
  Psa 18:47 Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,
  Psa 18:48 Koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čoveka žestokog izbavlja me!
  Psa 18:49 Toga radi hvalim Te, Gospode, pred narodima, i pevam imenu Tvom,
  Psa 18:50 Koji slavno izbavljaš cara svog, i činiš milost pomazaniku svom Davidu i nasleđu njegovom doveka.


  19. Psalam

  Psa 19:1 Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski.
  Psa 19:2 Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
  Psa 19:3 Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov.
  Psa 19:4 Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima;
  Psa 19:5 I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem.
  Psa 19:6 Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegovog; i niko nije sakriven od toplote njegove.
  Psa 19:7 Zakon je Gospodnji savršen, krepi dušu; svedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
  Psa 19:8 Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči.
  Psa 19:9 Strah je Gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su Njegovi istiniti, pravedni svikoliki.
  Psa 19:10 Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz saća.
  Psa 19:11 I slugu Tvog oni su prosvetlili; ko ih drži ima veliku platu.
  Psa 19:12 Ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me i od tajnih;
  Psa 19:13 I od voljnih sačuvaj slugu svog, da ne ovladaju mnome. Tada ću biti savršen i čist od velikog prestupa.
  Psa 19:14 Da su Mu reči usta mojih ugodne, i pomisao srca mog pred Tobom, Gospode, kreposti moja i Izbavitelju moj!


  20. Psalam

  Psa 20:1 Da te usliši Gospod u dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljevog.
  Psa 20:2 Da ti pošalje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrepi.
  Psa 20:3 Da se opomene svih prinosa tvojih, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.
  Psa 20:4 Da ti da Gospod po srcu tvom; šta god počneš, da ti izvrši.
  Psa 20:5 Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svog podignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.
  Psa 20:6 Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svog; sluša ga sa svetog neba svog; jaka je desnica Njegova, koja spasava.
  Psa 20:7 Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svog.
  Psa 20:8 Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.
  Psa 20:9 Gospode! Pomozi caru, i usliši nas kad Te zovemo.


  21. Psalam

  Psa 21:1 Gospode! S Tvoje se sile veseli car; i kako mu je velika radost što Ti pomažeš!
  Psa 21:2 Šta mu je srce želelo, dao si mu, i molitve usta njegovih nisi odbio.
  Psa 21:3 Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu venac od dragog kamenja.
  Psa 21:4 Molio Te je za život i dao si mu da mu se produže dani doveka.
  Psa 21:5 Velika je slava njegova Tvojom pomoću; slavu si i krasotu metnuo na nj.
  Psa 21:6 Dao si mu blagoslove doveka, razveselio si ga radošću lica svog.
  Psa 21:7 Jer se car uzda u Gospoda i u milost Višnjeg; i ne koleba se.
  Psa 21:8 Naći će ruka Tvoja sve neprijatelje Tvoje, naći će desnica Tvoja one koji mrze na Tebe.
  Psa 21:9 Učinićeš ih kao peć zažarenu, kad se razgneviš; gnev će ih Gospodnji progutati, i oganj će ih proždreti.
  Psa 21:10 Rod njihov istrebićeš sa zemlje, i seme njihovo između sinova čovečijih;
  Psa 21:11 Jer podigoše na Tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti.
  Psa 21:12 Jer ćeš ih metnuti za belegu, iz lukova svojih pustićeš strele u lice njihovo.
  Psa 21:13 Podigni se Gospode, silom svojom; mi ćemo pevati i slaviti jakost Tvoju.


  22. Psalam

  Psa 22:1 Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje?
  Psa 22:2 Bože moj! Vičem danju, a Ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.
  Psa 22:3 Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!
  Psa 22:4 U Tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i Ti si ih izbavljao.
  Psa 22:5 Tebe prizivaše, i spasavaše se; u Tebe se uzdaše, i ne ostaše u sramoti.
  Psa 22:6 A ja sam crv, a ne čovek; podsmeh ljudima i rug narodu.
  Psa 22:7 Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,
  Psa 22:8 I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje.
  Psa 22:9 Ta, Ti si me izvadio iz utrobe; Ti si me umirio na sisi matere moje.
  Psa 22:10 Za Tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje Ti si Bog moj.
  Psa 22:11 Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
  Psa 22:12 Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi vasanski opkoliše me;
  Psa 22:13 Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan i riče.
  Psa 22:14 Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.
  Psa 22:15 Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.
  Psa 22:16 Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.
  Psa 22:17 Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
  Psa 22:18 Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb.
  Psa 22:19 Ali Ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
  Psa 22:20 Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
  Psa 22:21 Sačuvaj me od usta lavovih, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.
  Psa 22:22 Kazujem ime Tvoje braći; usred skupštine hvaliću Te.
  Psa 22:23 Koji se bojite Gospoda, hvalite Ga. Sve seme Jakovljevo! Poštuj Ga. Boj Ga se, sve seme Izrailjevo!
  Psa 22:24 Jer se ne ogluši molitve ništeg niti je odbi; ne odvrati od njega lice svoje, nego ga usliši kad Ga zazva.
  Psa 22:25 Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavete svoje svršiću pred onima koji se Njega boje.
  Psa 22:26 Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji Ga traže; živo da bude srce vaše doveka.
  Psa 22:27 Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred Njim sva plemena neznabožačka.
  Psa 22:28 Jer je Gospodnje carstvo; On vlada narodima.
  Psa 22:29 Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred Njim će pasti svi koji silaze u prah, koji ne mogu sačuvati dušu svoju u životu.
  Psa 22:30 Seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjem.
  Psa 22:31 Doći će, i kazivaće pravdu Njegovu ljudima njegovim, koji će se roditi; jer je On učinio ovo.
 3. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  23. Psalam

  Psa 23:1 Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati.
  Psa 23:2 Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu.
  Psa 23:3 Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog.
  Psa 23:4 Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me.
  Psa 23:5 Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i čaša je moja prepuna.
  Psa 23:6 Da! Dobrota i milost Tvoja pratiće me u sve dane života mog, i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo.


  24. Psalam

  Psa 24:1 Gospodnja je zemlja i šta je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj.
  Psa 24:2 Jer je On na morima osnova, i posred reka utvrdi je.
  Psa 24:3 Ko će izaći na goru Gospodnju? I ko će stati na svetom mestu njegovom?
  Psa 24:4 U koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče ime Njegovo uzalud i ne kune se lažno.
  Psa 24:5 On će dobiti blagoslov od Gospoda, i milost od Boga, spasa svog.
  Psa 24:6 Takav je rod onih koji Ga traže, i koji su radi stajati pred licem Tvojim, Bože Jakovljev!
  Psa 24:7 Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide car slave.
  Psa 24:8 Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju.
  Psa 24:9 Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide car slave.
  Psa 24:10 Ko je taj car slave! Gospod nad vojskama; On je car slave.


  25. Psalam

  Psa 25:1 K Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
  Psa 25:2 Bože moj! U Tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.
  Psa 25:3 I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od Tebe besputno.
  Psa 25:4 Pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim.
  Psa 25:5 Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si Ti Bog spasenja mog, Tebi se nadam svaki dan.
  Psa 25:6 Opomeni se milosrđa svog, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je veka.
  Psa 25:7 Grehova mladosti moje, i mojih prestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!
  Psa 25:8 Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put.
  Psa 25:9 Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.
  Psa 25:10 Svi su putevi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavet Njegov i otkrivenje Njegovo.
  Psa 25:11 Radi imena svog, Gospode, oprosti greh moj, jer je velik.
  Psa 25:12 Koji se čovek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izabere.
  Psa 25:13 Duša će njegova u dobru počivati, i seme će njegovo vladati zemljom.
  Psa 25:14 Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im.
  Psa 25:15 Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer On izvlači iz zamke noge moje.
  Psa 25:16 Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.
  Psa 25:17 Nek se raširi stisnuto srce moje, iz teskobe moje izvadi me.
  Psa 25:18 Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grehove moje.
  Psa 25:19 Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
  Psa 25:20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u Tebe uzdam.
  Psa 25:21 Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u Tebe uzdam.
  Psa 25:22 Izbavi, Bože, Izrailja od svih nevolja njegovih.


  26. Psalam

  Psa 26:1 Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam; neću se pokolebati.
  Psa 26:2 Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me; pretopi šta je u meni i srce moje.
  Psa 26:3 Jer je milost Tvoja pred očima mojim, i hodim u istini Tvojoj.
  Psa 26:4 Ne sedim s bezumnicima, i s lukavima se ne mešam.
  Psa 26:5 Nenavidim društvo bezakoničko, i s bezbožnicima ne sedim.
  Psa 26:6 Umivam pravdom ruke svoje, i idem oko žrtvenika Tvog, Gospode,
  Psa 26:7 Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja.
  Psa 26:8 Gospode! Omileo mi je stan doma Tvog, i mesto naselja slave Tvoje.
  Psa 26:9 Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,
  Psa 26:10 Kojima je zločinstvo u rukama, i kojima je desnica puna mita.
  Psa 26:11 A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me, i smiluj se na me.
  Psa 26:12 Noga moja stoji na pravom putu; na skupštinama ću blagosiljati Gospoda.


  27. Psalam

  Psa 27:1 Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?
  Psa 27:2 Ako navale na me zlikovci da pojedu telo moje, protivnici i neprijatelji moji, spotaći će se i pašće.
  Psa 27:3 Ako protiv mene vojska u logor stane, neće se uplašiti srce moje; ako se na me rat digne, ja se ni onda neću bojati.
  Psa 27:4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu Njegovu.
  Psa 27:5 Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba; sklonio bi me pod krovom šatora svog; na kamenu goru popeo bi me.
  Psa 27:6 Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili; prineo bih u Njegovom šatoru žrtvu hvale; zapevao bih i hvalio Gospoda.
  Psa 27:7 Čuj, Gospode, glas moj, Tebe prizivam, smiluj se na me i usliši me.
  Psa 27:8 Srce moje govori pred Tobom što si rekao: "Tražite lice moje." Tražim lice Tvoje, Gospode!
  Psa 27:9 Nemoj odvratiti od mene lice svoje, nemoj u gnevu ostaviti slugu svog; budi Pomoćnik moj; nemoj me odbiti, i nemoj me ostaviti, Bože, Spasitelju moj!
  Psa 27:10 Jer otac moj i mati moja ostaviše me; ali Gospod neka me prihvati.
  Psa 27:11 Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi onih koji me vrebaju.
  Psa 27:12 Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svedoci; ali zloba govori sama protiv sebe.
  Psa 27:13 Verujem da ću videti dobrotu Gospodnju na zemlji živih.
  Psa 27:14 Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.


  28. Psalam

  Psa 28:1 K Tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi ćutati, da ne bih, ako zaćutiš, bio kao oni koji odlaze u grob.
  Psa 28:2 Čuj molitveni glas moj, kad vapim k Tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi Tvojoj.
  Psa 28:3 Nemoj me zahvatiti s grešnicima, i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo.
  Psa 28:4 Podaj im, Gospode, po delima njihovim, po zlom postupanju njihovom; po delima ruku njihovih podaj im, podaj im šta su zaslužili.
  Psa 28:5 Jer ne paze na dela Gospodnja, i na dela ruku Njegovih. Da ih razori i ne sazida.
  Psa 28:6 Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mog!
  Psa 28:7 Gospod je krepost moja i štit moj; u Njega se pouzda srce moje, i On mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pesmom svojom slavim Ga.
  Psa 28:8 Gospod je krepost naroda svog, i obrana koja spasava pomazanika Njegovog.
  Psa 28:9 Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje; spasi ih i uzdiži ih doveka.


  29. Psalam

  Psa 29:1 Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.
  Psa 29:2 Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
  Psa 29:3 Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.
  Psa 29:4 Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
  Psa 29:5 Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske.
  Psa 29:6 Kao tele skaču od Njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.
  Psa 29:7 Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
  Psa 29:8 Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.
  Psa 29:9 Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odelo; i u crkvi Njegovoj sve govori o slavi Njegovoj.
  Psa 29:10 Gospod je sedeo nad potopom, i sedeće Gospod kao car uvek.
  Psa 29:11 Gospod će dati silu narodu svom, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.


  30. Psalam

  Psa 30:1 Uzvišavaću Te, Gospode, jer si me oteo, i nisi dao neprijateljima mojim da mi se svete.
  Psa 30:2 Gospode, Bože moj! Zavikah k Tebi, i iscelio si me.
  Psa 30:3 Gospode! Izveo si iz pakla dušu moju, i oživeo si me da ne siđem u grob.
  Psa 30:4 Pojte Gospodu, sveci Njegovi, i slavite sveto ime Njegovo.
  Psa 30:5 Gnev je Njegov za trenuće oka, a do života milost Njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.
  Psa 30:6 I ja rekoh u dobru svom: Neću posrnuti doveka.
  Psa 30:7 Ti htede, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.
  Psa 30:8 Tada Tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
  Psa 30:9 "Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?
  Psa 30:10 Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode budi mi pomoćnik."
  Psa 30:11 I Ti promeni plač moj na radost, skide s mene vreću. opasa me veseljem.
  Psa 30:12 Zato će Ti pevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! Doveka ću Te hvaliti.
 4. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  31. Psalam

  Psa 31:1 U Tebe se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom doveka, po pravdi svojoj izbavi me.
  Psa 31:2 Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gde bih se spasao.
  Psa 31:3 Jer si Ti kamena gora moja i ograda moja, imena svog radi vodi me i upravljaj mnom.
  Psa 31:4 Izvadi me iz mreže koju mi tajno zamestiše; jer si Ti krepost moja.
  Psa 31:5 U Tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istiniti!
  Psa 31:6 Nenavidim one koji poštuju propadljive idole; ja se u Gospoda uzdam.
  Psa 31:7 Radovaću se i veseliti se o milosti Tvojoj, kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje,
  Psa 31:8 Ne daš me u ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mestu.
  Psa 31:9 Smiluj se na me, Gospode; jer me je tuga, od jada iznemože oko moje, duša moja i srce moje;
  Psa 31:10 Iščile u žalosti život moj, i godine moje u uzdisanju; oslabi od muke krepost moja, i kosti moje sasahnuše.
  Psa 31:11 Od mnoštva neprijatelja svojih postadoh podsmeh i susedima svojim, i strašilo znancima svojim; koji me vide na ulici beže od mene.
  Psa 31:12 Zaboravljen sam kao mrtav, nema me u srcima; ja sam kao razbijen sud.
  Psa 31:13 Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah, kad se dogovaraju na me, misle iščupati dušu moju.
  Psa 31:14 A ja se, Gospode, u Tebe uzdam i velim: Ti si Bog moj.
  Psa 31:15 U Tvojoj su ruci dani moji; otmi me iz ruku neprijatelja mojih, i od onih, koji me gone.
  Psa 31:16 Pokaži svetlo lice svoje sluzi svom; spasi me milošću svojom.
  Psa 31:17 Gospode! Nemoj me ostaviti pod sramotom; jer Tebe prizivam. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao.
  Psa 31:18 Neka oneme usta lažljiva, koja govore na pravednika obesno, oholo i s porugom.
  Psa 31:19 Kako je mnogo u Tebe dobra, koje čuvaš za one koji Te se boje, i koje daješ onima koji se u Te uzdaju pred sinovima čovečijim!
  Psa 31:20 Sakrivaš ih pod krov lica svog od buna ljudskih; sklanjaš ih pod sen od svadljivih jezika.
  Psa 31:21 Da je blagosloven Gospod, što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad!
  Psa 31:22 Ja rekoh u smetnji svojoj: Odbačen sam od očiju Tvojih; ali Ti ču molitveni glas moj kad Te prizvah.
  Psa 31:23 Ljubite Gospoda svi sveti Njegovi; Gospod drži veru; i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo.
  Psa 31:24 Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.


  32. Psalam

  Psa 32:1 Blago onome, kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven.
  Psa 32:2 Blago čoveku, kome Gospod ne prima grehe i u čijem duhu nema lukavstva.
  Psa 32:3 Kad ćutah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mog po vas dan.
  Psa 32:4 Jer dan i noć tištaše me ruka Tvoja; nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci.
  Psa 32:5 Greh svoj kazah Tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: Ispovedam Gospodu prestupe svoje; i Ti skide s mene krivicu greha mog.
  Psa 32:6 Zato neka Ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.
  Psa 32:7 Ti si zaklon moj, Ti me čuvaš od teskobe; okružavaš me radostima u izbavljanju.
  Psa 32:8 Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi.
  Psa 32:9 Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzdati gubicu, kad ne idu k Tebi.
  Psa 32:10 Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko Njega je milost.
  Psa 32:11 Radujte se o Gospodu, i pevajte, pravednici; veselite se svi koji ste pravog srca.


  33. Psalam

  Psa 33:1 Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
  Psa 33:2 Slavite Gospoda guslama, udarajte Mu u psaltir od deset žica.
  Psa 33:3 Pevajte Mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući;
  Psa 33:4 Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo Njegovo istinito.
  Psa 33:5 On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.
  Psa 33:6 Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta Njegovih sva vojska njihova.
  Psa 33:7 Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
  Psa 33:8 Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred Njim sve što živi po vasiljeni;
  Psa 33:9 Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se.
  Psa 33:10 Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
  Psa 33:11 Namera je Gospodnja tvrda doveka, misli srca njegova od kolena na koleno.
  Psa 33:12 Blago narodu, kome je Bog Gospod, plemenu, koje je On izabrao sebi za nasleđe.
  Psa 33:13 S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;
  Psa 33:14 S prestola, na kome sedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
  Psa 33:15 On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova.
  Psa 33:16 Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;
  Psa 33:17 Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti.
  Psa 33:18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu.
  Psa 33:19 On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
  Psa 33:20 Duša se naša uzda u Gospoda; On je pomoć naša i štit naš.
  Psa 33:21 O Njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime Njegovo uzdamo.
  Psa 33:22 Da bude milost Tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u Tebe.


  34. Psalam

  Psa 34:1 Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.
  Psa 34:2 Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.
  Psa 34:3 Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime Njegovo zajedno.
  Psa 34:4 Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.
  Psa 34:5 Koji u Njega gledaju prosvetljuju se, i lica se njihova neće postideti.
  Psa 34:6 Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svih nevolja njegovih.
  Psa 34:7 Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih.
  Psa 34:8 Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čoveku koji se uzda u Nj.
  Psa 34:9 Bojte se Gospoda, sveti Njegovi; jer koji se Njega boje, njima nema oskudice.
  Psa 34:10 Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im nijednog dobra.
  Psa 34:11 Hodite, deco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjem.
  Psa 34:12 Koji čovek želi život, ljubi dane da bi video dobro?
  Psa 34:13 Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prevarne reči.
  Psa 34:14 Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mir i idi za njim.
  Psa 34:15 Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši Njegove na jauk njihov.
  Psa 34:16 Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov.
  Psa 34:17 Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svih nevolja njihovih.
  Psa 34:18 Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca, i pomaže onima koji su smernog duha.
  Psa 34:19 Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod.
  Psa 34:20 Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti.
  Psa 34:21 Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.
  Psa 34:22 Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u Njega uzdaju, neće se prevariti.


  35. Psalam

  Psa 35:1 Gospode! Budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me.
  Psa 35:2 Uzmi oružje i štit, i digni se meni u pomoć.
  Psa 35:3 Potegni koplje, i preseci put onima koji me gone, reci duši mojoj: Ja sam spasenje tvoje.
  Psa 35:4 Neka se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće.
  Psa 35:5 Neka budu kao prah pred vetrom, i anđeo Gospodnji neka ih progoni.
  Psa 35:6 Neka bude put njihov taman i klizav, i anđeo Gospodnji neka ih tera.
  Psa 35:7 Jer nizašta zastreše mrežom jamu za mene, nizašta iskopaše jamu duši mojoj.
  Psa 35:8 Neka dođe na njega pogibao nenadna, i mreža koju je namestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao.
  Psa 35:9 A duša će se moja radovati o Gospodu, i veseliće se za pomoć Njegovu.
  Psa 35:10 Sve će kosti moje reći: Gospode! Ko je kao Ti, koji izbavljaš stradalca od onog koji mu dosađuje, i ništega i ubogoga od onog koji ga upropašćuje?
  Psa 35:11 Ustaše na me lažni svedoci; šta ne znam, za ono me pitaju.
  Psa 35:12 Plaćaju mi zlo za dobro, i sirotovanje duši mojoj.
  Psa 35:13 Ja se u bolesti njihovoj oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju, i molitva se moja vraćaše u prsima mojim.
  Psa 35:14 Kao prijatelj, kao brat postupah; bejah setan i s oborenom glavom kao onaj koji za materom žali.
  Psa 35:15 A oni se raduju kad se ja spotaknem, i kupe se, kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju.
  Psa 35:16 S nevaljalim i podrugljivim besposličarima škrguću na me zubima svojim.
  Psa 35:17 Gospode! Hoćeš li dugo gledati? Otmi dušu moju od napadanja njihovog, od ovih lavova jedinicu moju.
  Psa 35:18 Priznaću Te u saboru velikom, usred mnogog naroda hvaliću Te.
  Psa 35:19 Da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedno, i namigivali očima koji mrze na me nizašta.
  Psa 35:20 Jer oni ne govore o miru, nego na mirne na zemlji izmišljaju lažne stvari.
  Psa 35:21 Razvaljuju na me usta svoja, i govore: Dobro! Dobro! Vidi oko naše.
  Psa 35:22 Vidiš, Gospode! Nemoj ćutati; Gospode! Nemoj odstupiti od mene.
  Psa 35:23 Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj i Gospode, i na parnicu moju.
  Psa 35:24 Sudi mi po pravdi svojoj, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete.
  Psa 35:25 Ne daj da govore u srcu svom: Dobro! To smo hteli! Ne daj da govore: Proždresmo ga.
  Psa 35:26 Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mom, nek se obuku u stid i u sram koji se razmeću nada mnom.
  Psa 35:27 Neka se raduju i vesele koji mi žele pravdu, i govore jednako: Velik Gospod, koji želi mira sluzi svom!
  Psa 35:28 I moj će jezik kazivati pravdu Tvoju, i hvalu Tebi svaki dan.
 5. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  36. Psalam

  Psa 36:1 Bezakoniku je bezbožna reč u srcu; nema straha Božijeg pred očima njegovim.
  Psa 36:2 Ali laže sebi u oči, mesto da prizna svoje bezakonje i omrzne na nj.
  Psa 36:3 Reči su usta njegovih nepravda i lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro.
  Psa 36:4 Bezakonje smišlja na postelji svojoj, stoji na putu rđavom, zlo mu nije mrsko.
  Psa 36:5 Gospode! Do neba je milost Tvoja, i istina Tvoja do oblaka.
  Psa 36:6 Pravda je Tvoja kao gore Božije, sudovi Tvoji bezdana velika; ljude i stoku Ti čuvaš, Gospode!
  Psa 36:7 Kako je dragocena milost Tvoja, Bože! Sinovi ljudski u senu krila Tvojih ne boje se.
  Psa 36:8 Hrane se od izobila doma Tvog, i iz potoka sladosti svojih Ti ih napajaš.
  Psa 36:9 Jer je u Tebe izvor životu, Tvojom svetlošću vidimo svetlost.
  Psa 36:10 Raširi milost svoju na one koji Te znaju, i pravdu svoju na dobra srca.
  Psa 36:11 Ne daj da stane na mene noga ohola, i ruka bezbožnička da me zaljulja.
  Psa 36:12 Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.


  37. Psalam

  Psa 37:1 Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje.
  Psa 37:2 Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.
  Psa 37:3 Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.
  Psa 37:4 Teši se Gospodom, i učiniće ti šta ti srce želi.
  Psa 37:5 Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u Njega, On će učiniti.
  Psa 37:6 I izvešće kao videlo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.
  Psa 37:7 Osloni se na Gospoda, i čekaj Ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka, koji radi šta namisli.
  Psa 37:8 Utišaj gnev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.
  Psa 37:9 Jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslediće zemlju.
  Psa 37:10 Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega nema.
  Psa 37:11 A smerni će naslediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.
  Psa 37:12 Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
  Psa 37:13 Ali mu se Gospod smeje, jer vidi da se primiče dan njegov.
  Psa 37:14 Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
  Psa 37:15 Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.
  Psa 37:16 Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.
  Psa 37:17 Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod.
  Psa 37:18 Zna Gospod dane bezazlenima, i deo njihov traje doveka.
  Psa 37:19 Neće se postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
  Psa 37:20 A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao lepota šumska prolaze, kao dim prolaze.
  Psa 37:21 Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
  Psa 37:22 Jer koje On blagoslovi, oni naslede zemlju, a koje On prokune, oni se istrebe.
  Psa 37:23 Gospod utvrđuje korake svakog čoveka i mio Mu je put njegov.
  Psa 37:24 Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.
  Psa 37:25 Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba.
  Psa 37:26 Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na nasleđu je njegovom blagoslov.
  Psa 37:27 Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi doveka.
  Psa 37:28 Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svece svoje; uvek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrebiti.
  Psa 37:29 Pravednici će naslediti zemlju, i živeće na njoj doveka.
  Psa 37:30 Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
  Psa 37:31 Zakon je Boga njegovog njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
  Psa 37:32 Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
  Psa 37:33 Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.
  Psa 37:34 Čekaj Gospoda i drži se puta Njegovog, i On će te postaviti da vladaš zemljom; videćeš kako će se istrebiti bezbožnici.
  Psa 37:35 Videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo;
  Psa 37:36 Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.
  Psa 37:37 Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirnog ostati nasleđe.
  Psa 37:38 A bezakonika će nestati sasvim; nasleđe će se bezbožničko zatrti.
  Psa 37:39 Od Gospoda je spasenje pravednicima; On je krepost njihova u nevolji.
  Psa 37:40 Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u Njega uzdaju.


  38. Psalam

  Psa 38:1 Gospode! Nemoj me karati u gnevu svom, niti me nakaziti u jarosti svojoj.
  Psa 38:2 Jer strele Tvoje ustreliše me, i ruka me Tvoja tišti.
  Psa 38:3 Nema zdravog mesta na telu mom od gneva Tvog; nema mira u kostima mojim od greha mog.
  Psa 38:4 Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.
  Psa 38:5 Usmrdeše se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mog.
  Psa 38:6 Zgrčio sam se i pogurio veoma, sav dan idem setan;
  Psa 38:7 Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdravog mesta na telu mom.
  Psa 38:8 Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svog.
  Psa 38:9 Gospode! Pred Tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od Tebe sakriveno.
  Psa 38:10 Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojih, ni njega mi nema.
  Psa 38:11 Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji.
  Psa 38:12 Koji traže dušu moju nameštaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po sav dan misle o prevari.
  Psa 38:13 A ja kao gluv ne čujem i kao nem koji ne otvara usta svoja.
  Psa 38:14 Ja sam kao čovek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.
  Psa 38:15 Jer Tebe, Gospode, čekam, Ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj!
  Psa 38:16 Jer rekoh: Da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.
  Psa 38:17 Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.
  Psa 38:18 Priznajem krivicu svoju, i tužim radi greha svog.
  Psa 38:19 Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.
  Psa 38:20 Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim.
  Psa 38:21 Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! Nemoj se udaljiti od mene.
  Psa 38:22 Pohitaj u pomoć meni, Gospode, Spasitelju moj!


  39. Psalam

  Psa 39:1 Rekoh: Čuvaću se na putevima svojim da ne zgrešim jezikom svojim; zauzdavaću usta svoja, dok je bezbožnik preda mnom.
  Psa 39:2 Bejah nem i glas ne pustih; ćutah i o dobru. Ali se tuga moja podiže,
  Psa 39:3 Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj; progovorih jezikom svojim:
  Psa 39:4 Kaži mi, Gospode, kraj moj, i dokle će trajati dani moji? Da znam kako sam ništa.
  Psa 39:5 Evo s pedi dao si mi dane, i vek je moj kao ništa pred Tobom. Baš je ništa svaki čovek živ.
  Psa 39:6 Baš hodi čovek kao utvara; baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti.
  Psa 39:7 Pa šta da čekam, Gospode? Nada je moja u Tebi.
  Psa 39:8 Iz svega bezakonja mog izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmeh.
  Psa 39:9 Nem sam, neću otvoriti usta svojih; jer si me Ti udario.
  Psa 39:10 Olakšaj mi udarac svoj, silna ruka Tvoja ubi me.
  Psa 39:11 Ako ćeš karati čoveka za prestupe, rastočiće se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovek.
  Psa 39:12 Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj. Gledajući suze moje nemoj ćutati. Jer sam gost u Tebe i došljak kao i svi stari moji.
  Psa 39:13 Nemoj me više gnevno gledati, pa ću odahnuti pre nego otidem i više me ne bude.


  40. Psalam

  Psa 40:1 Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
  Psa 40:2 Izvadi me iz jame, koja buči, i iz gliba, i postavi na kamen noge moje, i utvrdi stope moje.
  Psa 40:3 I metnu u usta moja pesmu novu, hvalu Bogu našem. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u Njega.
  Psa 40:4 Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje, i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž.
  Psa 40:5 Mnoga su čudesa Tvoja, koja si učinio Gospode, Bože moj, i mnoge su misli Tvoje s nama. Nema Ti ravna. Hteo bih javljati i kazivati, ali im broja nema.
  Psa 40:6 Žrtve i darove nećeš; Ti si mi uši otvorio; žrtvu paljenicu i koja se za greh prinosi ne tražiš.
  Psa 40:7 I po tome rekoh: Evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene;
  Psa 40:8 Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu.
  Psa 40:9 Kazujem pravdu na saboru velikom; evo, usta svojih ne ustavljam; Gospode, Ti znaš.
  Psa 40:10 Pravde Tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vernost Tvoju i spasenje Tvoje; i ne tajim milosti Tvoje i istine Tvoje od sabora velikog.
  Psa 40:11 Gospode, nemoj zatvoriti srca svog od mene; milost Tvoja i istina Tvoja jednako neka me čuvaju.
  Psa 40:12 Jer me opkoliše zla nebrojena; stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi.
  Psa 40:13 Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć.
  Psa 40:14 Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj! Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo.
  Psa 40:15 Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore: Ha! Ha!
  Psa 40:16 Neka se teše i vesele Tobom svi koji traže Tebe Gospode, i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore: Velik Gospod!
  Psa 40:17 Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
 6. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  41. Psalam

  Psa 41:1 Blago onome koji razume ništega! Gospod će ga izbaviti u zli dan.
  Psa 41:2 Gospod će ga sačuvati i poživeće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim.
  Psa 41:3 Gospod će ga ukrepiti bolnog na odru. Sasvim menjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.
  Psa 41:4 Ja vičem: Gospode! Smiluj se na me, isceli dušu moju, sagreših Ti.
  Psa 41:5 Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "Kad će umreti, i ime njegovo poginuti?"
  Psa 41:6 I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.
  Psa 41:7 Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:
  Psa 41:8 "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."
  Psa 41:9 I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.
  Psa 41:10 Ali Ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.
  Psa 41:11 Po tome ću poznati da sam Ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.
  Psa 41:12 A mene celog sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem Tvojim doveka.
  Psa 41:13 Blagosloven Bog Izrailjev od veka do veka. Amin, amin.


  42. Psalam

  Psa 42:1 Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži Tebe, Bože!
  Psa 42:2 Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijem?
  Psa 42:3 Suze su mi hleb dan i noć, kad mi svaki dan govore: Gde je Bog tvoj?
  Psa 42:4 Duša se moja proliva kad se opominjem kako sam hodio sred mnogog ljudstva; stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pevaše i podvikivaše.
  Psa 42:5 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.
  Psa 42:6 Klonula je u meni duša zato što Te pominjem u zemlji jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj.
  Psa 42:7 Bezdana bezdanu doziva glasom slapova Tvojih; sve vode Tvoje i vali Tvoji na mene navališe.
  Psa 42:8 Danju je javljao Gospod milost svoju, a noću Mu je pesma u mene, molitva Bogu života mog.
  Psa 42:9 Reći ću Bogu, gradu svom: Zašto si me zaboravio? Zašto idem setan od pakosti neprijateljeve?
  Psa 42:10 Koji mi pakoste, prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan: Gde ti je Bog?
  Psa 42:11 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.


  43. Psalam


  Psa 43:1 Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim! Od čoveka nepravednog i lukavog izbavi me.
  Psa 43:2 Jer si Ti Bog kreposti moje; zašto si me odbacio? Zašto idem setan od pakosti neprijateljeve?
  Psa 43:3 Pošlji videlo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru Tvoju i u dvorove Tvoje.
  Psa 43:4 Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijem, k Bogu radosti i veselja svog, i uz gusle slaviću Te, Bože, Bože moj!
  Psa 43:5 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.


  44. Psalam

  Psa 44:1 Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovedaše delo koje si učinio u njihovo vreme, u staro vreme.
  Psa 44:2 Rukom svojom izgnao si narode, a njih posadio; iskorenio si plemena, a njih namnožio.
  Psa 44:3 Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvog, jer Ti behu omileli.
  Psa 44:4 Bože, care moj, Ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu!
  Psa 44:5 S Tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom Tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas.
  Psa 44:6 Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći.
  Psa 44:7 Nego ćeš nas Ti izbaviti od neprijatelja naših, i nenavidnike naše posramićeš.
  Psa 44:8 Bogom ćemo se hvaliti svaki dan, i ime Tvoje slavićemo doveka.
  Psa 44:9 Ali sad si nas povrgao i posramio, i ne ideš s vojskom našom.
  Psa 44:10 Obraćaš nas te bežimo ispred neprijatelja, i neprijatelji nas naši haraju.
  Psa 44:11 Dao si nas kao ovce da nas jedu, i po narodima rasejao si nas.
  Psa 44:12 U bescenje si prodao narod svoj, i nisi mu podigao cene.
  Psa 44:13 Dao si nas na podsmeh susedima našim, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas.
  Psa 44:14 Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci.
  Psa 44:15 Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice moje.
  Psa 44:16 Od reči podsmevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih.
  Psa 44:17 Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo Tebe, niti prestupismo zavet Tvoj.
  Psa 44:18 Ne odstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta Tvog.
  Psa 44:19 Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas senom smrtnim,
  Psa 44:20 Onda da bejasmo zaboravili ime Boga svog i podigli ruke svoje k Bogu tuđem,
  Psa 44:21 Ne bi li Bog iznašao to? Jer On zna tajne u srcu.
  Psa 44:22 A ubijaju nas za Tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama.
  Psa 44:23 Ustani, što spavaš, Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda.
  Psa 44:24 Zašto kriješ lice svoje? Zaboravljaš nevolju i muku našu?
  Psa 44:25 Duša naša pade u prah, telo je naše bačeno na zemlju.
  Psa 44:26 Ustani, pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.


  45. Psalam


  Psa 45:1 Teče iz srca mog reč dobra; rekoh: Delo je moje za cara; jezik je moj trska hitrog pisara.
  Psa 45:2 Ti si najlepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog doveka.
  Psa 45:3 Pripaši, junače, uz bedro svoje mač svoj, čast svoju i krasotu svoju.
  Psa 45:4 I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa.
  Psa 45:5 Oštre su strele tvoje; narodi će pasti pod vlast tvoju; prostreliće srca neprijatelja carevih.
  Psa 45:6 Presto je Tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv; skiptar je carstva Tvog skiptar pravice.
  Psa 45:7 Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje; toga radi pomaza te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti više nego drugove Tvoje.
  Psa 45:8 Sve haljine tvoje mirišu smirnom, alojom i kasijom. Koji žive u dvorima od minijske slonove kosti, one te vesele.
  Psa 45:9 Carske kćeri dvore te; s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu.
  Psa 45:10 Čuj, kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svog.
  Psa 45:11 I caru će omileti lepota tvoja; jer je On Gospod tvoj, i Njemu se pokloni.
  Psa 45:12 Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiji u narodu tebe će moliti.
  Psa 45:13 Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina joj je zlatom iskićena.
  Psa 45:14 U vezenoj haljini vode je k caru; za njom vode k tebi devojke, druge njene.
  Psa 45:15 Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor carev.
  Psa 45:16 Mesto otaca tvojih biće sinovi tvoji, postavićeš ih knezovima po svoj zemlji.
  Psa 45:17 Učiniću da se ne zaboravlja ime tvoje od kolena na koleno; potom će te slaviti narodi va vek veka.


  46. Psalam


  Psa 46:1 Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi.
  Psa 46:2 Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomestila, i gore se prevalile u srce morima.
  Psa 46:3 Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih;
  Psa 46:4 Potoci vesele grad Božji, sveti stan Višnjeg.
  Psa 46:5 Bog je usred njega, neće se pomestiti, Bog mu pomaže od zore.
  Psa 46:6 Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva; ali On pusti glas svoj i zemlja se rastapaše.
  Psa 46:7 Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.
  Psa 46:8 Hodite i vidite dela Gospoda, koji učini čudesa na zemlji,
  Psa 46:9 Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi, i kola sažeže ognjem.
  Psa 46:10 Utolite i poznajte da sam ja Bog; ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji.
  Psa 46:11 Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.


  47. Psalam


  Psa 47:1 Svi narodi, zapljeskajte rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim.
  Psa 47:2 Jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom.
  Psa 47:3 Pokori nam narode i plemena pod noge naše.
  Psa 47:4 Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji Mu omile.
  Psa 47:5 Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni.
  Psa 47:6 Pojte Bogu, pojte; pojte caru našem, pojte;
  Psa 47:7 Jer je Bog car od sve zemlje, pojte pesmu.
  Psa 47:8 Bog caruje nad narodima; Bog sedi na svetom prestolu svom.
  Psa 47:9 Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramovog. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!


  48. Psalam

  Psa 48:1 Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našeg, na svetoj gori svojoj.
  Psa 48:2 Prekrasna je visina, uteha svoj zemlji gora Sion, na severnoj strani njenoj grad cara velikog.
  Psa 48:3 Bog je u dvorima njegovim zna se da je branič.
  Psa 48:4 Jer, gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođoše svi.
  Psa 48:5 Videše i začudiše se, prepadoše se i pobegoše.
  Psa 48:6 Trepet obuze ih onde, mučiše se kao porodilja.
  Psa 48:7 Vetrom istočnim razbio si korablje tarsiske.
  Psa 48:8 Šta slušamo to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našeg, Bog ga utvrdi doveka.
  Psa 48:9 Kazujemo, Bože, milost Tvoju usred crkve Tvoje.
  Psa 48:10 Kao što je ime Tvoje, Bože, tako je i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim; pravde je puna desnica Tvoja.
  Psa 48:11 Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejske sudova radi Tvojih.
  Psa 48:12 Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojte kule njegove;
  Psa 48:13 Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovedate mlađim naraštajima.
  Psa 48:14 Jer je ovaj Bog naš Bog uvek i doveka, On će biti vođ naš doveka.
 7. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  49. Psalam

  Psa 49:1 Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljeni,
  Psa 49:2 Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.
  Psa 49:3 Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.
  Psa 49:4 Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.
  Psa 49:5 Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
  Psa 49:6 Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikim bogatstvom svojim!
  Psa 49:7 Čovek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za nj.
  Psa 49:8 Velik je otkup za dušu, i neće biti nikad
  Psa 49:9 Da ko doveka živi, i ne vidi groba.
  Psa 49:10 Svi vide gde umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.
  Psa 49:11 Oni misle da će kuće njihove trajati doveka, i stanovi njihovi od kolena na koleno; imenima svojim zovu zemlje;
  Psa 49:12 Ali čovek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.
  Psa 49:13 Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;
  Psa 49:14 Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.
  Psa 49:15 Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me On prima.
  Psa 49:16 Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegovog.
  Psa 49:17 Jer kad umre, neće ništa poneti, niti će poći za njim slava njegova.
  Psa 49:18 Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegovog, i slave tebe, što ugađaš sebi.
  Psa 49:19 Ali će on otići u stan otaca svojih, gde sveta nikad ne vide.
  Psa 49:20 Čovek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.


  50. Psalam

  Psa 50:1 Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanog do zapada.
  Psa 50:2 Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog.
  Psa 50:3 Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika.
  Psa 50:4 Doziva nebo odozgo i zemlju, da sudi narodu svom:
  Psa 50:5 "Skupite mi svece moje, koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi."
  Psa 50:6 (I nebesa oglasiše pravdu Njegovu, jer je taj sudija Bog.)
  Psa 50:7 Slušaj, narode moj, šta ću ti kazati, Izrailju, šta ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj.
  Psa 50:8 Neću te za žrtve tvoje karati; tvoje žrtve paljenice svagda su preda mnom.
  Psa 50:9 Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvog, ni jarića iz torova tvojih.
  Psa 50:10 Jer je moje sve gorsko zverje, i stoka po planinama na hiljade.
  Psa 50:11 Znam sve ptice po gorama, i krasota poljska preda mnom je.
  Psa 50:12 Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj.
  Psa 50:13 Zar ja jedem meso volujsko, ili krv jareću pijem?
  Psa 50:14 Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, i izvršuj Višnjemu zavete svoje.
  Psa 50:15 Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.
  Psa 50:16 A bezbožniku reče Bog: Zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavet moj u ustima svojim?
  Psa 50:17 A sam mrziš na nauku, i reči moje bacaš za leđa.
  Psa 50:18 Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim, i s preljubočincima imaš deo.
  Psa 50:19 Usta si svoja pustio da govore zlo, i jezik tvoj plete prevare.
  Psa 50:20 Sediš i govoriš na brata svog, sina matere svoje opadaš.
  Psa 50:21 Ti si to činio, ja ćutah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličiću te, metnuću ti pred oči grehe tvoje.
  Psa 50:22 Razumejte ovo koji zaboravljate Boga! Inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti.
  Psa 50:23 Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.


  51. Psalam

  Psa 51:1 Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
  Psa 51:2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.
  Psa 51:3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.
  Psa 51:4 Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.
  Psa 51:5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.
  Psa 51:6 Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
  Psa 51:7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.
  Psa 51:8 Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
  Psa 51:9 Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
  Psa 51:10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
  Psa 51:11 Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.
  Psa 51:12 Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.
  Psa 51:13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.
  Psa 51:14 Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.
  Psa 51:15 Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.
  Psa 51:16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.
  Psa 51:17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.
  Psa 51:18 Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.
  Psa 51:19 Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.


  52. Psalam

  Psa 52:1 Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom.
  Psa 52:2 Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je u tebe kao britva naoštrena, lukavi!
  Psa 52:3 Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti.
  Psa 52:4 Ljubiš svakojake reči od pogibli, i jezik lukav.
  Psa 52:5 Toga radi Bog će te poraziti sasvim, izbaciće te i iščupaće te iz stana, i koren tvoj iz zemlje živih.
  Psa 52:6 Videće pravednici i pobojaće se, i podsmevaće mu se:
  Psa 52:7 Gle čoveka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svog i utvrđivaše se zloćom svojom.
  Psa 52:8 A ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i doveka.
  Psa 52:9 Doveka ću hvaliti Tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime Tvoje; jer si dobar k svecima svojim.


  53. Psalam

  Psa 53:1 Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; pronevaljališe se i zagrdeše u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori.
  Psa 53:2 Bog s neba pogleda na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga.
  Psa 53:3 Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog.
  Psa 53:4 Zar neće da se orazume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hleb, i ne prizivaju Boga?
  Psa 53:5 Drhtaće od straha gde straha nema. Jer će Bog rasuti kosti onih koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odvrže.
  Psa 53:6 Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj.


  54. Psalam

  Psa 54:1 Bože! Imenom svojim pomozi mi, i krepošću svojom odbrani me na sudu.
  Psa 54:2 Bože! Usliši molitvu moju, čuj reči usta mojih.
  Psa 54:3 Jer tuđini ustaše na me; i silni traže dušu moju; nemaju Boga pred sobom.
  Psa 54:4 Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj.
  Psa 54:5 Obratiće zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrebiće ih.
  Psa 54:6 Rado ću prineti žrtvu, proslaviću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro.
  Psa 54:7 Jer me izbavljaš od svake nevolje, i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje.


  55. Psalam


  Psa 55:1 Usliši, Bože, molitvu moju, i nemoj se sakriti od moljenja mog.
  Psa 55:2 Pazi, i saslušaj me; cvilim u jadu svom i uzdišem
  Psa 55:3 Od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke; jer dižu na me zlo, i u gnevu gone me.
  Psa 55:4 Srce je moje uzdrhtalo u meni, i strah smrtni popade me;
  Psa 55:5 Strah i trepet dođe na me, i groza poduze me.
  Psa 55:6 I rekoh: Ko bi mi dao krila golubinja? Ja bih odleteo i počinuo;
  Psa 55:7 Daleko bih pobegao, i nastanio se u pustinji.
  Psa 55:8 Pohitao bih da utečem od vihora i od bure.
  Psa 55:9 Porazi, Gospode, i razdeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu;
  Psa 55:10 Danju i noću to hodi po zidovima njegovim; zločinstvo je i muka posred njega.
  Psa 55:11 Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevara i lukavstvo.
  Psa 55:12 Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podneo; ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio.
  Psa 55:13 Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj.
  Psa 55:14 S kojim mi beše radost deliti tajnu, i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni.
  Psa 55:15 Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđu u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovom i u njima.
  Psa 55:16 Ja Boga prizivam, i Gospod će me spasti.
  Psa 55:17 Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
  Psa 55:18 Učiniće, te će duša moja biti mirna od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo imam.
  Psa 55:19 Da usliši, i ukroti ih Bog, koji živi od veka; jer se ne menjaju i ne boje se Boga.
  Psa 55:20 Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru, i raskidaju svoju družbu.
  Psa 55:21 Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Reči su im blaže od ulja, ali su goli mačevi.
  Psa 55:22 Stavi na Gospoda breme svoje, i On će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da posrne.
  Psa 55:23 Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli; krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih. A ja se u Tebe uzdam.
 8. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  56. Psalam


  Psa 56:1 Smiluj se na me, Bože, jer čovek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritešnjuje.
  Psa 56:2 Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.
  Psa 56:3 Kad me je strah, jer se u Tebe uzdam.
  Psa 56:4 Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?
  Psa 56:5 Svaki dan izvrću reči moje; šta god misle, sve meni o zlu.
  Psa 56:6 Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojim; jer traže dušu moju.
  Psa 56:7 Kod ovakve zloće izbavi od njih, u gnevu obori narode, Bože.
  Psa 56:8 U Tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod Tebe, one su u knjizi Tvojoj.
  Psa 56:9 Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad Tebe prizivam; po tom znam da je Bog sa mnom.
  Psa 56:10 Bogom se hvalim za reč Njegovu, Gospodom se hvalim za reč Njegovu.
  Psa 56:11 U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
  Psa 56:12 Tebi sam se, Bože, zavetovao; Tebe ću hvaliti;
  Psa 56:13 Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svetlosti živih.


  57. Psalam


  Psa 57:1 Smiluj se na me, Bože, smiluj se na me; jer se u Tebe uzda duša moja, i pod sen krila Tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje.
  Psa 57:2 Prizivam Boga Višnjeg, Boga, koji mi dobro čini;
  Psa 57:3 Da pošalje s neba i sačuva me, da posrami onog koji traži da me proždre; da pošalje Bog milost svoju i istinu svoju.
  Psa 57:4 Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strele, i njihov jezik mač oštar.
  Psa 57:5 Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!
  Psa 57:6 Metnuše zamku nogama mojim, i stegoše dušu moju, iskopaše preda mnom jamu, i sami padoše u nju.
  Psa 57:7 Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje; pevaću Te i slaviću.
  Psa 57:8 Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle; ustaću rano.
  Psa 57:9 Hvaliću Gospoda po narodima, pevaću Ti po plemenima.
  Psa 57:10 Jer je velika do nebesa milost Tvoja, i istina Tvoja do oblaka.
  Psa 57:11 Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!


  58. Psalam


  Psa 58:1 Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovečiji?
  Psa 58:2 Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na merila zločinstva ruku svojih na zemlji.
  Psa 58:3 Od samog rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž.
  Psa 58:4 U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluve aspide, koja zatiskuje uho svoje,
  Psa 58:5 Koja ne čuje glas bajačev, vračara veštog u vračanju.
  Psa 58:6 Bože! Polomi im zube u ustima njihovim; razbij čeljusti lavovima, Gospode!
  Psa 58:7 Nek se proliju kao voda, i nestane ih. Kad puste strele, neka budu kao slomljene.
  Psa 58:8 Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca.
  Psa 58:9 Pre nego kotlovi vaši osete toplotu od potpaljenog trnja, i sirovo i nagorelo neka raznese vihor.
  Psa 58:10 Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj.
  Psa 58:11 I reći će ljudi: Zaista ima ploda pravedniku! Zaista je Bog sudija na zemlji!


  59. Psalam


  Psa 59:1 Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih, što ustaju na me, zakloni me.
  Psa 59:2 Izbavi me od onih koji čine bezakonje, i od krvopija sačuvaj me.
  Psa 59:3 Evo, zlo namišljaju duši mojoj, skupljaju se na me silni, bez krivice moje i bez greha mog, Gospode.
  Psa 59:4 Bez krivice moje steču se i oružaju se; ustani za mene, i gledaj.
  Psa 59:5 Ti, Gospode, Bože nad vojskama, Bože Izrailjev, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj požaliti odmetnika.
  Psa 59:6 Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada.
  Psa 59:7 Evo ruže jezikom svojim, mač im je u ustima, jer, vele, ko će čuti?
  Psa 59:8 Ali Ti ćeš se, Gospode, smejati njima i posramiti sve ove narode.
  Psa 59:9 Oni su jaki, ali ja na Tebe pogledam, jer si Ti Bog, čuvar moj.
  Psa 59:10 Bog, koji me miluje, ide preda mnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje.
  Psa 59:11 Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj; raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš,
  Psa 59:12 Za greh usta njihovih; za reči jezika njihovog; nek se uhvate u oholosti svojoj za kletvu i laž koju su govorili.
  Psa 59:13 Raspi u gnevu, raspi, da ih nema; i neka poznaju da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih.
  Psa 59:14 Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada.
  Psa 59:15 Neka tumaraju tražeći hrane, i ne nasitivši se neka noći provode.
  Psa 59:16 A ja ću pevati silu Tvoju, rano ujutru glasiti milost Tvoju; jer si mi bio odbrana i utočište u dan nevolje moje.
  Psa 59:17 Silo moja! Tebi ću pevati, jer si Ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje.  60. Psalam


  Psa 60:1 Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnevio si se; povrati nas.
  Psa 60:2 Zatresao si zemlju, i razvalio si je; stegni raseline njene, jer se njiha.
  Psa 60:3 Dao si narodu svom da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kog se zanesosmo.
  Psa 60:4 Podigni zastavu za one koji Te se boje, da uteku od luka,
  Psa 60:5 Da se izbave mili Tvoji. Pomozi desnicom svojom i usliši me.
  Psa 60:6 Bog reče u svetinji svojoj: Veseliću se, razdeliću Sihem, i dolinu Sokot razmeriću.
  Psa 60:7 Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj,
  Psa 60:8 Moav čaša moja, iz koje se umivam, na Edoma pružiću obuću svoju. Pevaj mi, filistejska zemljo!
  Psa 60:9 Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
  Psa 60:10 Zar nećeš Ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskom našom?
  Psa 60:11 Daj nam pomoć u teskobi. A obrana je čovečija uzalud.
  Psa 60:12 Bogom smo jaki: On gazi neprijatelje naše.


  61. Psalam


  Psa 61:1 Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju.
  Psa 61:2 Od kraja zemlje vičem k Tebi, kad klonu srce moje. Izvedi me na goru, gde se ne mogu popeti.
  Psa 61:3 Jer si Ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja.
  Psa 61:4 Da živim u stanu Tvom doveka, i počinem pod krovom krila Tvojih.
  Psa 61:5 Jer Ti, Bože, čuješ zavete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime Tvoje.
  Psa 61:6 Dodaj dane k danima carevim, i godine njegove produži od kolena na koleno.
  Psa 61:7 Neka caruje doveka pred Bogom; zapovedi milosti i istini neka ga čuvaju.
  Psa 61:8 Tako ću pevati imenu Tvom svagda, izvršujući zavete svoje svaki dan.  62. Psalam


  Psa 62:1 Ta, u Boga je mir duši mojoj, od Njega je spasenje moje!
  Psa 62:2 Ta, On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo.
  Psa 62:3 Dokle ćete napadati na čoveka? Svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu.
  Psa 62:4 Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omile im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu.
  Psa 62:5 Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u Njemu nada moja.
  Psa 62:6 On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti.
  Psa 62:7 U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu.
  Psa 62:8 Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.
  Psa 62:9 Ta, sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž, da se metnu na merila, bili bi lakši nego ništa.
  Psa 62:10 Ne uzdajte se u vlast ni u otimanje, nemojte biti ništavi; kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nj.
  Psa 62:11 Jednom reče Bog i više puta čuh, da je krepost u Boga.
  Psa 62:12 I u Tebe je, Gospode, milost; jer Ti plaćaš svakome po delima njegovim.


  63. Psalam

  Psa 63:1 Bože! Ti si Bog moj, k Tebi ranim, žedna je Tebe duša moja, za Tobom čezne telo moje u zemlji suvoj, žednoj i bezvodnoj.
  Psa 63:2 Tako bih Te ugledao u svetinji, da bih video silu Tvoju i slavu Tvoju.
  Psa 63:3 Jer je dobrota Tvoja bolja od života. Usta bi moja hvalila Tebe;
  Psa 63:4 Tako bih Te blagosiljao za života svog, u ime Tvoje podigao bih ruke svoje.
  Psa 63:5 Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja, i radosnim glasom hvalila bi Te usta moja.
  Psa 63:6 Kad Te se sećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o Tebi.
  Psa 63:7 Jer si Ti pomoć moja, i u senu krila Tvojih veselim se.
  Psa 63:8 Duša se moja prilepila za Tebe, desnica Tvoja drži me.
  Psa 63:9 Koji traže pogibao duši mojoj, oni će otići pod zemlju.
  Psa 63:10 Izginuće od mača, i dopašće lisicama.
  Psa 63:11 A car će se veseliti o Bogu, hvaliće se svaki koji se kune Njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž.


  64. Psalam


  Psa 64:1 Čuj, Bože, glas moj u jadu mom; od strašnog neprijatelja sačuvaj život moj.
  Psa 64:2 Sakrij me od gomile bezakonika, od čete zločinaca,
  Psa 64:3 Koji naoštriše jezik svoj kao mač, streljaju rečima, koje zadaju rane,
  Psa 64:4 Da bi iz potaje ubili pravoga. Iznenada udaraju na nj i ne boje se;
  Psa 64:5 Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele: Ko će ih videti?
  Psa 64:6 Izmišljaju zločinstva i govore: Svršeno je! Šta će se raditi, smišljeno je! A šta je unutra i srce u čoveka duboko je.
  Psa 64:7 Ali će ih Bog poraziti; udariće ih strela iznenada.
  Psa 64:8 Oboriće jedan drugog jezikom svojim. Ko ih god vidi, bežaće od njih.
  Psa 64:9 Svi će se ljudi bojati i kazivaće čudo Božije, i poznaće u tome delo Njegovo.
  Psa 64:10 A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u Njega, i hvaliće se svi koji su pravog srca.
 9. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  65. Psalam

  Psa 65:1 U Tebi je uzdanje, Bože, Tebi pripada hvala na Sionu, i Tebi se izvršuju zaveti.
  Psa 65:2 Ti slušaš molitvu; k Tebi dolazi svako telo.
  Psa 65:3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.
  Psa 65:4 Blago onome koga izabiraš i primaš, da živi u dvoru Tvom! Nasitićemo se dobrom doma Tvog, svetinjom crkve Tvoje.
  Psa 65:5 Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, Spasitelju naš, uzdanico svih krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
  Psa 65:6 Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
  Psa 65:7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!
  Psa 65:8 Boje se Tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom Ti budiš da slavi Tebe.
  Psa 65:9 Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio.
  Psa 65:10 Brazde njene napajaš, ravniš grude njene, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa.
  Psa 65:11 Ti venčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su Tvoje pune masti.
  Psa 65:12 Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
  Psa 65:13 Luke se osipaju stadima, i polja se zaodevaju pšenicom; vesele se i pevaju.


  66. Psalam

  Psa 66:1 Poklikni Bogu, sva zemljo!
  Psa 66:2 Zapevajte slavu imenu Njegovom, dajte Mu hvalu i slavu.
  Psa 66:3 Recite Bogu: Kako si strašan u delima svojim! Radi velike sile Tvoje laskaju Ti neprijatelji Tvoji.
  Psa 66:4 Sva zemlja nek se pokloni Tebi i poje Tebi, neka poje imenu Tvom.
  Psa 66:5 Hodite i vidite dela Boga strašnog u delima svojim nad sinovima ljudskim.
  Psa 66:6 On je pretvorio more u suhotu, preko reke pređosmo nogama; onde smo se veselili o Njemu;
  Psa 66:7 Vlada silom svojom uvek, oči Njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se niste podigli!
  Psa 66:8 Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu.
  Psa 66:9 On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.
  Psa 66:10 Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa.
  Psa 66:11 Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.
  Psa 66:12 Dao si nas u jaram čoveku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.
  Psa 66:13 Ući ću u dom Tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću Ti zavete svoje,
  Psa 66:14 Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u teskobi mojoj.
  Psa 66:15 Žrtve paljenice pretile ću tu prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću Ti teoce s jarićima.
  Psa 66:16 Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.
  Psa 66:17 K Njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih Ga.
  Psa 66:18 Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod.
  Psa 66:19 Ali Bog usliši, primi glas moljenja mog.
  Psa 66:20 Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!


  67. Psalam


  Psa 67:1 Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim.
  Psa 67:2 Da bi se znao na zemlji put Tvoj, po svima narodima spasenje Tvoje.
  Psa 67:3 Da Te slave narodi, Bože, da Te slave svi narodi!
  Psa 67:4 Da se vesele i raduju plemena; jer sudiš narodima pravo, i plemenima na zemlji upravljaš.
  Psa 67:5 Da Te slave narodi, Bože, da Te slave svi narodi!
  Psa 67:6 Zemlja dade plod svoj. Da nas blagosilja Bog, Bog naš!
  Psa 67:7 Da nas blagosilja Bog, i da Ga se boje svi krajevi zemaljski!


  68. Psalam

  Psa 68:1 Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji Njegovi, i pobeći će od lica Njegovog koji mrze na Nj.
  Psa 68:2 Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni; kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijeg.
  Psa 68:3 A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.
  Psa 68:4 Pojte Bogu, popevajte imenu Njegovom; ravnite put Onome što ide preko pustinje; Gospod Mu je ime, radujte Mu se.
  Psa 68:5 Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetom stanu svom.
  Psa 68:6 Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mesta obilna, a nepokorni žive gde je suša.
  Psa 68:7 Bože! Kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje,
  Psa 68:8 Zemlja se tresaše, i nebo se rastapaše od lica Božijeg, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izrailjevog.
  Psa 68:9 Blagodatni si dažd izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje Tvoje, Ti si ga krepio.
  Psa 68:10 Stado Tvoje življaše onde; po dobroti svojoj, Bože, Ti si gotovio hranu jadnome.
  Psa 68:11 Gospod daje reč; glasnika veliko je mnoštvo.
  Psa 68:12 Carevi nad vojskama beže, beže, a koja sedi doma, deli plen.
  Psa 68:13 Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena, a perje joj se zlatni.
  Psa 68:14 Kad je Svemogući rasipao careve na ovoj zemlji, ona se blistaše kao sneg na Selmonu.
  Psa 68:15 Gora je vasanska gora Božija; gora je vasanska gora humovita.
  Psa 68:16 Zašto gledate zavidljivo, gore humovite? Evo gora, na kojoj omile Bogu živeti, i na kojoj će Gospod živeti doveka.
  Psa 68:17 Kola Božijih ima sila, hiljade hiljada. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji.
  Psa 68:18 Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože!
  Psa 68:19 Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.
  Psa 68:20 Ovaj je Bog naš Bog Spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna.
  Psa 68:21 Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato teme onog koji ostaje u bezakonju svom.
  Psa 68:22 Reče Gospod: Od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske,
  Psa 68:23 Da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvojih da je liže.
  Psa 68:24 Videše kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj.
  Psa 68:25 Napred iđahu pevači, za njima svirači sred devojaka s bubnjevima:
  Psa 68:26 Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izrailjevog!
  Psa 68:27 Onde mladi Venijamin, starešina njihov; knezovi Judini, vladaoci njihovi; knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi.
  Psa 68:28 Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas!
  Psa 68:29 U crkvi Tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare.
  Psa 68:30 Ukroti zver u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred Tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.
  Psa 68:31 Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svoje k Bogu.
  Psa 68:32 Carstva zemaljska, pojte Bogu, popevajte Gospodu,
  Psa 68:33 Koji sedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo grmi glasom jakim.
  Psa 68:34 Dajte slavu Bogu; veličanstvo je Njegovo nad Izrailjem i sila Njegova na oblacima.
  Psa 68:35 Divan si, Bože, u svetinji svojoj! Bog Izrailjev daje silu i krepost narodu. Blagosloven Bog!


  69. Psalam

  Psa 69:1 Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.
  Psa 69:2 Propadam u dubokom glibu, gde nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju.
  Psa 69:3 Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobeleše mi oči pogledajući Boga.
  Psa 69:4 Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim.
  Psa 69:5 Bože! Ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nisu sakrivene od Tebe.
  Psa 69:6 Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u Tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže Tebe, Bože Izrailjev!
  Psa 69:7 Jer Tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.
  Psa 69:8 Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje.
  Psa 69:9 Jer revnost za kuću Tvoju jede me i ruženja onih koji Tebe ruže padaju na me.
  Psa 69:10 Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;
  Psa 69:11 Mesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča.
  Psa 69:12 O meni se razgovaraju sedeći na vratima, pijući vino pevaju me.
  Psa 69:13 A ja se molim Tebi, Gospode; vreme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje Tvoje.
  Psa 69:14 Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;
  Psa 69:15 Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrela svog.
  Psa 69:16 Usliši me, Gospode, jer je blagost Tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me.
  Psa 69:17 Nemoj odvratiti lice svoje od sluge svog; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.
  Psa 69:18 Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me.
  Psa 69:19 Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred Tobom su svi neprijatelji moji.
  Psa 69:20 Sramota satre srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim.
  Psa 69:21 Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom.
  Psa 69:22 Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata.
  Psa 69:23 Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda.
  Psa 69:24 Izlij na njih jarost svoju, i plamen gneva Tvog neka ih obuzme!
  Psa 69:25 Stan njihov neka opusti, i u njihovim šatorima neka ne bude nikoga da živi.
  Psa 69:26 Jer koga si Ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si Ti ranio.
  Psa 69:27 Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde Tvoje.
  Psa 69:28 Neka se izbrišu iz knjige živih, i s pravednicima nek ne budu zapisani.
  Psa 69:29 A ja sam ništ i bolan; pomoć Tvoja, Bože, nek me zakloni.
  Psa 69:30 Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću Ga u hvali.
  Psa 69:31 To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.
  Psa 69:32 Videće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživeće srce vaše.
  Psa 69:33 Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.
  Psa 69:34 Neka Ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!
  Psa 69:35 Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se onde naseliti i naslediće ga.
  Psa 69:36 I nasleđe će se sluga Njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime Njegovo nastavaće na njemu.
 10. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  70. Psalam

  Psa 70:1 Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš!
  Psa 70:2 Nek se postide i posrame koji traže dušu moju! Nek odstupe natrag, i osramote se koji mi zlo žele!
  Psa 70:3 Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore: Ha! Ha!
  Psa 70:4 Nek se teše i vesele Tobom koji traže Tebe, i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore: Velik je Bog!
  Psa 70:5 A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Gospode, ne časi!


  71. Psalam

  Psa 71:1 U Tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom večnom.
  Psa 71:2 Pravdom svojom izbavi me, i oprosti me, prigni k meni uho svoje i pomozi mi.
  Psa 71:3 Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si Ti grad moj i krepost moja.
  Psa 71:4 Bože moj! Uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove.
  Psa 71:5 Jer si Ti nadanje moje, Gospod je Gospod pouzdanje moje od mladosti moje.
  Psa 71:6 Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje Ti si branič moj; Tobom se hvalim svagda.
  Psa 71:7 Čudo sam mnogima, a Ti si utočište moje jako.
  Psa 71:8 Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan.
  Psa 71:9 Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti.
  Psa 71:10 Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se,
  Psa 71:11 Govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti.
  Psa 71:12 Bože! Ne budi daleko od mene; Bože moj! Pohitaj mi u pomoć.
  Psa 71:13 Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla!
  Psa 71:14 A ja ću se svagda uzdati, i ponavljaću hvale Tebi.
  Psa 71:15 Usta će moja kazivati pravdu Tvoju, svaki dan dobročinstva Tvoja, jer im ne znam broja.
  Psa 71:16 Ući ću u sili Gospoda Gospoda, i slaviću samo Tvoju pravdu.
  Psa 71:17 Bože! Ti si me učio od mladosti, i do danas kazujem čudesa Tvoja.
  Psa 71:18 Ni u starosti i kad osedeh nemoj me ostaviti, Bože, eda bih kazivao mišicu Tvoju nasleđu, svoj omladini silu Tvoju,
  Psa 71:19 Pravda je Tvoja, Bože, do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao Ti?
  Psa 71:20 Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio.
  Psa 71:21 Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe.
  Psa 71:22 I ja Te hvalim uz psaltir, Tvoju vernost, Bože moj; udaram Ti u gusle, Sveče Izrailjev!
  Psa 71:23 Raduju se usta moja kad pevam Tebi, i duša moja, koju si izbavio.
  Psa 71:24 I jezik moj svaki dan kazuje pravdu Tvoju; jer su postiđeni i posramljeni oni koji mi traže zla.


  72. Psalam

  Psa 72:1 Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom:
  Psa 72:2 On će suditi narodu Tvom po pravdi, i nevoljnicima Tvojim po pravici.
  Psa 72:3 Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.
  Psa 72:4 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,
  Psa 72:5 Bojaće se Tebe dok je sunca i meseca, od kolena do kolena.
  Psa 72:6 Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.
  Psa 72:7 Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca.
  Psa 72:8 Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih.
  Psa 72:9 Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.
  Psa 72:10 Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak.
  Psa 72:11 Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.
  Psa 72:12 Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.
  Psa 72:13 Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti.
  Psa 72:14 Od prevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim.
  Psa 72:15 Oni će dobro živeti, i doneće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.
  Psa 72:16 Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njeno kao livanska šuma, i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji.
  Psa 72:17 Ime će njegovo biti uvek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.
  Psa 72:18 Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!
  Psa 72:19 I blagosloveno slavno ime Njegovo uvek! Slave Njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.
  Psa 72:20 Svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog.


  73. Psalam

  Psa 73:1 Ta dobar je Bog Izrailju, onima koji su čista srca.
  Psa 73:2 A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja,
  Psa 73:3 Jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive.
  Psa 73:4 Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo.
  Psa 73:5 Na poslovima čovečijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima.
  Psa 73:6 Toga radi optočeni su oholoću kao ogrlicom, i obučeni u obest kao u stajaće ruho.
  Psa 73:7 Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape.
  Psa 73:8 Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore.
  Psa 73:9 Usta svoja dižu u nebo, i zemlju prolazi jezik njihov.
  Psa 73:10 I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegovog, i piju vodu iz punog izvora.
  Psa 73:11 I govore: Kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna?
  Psa 73:12 Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo.
  Psa 73:13 Zar, dakle, uzalud čistim srce svoje, i umivam bezazlenošću ruke svoje,
  Psa 73:14 Dopadam rana svaki dan, i muke svako jutro?
  Psa 73:15 Kad bih kazao: Govoriću kao i oni, izneverio bih rod sinova Tvojih.
  Psa 73:16 I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo; ali to beše teško u očima mojim.
  Psa 73:17 Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju, i doznah kraj njihov.
  Psa 73:18 Ta na klizavom mestu postavio si ih, i bacaš ih u propast!
  Psa 73:19 Kako začas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote!
  Psa 73:20 Kao san, kad se čovek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu.
  Psa 73:21 Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi,
  Psa 73:22 Tada bejah neznalica i ne razumevah; kao živinče bijah pred Tobom.
  Psa 73:23 Ali sam svagda kod Tebe, Ti me držiš za desnu ruku.
  Psa 73:24 Po svojoj volji vodiš me, i posle ćeš me odvesti u slavu.
  Psa 73:25 Koga imam na nebu? I s Tobom ništa neću na zemlji.
  Psa 73:26 Čezne za Tobom telo moje i srce moje; Bog je grad srca mog i deo moj doveka.
  Psa 73:27 Jer evo koji odstupiše od Tebe, ginu; Ti istrebljavaš svakog koji čini preljubu ostavljajući Tebe.
  Psa 73:28 A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa Tvoja.


  74. Psalam

  Psa 74:1 Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo; dimi se gnev Tvoj na ovce paše Tvoje?
  Psa 74:2 Opomeni se sabora svog, koji si stekao od starine, iskupio sebi u naslednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio.
  Psa 74:3 Podigni stope svoje na stare razvaline: sve je razrušio neprijatelj u svetinji.
  Psa 74:4 Riču neprijatelji Tvoji na mestu sabora Tvojih, svoje običaje postavljaju mesto naših običaja.
  Psa 74:5 Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sekiru na spletene grane u drveta.
  Psa 74:6 Sve u njemu što je rezano razbiše sekirama i bradvama.
  Psa 74:7 Ognjem sažegoše svetinju Tvoju; na zemlju obalivši oskvrniše stan imena Tvog.
  Psa 74:8 Rekoše u srcu svom: Potrimo ih sasvim. Popališe sva mesta sabora Božijih na zemlji.
  Psa 74:9 Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka, i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati.
  Psa 74:10 Dokle će se, Bože, rugati nasilnik? Hoće li doveka protivnik prkositi imenu Tvom?
  Psa 74:11 Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju? Pruži iz nedara svojih, i istrebi ih.
  Psa 74:12 Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje!
  Psa 74:13 Ti si silom svojom raskinuo more, i satro glave vodenim nakazama.
  Psa 74:14 Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu.
  Psa 74:15 Ti si otvorio izvore i potoke, Ti si isušio reke koje ne presišu.
  Psa 74:16 Tvoj je dan i Tvoja je noć, Ti si postavio zvezde i sunce.
  Psa 74:17 Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, leto i zimu Ti si uredio.
  Psa 74:18 Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu, i narod bezumni ne mari za ime Tvoje.
  Psa 74:19 Ne daj zverima dušu grlice svoje, nemoj zaboraviti stado stradalaca svojih zasvagda.
  Psa 74:20 Pogledaj na zavet; jer su sve pećine zemaljske pune stanova bezakonja.
  Psa 74:21 Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime Tvoje.
  Psa 74:22 Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako Ti se bezumnik ruga svaki dan!
  Psa 74:23 Ne zaboravi obesti neprijatelja svojih, vike, koju jednako dižu protivnici Tvoji!


  75. Psalam

  Psa 75:1 Hvalimo Te, Bože, hvalimo; blizu je ime Tvoje. Za Tebe kazuju čudesa Tvoja.
  Psa 75:2 "Kad vidim da je vreme, sudiću pravo.
  Psa 75:3 Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njene."
  Psa 75:4 Kažem hvališama: Ne hvalite se, i bezakonicima: Ne dižite rog.
  Psa 75:5 Ne dižite u vis rog svoj, ne govorite tvrdoglavo.
  Psa 75:6 Jer uzvišavanje ne dolazi ni od istoka ni od zapada ni od pustinje;
  Psa 75:7 Nego je Bog sudija, jednog ponižuje a drugog uzvišuje.
  Psa 75:8 Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu, i razdaje iz nje. I talog će njen progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji.
  Psa 75:9 A ja ću kazivati doveka, pevaću Bogu Jakovljevom.
  Psa 75:10 "Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisiće se."
 11. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  76. Psalam

  Psa 76:1 Zna se u Judeji za Boga, u Izrailja je veliko ime Njegovo.
  Psa 76:2 U Salimu je stan Njegov i naselje Njegovo na Sionu.
  Psa 76:3 Onde je polomio krilate strele luku, štit i mač i rat.
  Psa 76:4 Ti si svetao; divniji od gora hajdučkih.
  Psa 76:5 Koji su junačkog srca postaše plen, zaspaše snom svojim, i junaci ne nađoše ruku svojih.
  Psa 76:6 Od pretnje Tvoje, Bože Jakovljev, dremlju kola i konj.
  Psa 76:7 Ti si strašan, i ko će se održati pred licem Tvojim kad se razgneviš?
  Psa 76:8 S neba javljaš sud; zemlja se prepada i ćuti,
  Psa 76:9 Kad Bog ustaje na sud, da pomogne svima koji stradaju na zemlji.
  Psa 76:10 I gnev ljudski obraća se u slavu Tebi, kad se jednom opašeš gnevom.
  Psa 76:11 Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svom; svi koji ste oko Njega, nosite dare Strašnome.
  Psa 76:12 On ukroćava duh knezovima, On je strašan carevima zemaljskim.


  77. Psalam

  Psa 77:1 Glas moj ide k Bogu, i ja prizivam Njega; glas moj ide k Bogu, i On će me uslišiti.
  Psa 77:2 U dan tuge svoje tražih Gospoda; noću je ruka moja podignuta, i ne spušta se; duša moja neće da se uteši.
  Psa 77:3 Pominjem Boga, i uzdišem; razmišljam, i trne duh moj.
  Psa 77:4 Držim oči svoje da su budne; klonuo sam, i ne mogu govoriti.
  Psa 77:5 Prebrajam stare dane i godine od vekova.
  Psa 77:6 Opominjem se pesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj:
  Psa 77:7 "Zar će se doveka gneviti na nas Gospod, i neće više ljubiti?
  Psa 77:8 Zar je zasvagda prestala milost Njegova, i reč se prekinula od kolena na koleno?
  Psa 77:9 Zar je zaboravio milostiv biti i u gnevu zatvorio milosrđe svoje?"
  Psa 77:10 I rekoh: Žalosna je za mene ova promena desnice Višnjega.
  Psa 77:11 Pamtim dela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo Tvoje.
  Psa 77:12 Mislio sam o svim delima Tvojim, razmišljao o radnji Tvojoj;
  Psa 77:13 Bože! Put je Tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?
  Psa 77:14 Ti si Bog, koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima;
  Psa 77:15 Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove.
  Psa 77:16 Videše Te vode, Bože, videše Te vode, i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše.
  Psa 77:17 Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strele Tvoje lećahu.
  Psa 77:18 Grmljahu gromovi Tvoji po nebu; munje Tvoje sevahu po vasiljenoj, zemlja se tresaše i njihaše.
  Psa 77:19 Po moru beše put Tvoj, i staze Tvoje po velikoj vodi, i trag Tvoj ne poznavaše se.
  Psa 77:20 Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.


  78. Psalam

  Psa 78:1 Čuj, narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k rečima usta mojih.
  Psa 78:2 Otvaram za priču usta svoja, kazaću stare pripovetke.
  Psa 78:3 Šta slušasmo i doznasmo, i što nam kazivaše oci naši,
  Psa 78:4 Nećemo zatajiti od dece njihove, naraštaju poznom javićemo slavu Gospodnju i silu Njegovu i čudesa koja je učinio.
  Psa 78:5 Svedočanstvo podiže u Jakovu, i u Izrailju postavi zakon, koji dade ocima našim da ga predadu deci svojoj;
  Psa 78:6 Da bi znao potonji naraštaj, deca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali svojoj deci.
  Psa 78:7 Da polažu na Boga nadanje svoje, i ne zaboravljaju dela Božijih, i zapovesti Njegove da drže;
  Psa 78:8 I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne beše čvrst srcem svojim, niti veran Bogu duhom svojim.
  Psa 78:9 Sinovi Jefremovi naoružani, koji streljaju iz luka, vratiše se natrag, kad beše boj.
  Psa 78:10 Ne sačuvaše zavet Božji, i po zakonu Njegovom ne hteše hoditi.
  Psa 78:11 Zaboraviše dela Njegova, i čudesa, koja im je pokazao,
  Psa 78:12 Kako pred očima njihovim učini čudesa u zemlji misirskoj, na polju Soanu;
  Psa 78:13 Razdvoji more, i provede ih, od vode načini zid;
  Psa 78:14 I vodi ih danju oblakom, i svu noć svetlim ognjem;
  Psa 78:15 Raskida stene u pustinji, i poji ih kao iz velike bezdane;
  Psa 78:16 Izvodi potoke iz kamena, i vodi vodu rekama.
  Psa 78:17 Ali oni još jednako grešiše Njemu, i gneviše Višnjeg u pustinji.
  Psa 78:18 I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj,
  Psa 78:19 I vikaše na Boga, i rekoše: "Može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?"
  Psa 78:20 Evo! On udari u kamen, i poteče voda, i reke ustadoše; može li i hleba dati? Hoće li i mesa postaviti narodu svom?
  Psa 78:21 Gospod ču i razljuti se, i oganj se razgore na Jakova, i gnev se podiže na Izrailja.
  Psa 78:22 Jer ne verovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć Njegovu.
  Psa 78:23 Tada zapovedi oblacima odozgo, i otvori vrata nebeska,
  Psa 78:24 I pusti, te im podažde mana za jelo, i hleb nebeski dade im.
  Psa 78:25 Hleb anđeoski jeđaše čovek; posla im jela do sitosti.
  Psa 78:26 Pusti nebom ustoku, i navede silom svojom jug;
  Psa 78:27 I kao prahom zasu ih mesom, i kao peskom morskim pticama krilatim;
  Psa 78:28 Pobaca ih sred logora njihovog, oko šatora njihovih.
  Psa 78:29 I najedoše se i dade im šta su želeli.
  Psa 78:30 Ali ih još i ne prođe želja, još beše jelo u ustima njihovim,
  Psa 78:31 Gnev se Božji podiže na njih i pomori najjače među njima, i mladiće u Izrailju pobi.
  Psa 78:32 Preko svega toga još grešiše, i ne verovaše čudesima Njegovim.
  Psa 78:33 I pusti, te dani njihovi prolaziše uzalud, i godine njihove u strahu.
  Psa 78:34 Kad ih ubijaše, onda pritecahu k Njemu, i obraćahu se i iskahu Boga;
  Psa 78:35 I pominjahu da je Bog odbrana njihova, i Višnji Izbavitelj njihov.
  Psa 78:36 Laskahu Mu ustima svojim, i jezikom svojim lagahu Mu.
  Psa 78:37 A srce njihovo ne beše Njemu verno, i ne behu tvrdi u zavetu Njegovom.
  Psa 78:38 Ali On beše milostiv, i pokrivaše greh, i ne pomori ih, često zaustavljaše gnev svoj, i ne podizaše sve jarosti svoje.
  Psa 78:39 Opominjaše se da su telo, vetar, koji prolazi i ne vraća se.
  Psa 78:40 Koliko Ga puta rasrdiše u pustinji, i uvrediše u zemlji gde se ne živi!
  Psa 78:41 Sve nanovo kušaše Boga, i Sveca Izrailjevog dražiše.
  Psa 78:42 Ne sećaše se ruke Njegove i dana, u koji ih izbavi iz nevolje,
  Psa 78:43 U koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu;
  Psa 78:44 I provrže u krv reke njihove i potoke njihove, da ne mogoše piti.
  Psa 78:45 Posla na njih bubine da ih kolju, i žabe da ih more.
  Psa 78:46 Letinu njihovu dade crvu, i muku njihovu skakavcima.
  Psa 78:47 Vinograde njihove pobi gradom, i smokve njihove slanom.
  Psa 78:48 Gradu predade stoku njihovu, i stada njihova munji.
  Psa 78:49 Posla na njih ognjeni gnev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlih anđela.
  Psa 78:50 Ravni stazu gnevu svom, ne čuva duše njihove od smrti, i život njihov predade pomoru.
  Psa 78:51 Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovim.
  Psa 78:52 I povede narod svoj kao ovce, i vodi ih kao stado preko pustinje.
  Psa 78:53 Vodi ih pouzdano, i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more.
  Psa 78:54 I dovede ih na mesto svetinje svoje, na ovu goru, koju zadobi desnica Njegova.
  Psa 78:55 Odagna ispred lica njihovog narode; žrebom razdeli njihovo dostojanje, i po šatorima njihovim naseli kolena Izrailjeva.
  Psa 78:56 Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjeg i uredbe Njegove ne sačuvaše.
  Psa 78:57 Odustaše i odvrgoše se, kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk.
  Psa 78:58 Uvrediše Ga visinama svojim, i idolima svojim razdražiše Ga.
  Psa 78:59 Bog ču i razgnevi se i rasrdi se na Izrailja veoma.
  Psa 78:60 Ostavi naselje svoje u Silomu, šator, u kome življaše s ljudima.
  Psa 78:61 I opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
  Psa 78:62 I predade maču narod svoj, i na dostojanje svoje zaplamte se.
  Psa 78:63 Mladiće njegove jede oganj, i devojkama njegovim ne pevaše svatovskih pesama;
  Psa 78:64 Sveštenici njegovi padaše od mača, i udovice njegove ne plakaše.
  Psa 78:65 Najposle, kao iza sna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina.
  Psa 78:66 I pobi neprijatelje svoje s leđa, večnoj sramoti predade ih.
  Psa 78:67 I ne hte šator Josifov, i koleno Jefremovo ne izabra.
  Psa 78:68 Nego izabra koleno Judino, goru Sion, koja Mu omile.
  Psa 78:69 I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je doveka.
  Psa 78:70 I izabra Davida, slugu svog, i uze ga od torova ovčijih,
  Psa 78:71 I od dojilica dovede ga da pase narod Njegov, Jakova, i nasledstvo Njegovo, Izrailja.
  Psa 78:72 I on ih pase čistim srcem, i vodi ih mudrim rukama.


  79. Psalam

  Psa 79:1 Bože! Neznabošci dođoše u dostojanje Tvoje; oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine.
  Psa 79:2 Truplje sluga Tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tela svetaca Tvojih zverima zemaljskim.
  Psa 79:3 Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima, i ne beše ko da pogrebe.
  Psa 79:4 Postadosmo podsmeh u suseda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas.
  Psa 79:5 Dokle ćeš se, Gospode, jednako gneviti, jarost Tvoja goreti kao oganj?
  Psa 79:6 Izlij gnev svoj na narode koji Te ne znaju, i na carstva koja ne prizivaju Tvoje ime.
  Psa 79:7 Jer izjedoše Jakova, i naselje njegovo opusteše.
  Psa 79:8 Ne pominji pređašnja bezakonja naša, već pohitaj da nas presreteš milosrđem svojim, jer smo veoma ološali.
  Psa 79:9 Pomozi nam, Bože, Spasitelju naš, radi slave imena svog, izbavi nas i očisti od greha naših radi imena svog.
  Psa 79:10 Zašto da govore neznabošci: Gde je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga Tvojih!
  Psa 79:11 Neka izađu pred lice Tvoje uzdasi sužanjski, silom mišice svoje sačuvaj namenjene smrti.
  Psa 79:12 Sedminom vrati u nedra susedima našim ruženje, kojim Te ružiše, Gospode!
  Psa 79:13 A mi, narod Tvoj i ovce paše Tvoje, doveka ćemo Tebe slaviti i od kolena na koleno kazivati hvalu Tvoju.
 12. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  80. Psalam

  Psa 80:1 Pastire Izrailjev, čuj! Koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sediš na heruvimima, javi se!
  Psa 80:2 Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepost svoju, i hodi da nam pomogneš.
  Psa 80:3 Bože! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!
  Psa 80:4 Gospode, Bože nad vojskama! Dokle ćeš se gneviti kad Te moli narod Tvoj?
  Psa 80:5 Hraniš ih hlebom suznim, i pojiš ih suzama trostrukom merom.
  Psa 80:6 Učinio si da se oko nas svađaju susedi naši, i neprijatelji se naši smeju među sobom.
  Psa 80:7 Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!
  Psa 80:8 Iz Misira si preneo čokot, izagnao narode, i posadio ga.
  Psa 80:9 Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.
  Psa 80:10 Gore se pokriše njegovim senom, i loze su mu kao kedri Božiji.
  Psa 80:11 Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do reke.
  Psa 80:12 Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?
  Psa 80:13 Gorski vepar podgriza ga, i poljska zver jede ga.
  Psa 80:14 Bože nad vojskama! Obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,
  Psa 80:15 Sad ovaj, koji je posadila desnica Tvoja, i sina kog si ukrepio sebi!
  Psa 80:16 Popaljen je ognjem, isečen, od strašnog pogleda Tvog propade.
  Psa 80:17 Neka bude ruka Tvoja nad čovekom desnice Tvoje, nad sinom čovečijim kog si utvrdio sebi!
  Psa 80:18 I nećemo odstupiti od Tebe, oživi nas, i ime Tvoje prizivaćemo.
  Psa 80:19 Gospode, Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje, da se spasemo!


  81. Psalam

  Psa 81:1 Radujte se Bogu, koji nam daje krepost; poklikujte Bogu Jakovljevom.
  Psa 81:2 Podignite pesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
  Psa 81:3 Trubite o meni u trubu, o uštapu radi praznika našeg.
  Psa 81:4 Jer je takav zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljevog.
  Psa 81:5 Za svedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju misirsku. Jezik, kog ne znah, čuh!
  Psa 81:6 "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
  Psa 81:7 U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
  Psa 81:8 Slušaj, narode moj, i zasvedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
  Psa 81:9 Da ne bude u tebe tuđeg boga, i bogu stranom nemoj se klanjati.
  Psa 81:10 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
  Psa 81:11 Ali ne posluša narod moj glas moj, Izrailj ne mari za me.
  Psa 81:12 I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.
  Psa 81:13 O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putevima mojim!
  Psa 81:14 Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
  Psa 81:15 Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi doveka;
  Psa 81:16 Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."


  82. Psalam

  Psa 82:1 Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud:
  Psa 82:2 "Dokle ćete suditi nepravo, i bezbožnicima gledati ko je ko?
  Psa 82:3 Sudite ubogome i siroti, onog koga gone i ništega pravdajte.
  Psa 82:4 Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte.
  Psa 82:5 Ne poznaše, niti razumeše, hode po tami; zadrmaše se zemlji svi temelji.
  Psa 82:6 Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi.
  Psa 82:7 Ali ćete kao ljudi pomreti, i kao svaki knez pašćete."
  Psa 82:8 Ustani, Bože, sudi zemlji; jer su Tvoji po nasledstvu svi narodi.


  83. Psalam

  Psa 83:1 Bože! Nemoj zamuknuti, nemoj ćutati, niti počivaj, Bože!
  Psa 83:2 Jer evo neprijatelji Tvoji uzavreše, i koji Te nenavide, podigoše glavu.
  Psa 83:3 Po narod Tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izabrane Tvoje.
  Psa 83:4 Rekoše: Hodite da ih istrebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo.
  Psa 83:5 Složno pristaše i suprot Tebi veru uhvatiše:
  Psa 83:6 Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
  Psa 83:7 Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima;
  Psa 83:8 I Asur udruže se s njima; postadoše mišica sinovima Lotovim.
  Psa 83:9 Učini im onako kao Madijanu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu.
  Psa 83:10 Koji su istrebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju.
  Psa 83:11 Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, i sa svima glavarima njihovim kao sa Zevejem i Salmanom.
  Psa 83:12 Jer govore: Osvojimo naselja Božija.
  Psa 83:13 Bože moj! Zapovedi neka budu kao prah, kao pesak pred vetrom.
  Psa 83:14 Kao što oganj sažiže šumu, i kao plamen što zapaljuje gore,
  Psa 83:15 Tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih.
  Psa 83:16 Pokrij lice njihovo sramotom, da bi tražili ime Tvoje, Gospode!
  Psa 83:17 Neka se stide i srame doveka, neka se smetu i izginu!
  Psa 83:18 I neka znaju da si Ti, kome je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom.


  84. Psalam

  Psa 84:1 Kako su mili stanovi Tvoji, Gospode nad silama!
  Psa 84:2 Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje; srce moje i telo moje otima se k Bogu Živom.
  Psa 84:3 I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!
  Psa 84:4 Blago onima koji žive u domu Tvom! Oni Te hvale bez prestanka.
  Psa 84:5 Blago onima kojima je sila u Tebi, i kojima su u srcu putevi Tvoji!
  Psa 84:6 Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore, i dažd je odeva blagoslovima.
  Psa 84:7 Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu.
  Psa 84:8 Gospode, Bože nad silama! Usliši molitvu moju, Bože Jakovljev!
  Psa 84:9 Bože, braniču naš! Sagni se i vidi lice pomazanika svog!
  Psa 84:10 Jer je bolje jedan dan u dvorima Tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijeg nego živeti u šatorima bezbožničkim.
  Psa 84:11 Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra.
  Psa 84:12 Gospode nad silama! Blago čoveku, koji se u Te uzda!


  85. Psalam

  Psa 85:1 Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo.
  Psa 85:2 Oprostio si nepravdu narodu svom, pokrio si sve grehe njegove.
  Psa 85:3 Zaustavio si svu jarost svoju, ublažio žestinu gneva svog.
  Psa 85:4 Povrati nas Bože, Spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas.
  Psa 85:5 Zar ćeš se doveka gneviti na nas, i protegnuti gnev svoj od kolena na koleno?
  Psa 85:6 Zar se nećeš povratiti i oživeti nas, da bi se narod Tvoj radovao o Tebi?
  Psa 85:7 Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam.
  Psa 85:8 Da poslušam šta govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svom i svecima svojim, i onima koji se obraćaju srcem k Njemu.
  Psa 85:9 Da, blizu je onih koji Ga se boje pomoć Njegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj!
  Psa 85:10 Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se.
  Psa 85:11 Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba proniknuti.
  Psa 85:12 I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.
  Psa 85:13 Pravda će pred Njim ići, i postaviće na put stope svoje.


  86. Psalam

  Psa 86:1 Prigni, Gospode! Uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
  Psa 86:2 Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik. Spasi slugu svog, Bože moj, koji se u Te uzda.
  Psa 86:3 Smiluj se na me, Gospode, jer k Tebi vičem sav dan.
  Psa 86:4 Oveseli dušu sluge svog, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
  Psa 86:5 Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.
  Psa 86:6 Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mog.
  Psa 86:7 U dan tuge svoje prizivam Te, jer ćeš me uslišiti.
  Psa 86:8 Nema među bogovima takvog kakav si Ti, Gospode, i nema dela takvih kakva su Tvoja.
  Psa 86:9 Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje.
  Psa 86:10 Jer si Ti velik i tvoriš čudesa; Ti si jedan Bog.
  Psa 86:11 Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini Tvojoj; učini neka se mili srcu mom bojati se imena Tvog.
  Psa 86:12 Slaviću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim, i poštovaću ime Tvoje doveka.
  Psa 86:13 Jer je milost Tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljeg.
  Psa 86:14 Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju Tebe pred sobom.
  Psa 86:15 Ali Ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,
  Psa 86:16 Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svom, i pomozi sinu sluškinje svoje;
  Psa 86:17 Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utešio me.


  87. Psalam

  Psa 87:1 Šta je sam osnovao na gorama svetim,
  Psa 87:2 Vrata sionska ljubi Gospod više svih stanova Jakovljevih,
  Psa 87:3 Slavno kazuju za Tebe, grade Božji!
  Psa 87:4 "Među one, koji me znaju, brojaću Misir i Vavilon. Gle i Filisteji i Tir s etiopskom onde su se rodili."
  Psa 87:5 O Sionu će se govoriti: Taj se i taj rodio u njemu; sam Višnji utvrđuje ga.
  Psa 87:6 Gospod će u prepisu naroda zavikati: Ovaj se rodio u njemu.
  Psa 87:7 I koji pevaju i vesele se, svi su izvori moji u Tebi.
 13. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  88. Psalam

  Psa 88:1 Gospode Bože, Spasitelju moj, danju vičem i noću pred Tobom.
  Psa 88:2 Nek izađe preda Te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mom;
  Psa 88:3 Jer je duša moja puna jada, i život se moj primače paklu.
  Psa 88:4 Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovek bez sile,
  Psa 88:5 Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko.
  Psa 88:6 Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu.
  Psa 88:7 Oteža mi gnev Tvoj, i svima valima svojim udaraš me.
  Psa 88:8 Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.
  Psa 88:9 Oko moje usahnu od jada, vičem Te, Gospode, sav dan, pružam k Tebi ruke svoje.
  Psa 88:10 Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? Ili će mrtvi ustati i Tebe slaviti?
  Psa 88:11 Eda li će se u grobu pripovedati milost Tvoja, i istina Tvoja u truljenju?
  Psa 88:12 Eda li će u tami poznati čudesa Tvoja, i pravdu Tvoju gde se sve zaboravlja?
  Psa 88:13 Ali ja, Gospode, k Tebi vičem, i jutrom molitva moja sreta Te.
  Psa 88:14 Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?
  Psa 88:15 Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote Tvoje, bez nadanja sam.
  Psa 88:16 Gnev Tvoj stiže me, strahote Tvoje razdiru me.
  Psa 88:17 Opteču me svaki dan kao voda, stežu me odsvuda.
  Psa 88:18 Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.


  89. Psalam

  Psa 89:1 Milosti ću Gospodnje pevati uvek, od kolena na koleno javljaću istinu Tvoju ustima svojim.
  Psa 89:2 Jer znam da je zavavek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
  Psa 89:3 "Učinih zavet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svom:
  Psa 89:4 Doveka ću utvrđivati seme tvoje i presto tvoj uređivati od kolena do kolena."
  Psa 89:5 Nebo kazuje čudesa Tvoja, Gospode, i istinu Tvoju sabor svetih.
  Psa 89:6 Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? Ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
  Psa 89:7 Bogu se valja klanjati na saboru svetih, strašniji je od svih koji su oko Njega.
  Psa 89:8 Gospode, Bože nad vojskama! Ko je silan kao Ti, Bože? I istina je Tvoja oko Tebe.
  Psa 89:9 Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, Ti ih ukroćavaš.
  Psa 89:10 Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepkom mišicom svojom rasejao si neprijatelje svoje.
  Psa 89:11 Tvoje je nebo i Tvoja je zemlja; Ti si sazdao vasiljenu i šta je god u njoj.
  Psa 89:12 Sever i jug Ti si stvorio, Tavor i Ermon o Tvom se imenu raduje.
  Psa 89:13 Tvoja je mišica krepka, silna je ruka Tvoja, i visoka desnica Tvoja.
  Psa 89:14 Blagost je i pravda podnožje prestolu Tvom, milost i istina ide pred licem Tvojim.
  Psa 89:15 Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! U svetlosti lica Tvog oni hode;
  Psa 89:16 Imenom se Tvojim raduju sav dan, i pravdom Tvojom uzvišuju se.
  Psa 89:17 Jer si Ti krasota sile njihove, i po milosti Tvojoj uzvišuje se rog naš.
  Psa 89:18 Jer je od Gospoda odbrana naša, i od Svetog Izrailjevog car naš.
  Psa 89:19 Tada si govorio u utvari vernima svojim, i rekao: "Poslah pomoć junaku, uzvisih izbranog svog iz naroda.
  Psa 89:20 Nađoh Davida, slugu svog, svetim uljem svojim pomazah ga.
  Psa 89:21 Ruka će moja biti jednako s njim, i mišica moja krepiće ga.
  Psa 89:22 Neće ga neprijatelj nadvladati, i sin bezakonja neće mu dosaditi.
  Psa 89:23 Potrću pred licem njegovim neprijatelje njegove, i nenavidnike njegove poraziću.
  Psa 89:24 Istina je moja i milost moja s njim; i u moje ime uzvisiće se rog njegov.
  Psa 89:25 Pružiću na more ruku njegovu, i na reke desnicu njegovu.
  Psa 89:26 On će me zvati: Ti si Otac moj, Bog moj i grad spasenja mog.
  Psa 89:27 I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih.
  Psa 89:28 Doveka ću mu hraniti milost svoju, i zavet je moj s njim veran.
  Psa 89:29 Produžiću seme njegovo doveka, i presto njegov kao dane nebeske.
  Psa 89:30 Ako sinovi njegovi ostave zakon moj, i ne uzidu u zapovestima mojim;
  Psa 89:31 Ako pogaze uredbe moje, i zapovesti moje ne sačuvaju,
  Psa 89:32 Onda ću ih pokarati prutom za nepokornost, i ranama za bezakonje njihovo;
  Psa 89:33 Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom;
  Psa 89:34 Neću pogaziti zavet svoj, i šta je izašlo iz usta mojih neću poreći.
  Psa 89:35 Jednom se zakleh svetošću svojom; zar da slažem Davidu?
  Psa 89:36 Seme će njegovo trajati doveka, i presto njegov kao sunce preda mnom;
  Psa 89:37 On će stajati uvek kao mesec i verni svedok u oblacima."
  Psa 89:38 A sad si odbacio i zanemario, razgnevio si se na pomazanika svog;
  Psa 89:39 Zanemario si zavet sa slugom svojim, bacio si na zemlju venac njegov.
  Psa 89:40 Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine.
  Psa 89:41 Plene ga svi koji prolaze onuda, posta podsmeh u suseda svojih.
  Psa 89:42 Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove.
  Psa 89:43 Zavratio si oštrice mača njegovog, i nisi ga ukrepio u boju;
  Psa 89:44 Uzeo si mu svetlost, i presto njegov oborio si na zemlju;
  Psa 89:45 Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
  Psa 89:46 Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamteti gnev Tvoj?
  Psa 89:47 Opomeni se kakav je vek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove?
  Psa 89:48 Koji je čovek živeo i nije smrti video, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenih?
  Psa 89:49 Gde su pređašnje milosti Tvoje, Gospode? Kleo si se Davidu istinom svojom.
  Psa 89:50 Opomeni se, Gospode, prekora slugu svojih, koji nosim u nedrima svojim od svih silnih naroda,
  Psa 89:51 Kojim kore neprijatelji Tvoji, Gospode, kojim kore trag pomazanika Tvog.
  Psa 89:52 Blagosloven Gospod uvek! Amin, amin.


  90. Psalam

  Psa 90:1 Gospode! Ti si nam utočište od kolenja do kolenja.
  Psa 90:2 Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog.
  Psa 90:3 Ti vraćaš čoveka u trulež, i govoriš: Vratite se sinovi ljudski!
  Psa 90:4 Jer je hiljada godina pred očima Tvojim kao dan jučerašnji, kad mine, i kao straža noćna.
  Psa 90:5 Ti ih kao povodnjem odnosiš; oni su kao san, kao trava, koja rano vene,
  Psa 90:6 Ujutru cveta i uvene, uveče se pokosi i sasuši.
  Psa 90:7 Jer nas nestaje od gneva Tvog, i od jarosti Tvoje u smetnji smo.
  Psa 90:8 Stavio si bezakonja naša preda se, i tajne naše na svetlost lica svog.
  Psa 90:9 Svi se dani naši prekraćuju od srdnje Tvoje, godine naše prolaze kao glas.
  Psa 90:10 Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačeg do osamdeset godina: i sam je cvet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlećemo.
  Psa 90:11 Ko zna silu gneva Tvog i Tvoju jarost, da bi Te se kao što treba bojao?
  Psa 90:12 Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro.
  Psa 90:13 Povrati se, Gospode! Dokle ćeš? Smiluj se na sluge svoje.
  Psa 90:14 Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.
  Psa 90:15 Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.
  Psa 90:16 Neka se pokaže na slugama Tvojim delo Tvoje, i slava Tvoja na sinovima njihovim.
  Psa 90:17 Neka bude dobra volja Gospoda Boga našeg s nama, i delo ruku naših dovrši nam, i delo ruku naših dovrši.


  91. Psalam

  Psa 91:1 Koji živi u zaklonu Višnjeg, u senu Svemogućeg počiva.
  Psa 91:2 Govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kog se uzdam.
  Psa 91:3 On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutog pomora;
  Psa 91:4 Perjem svojim oseniće te, i pod krilima Njegovim zaklonićeš se; istina je Njegova štit i ograda.
  Psa 91:5 Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju,
  Psa 91:6 Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.
  Psa 91:7 Pašće pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.
  Psa 91:8 Samo ćeš gledati očima svojim, i videćeš platu bezbožnicima.
  Psa 91:9 Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjeg si izabrao sebi za utočište.
  Psa 91:10 Neće Te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe Tvoje.
  Psa 91:11 Jer anđelima svojim zapoveda za Tebe da Te čuvaju po svim putevima Tvojim.
  Psa 91:12 Na ruke će Te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
  Psa 91:13 Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.
  Psa 91:14 "Kad me ljubi, izbaviću Ga; zakloniću Ga, kad je poznao ime moje.
  Psa 91:15 Zazvaće me, i uslišiću Ga; s Njim ću biti u nevolji, izbaviću Ga i proslaviću Ga.
  Psa 91:16 Dugog života nasitiću Ga, i pokazaću mu spasenje svoje."


  92. Psalam

  Psa 92:1 Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu Tvom, Višnji,
  Psa 92:2 Javljati jutrom milost Tvoju, i istinu Tvoju noću,
  Psa 92:3 Uz deset žica i uz psaltir, i uz jasne gusle!
  Psa 92:4 Jer si me razveselio, Gospode, delima svojim, s dela ruku Tvojih radujem se.
  Psa 92:5 Kako su velika dela Tvoja, Gospode! Veoma su duboke pomisli Tvoje.
  Psa 92:6 Bezumnik ne zna, i neznalica ne razume to.
  Psa 92:7 Kad bezbožnici niču kao trava i cvetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili doveka.
  Psa 92:8 A Ti si, Gospode, visok uvek.
  Psa 92:9 Jer evo neprijatelji Tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji Tvoji ginu, i rasipaju se svi koji čine bezakonje;
  Psa 92:10 A moj rog Ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novim uljem.
  Psa 92:11 I oko moje vidi neprijatelje moje, i o bezakonicima, koji ustaju na mene, slušaju uši moje.
  Psa 92:12 Pravednik se zeleni kao Finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se.
  Psa 92:13 Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, zelene se u dvorovima Boga našeg;
  Psa 92:14 Rodni su i u starosti, jedri i zeleni,
  Psa 92:15 Javljajući da je pravedan Gospod, branič moj, i da nema u Njemu nepravde.
 14. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  93. Psalam

  Psa 93:1 Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda, i neće se pomeriti.
  Psa 93:2 Presto Tvoj stoji od iskona; od veka Ti si.
  Psa 93:3 Podižu reke, Gospode, podižu reke glas svoj, podižu reke vale svoje:
  Psa 93:4 Od hujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silniji je na visini Gospod.
  Psa 93:5 Svedočanstva su Tvoja veoma tvrda; domu Tvom pripada svetlost, Gospode, na dugo vreme.


  94. Psalam

  Psa 94:1 Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
  Psa 94:2 Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.
  Psa 94:3 Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?
  Psa 94:4 Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.
  Psa 94:5 Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče.
  Psa 94:6 Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
  Psa 94:7 I govore: Neće videti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
  Psa 94:8 Orazumite se, preludi ljudi! Budale! Kad ćete biti pametni?
  Psa 94:9 Koji je stvorio uho, zar ne čuje? I koji je oko načinio, zar ne vidi?
  Psa 94:10 Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čoveka da zna?
  Psa 94:11 Gospod zna misli ljudima kako su ništave.
  Psa 94:12 Blago čoveku koga Ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;
  Psa 94:13 Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
  Psa 94:14 Jer neće odbaciti Gospod narod svoj, i dostojanje svoje neće ostaviti.
  Psa 94:15 Jer će se sud vratiti na pravdu, u njega će naći svi pravog srca.
  Psa 94:16 Ko će ustati za mene suprot zlima? Ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
  Psa 94:17 Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti.
  Psa 94:18 Kad kažem: Drhće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me.
  Psa 94:19 Kad se umnože brige u srcu mom, utehe Tvoje razgovaraju dušu moju.
  Psa 94:20 Eda li će se blizu Tebe stati presto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?
  Psa 94:21 Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.
  Psa 94:22 Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
  Psa 94:23 On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrebiće ih, istrebiće ih Gospod, Bog naš.


  95. Psalam

  Psa 95:1 Hodite, zapevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svog!
  Psa 95:2 Izađimo pred lice Njegovo s hvalom, u pesmama pokliknimo Mu!
  Psa 95:3 Jer je Gospod velik Bog i velik Car nad svim bogovima.
  Psa 95:4 U Njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske Njegove su.
  Psa 95:5 Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile.
  Psa 95:6 Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom, Tvorcem svojim.
  Psa 95:7 Jer je On Bog naš, i mi narod paše Njegove i ovce ruke Njegove. Sad kad biste poslušali glas Njegov:
  Psa 95:8 "Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,
  Psa 95:9 Gde me kušaše oci vaši, ispitaše i videše delo moje.
  Psa 95:10 Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: Ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju puteve moje;
  Psa 95:11 I zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u mir moj."


  96. Psalam

  Psa 96:1 Pevajte Gospodu pesmu novu, pevaj Gospodu, sva zemljo!
  Psa 96:2 Pevajte Gospodu, blagosiljajte ime Njegovo, javljajte od dana na dan spasenje Njegovo.
  Psa 96:3 Kazujte po narodima slavu Njegovu, po svim plemenima čudesa Njegova.
  Psa 96:4 Jer je velik Gospod i valja Ga hvaliti: strašniji je od svih bogova.
  Psa 96:5 Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.
  Psa 96:6 Slava je i veličanstvo pred licem Njegovim, sila i krasota u svetinji Njegovoj.
  Psa 96:7 Dajte, Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.
  Psa 96:8 Dajte Gospodu slavu prema imenu Njegovom. Nosite dare i idite u dvore Njegove.
  Psa 96:9 Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Strepi pred Njim, sva zemljo!
  Psa 96:10 Recite narodima: Gospod caruje; zato je vasiljena tvrda i neće se pomestiti; On će suditi narodima pravo.
  Psa 96:11 Nek se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska more i šta je u njemu;
  Psa 96:12 Neka skače polje i sve što je na njemu; tada nek se raduju sva drveta šumska
  Psa 96:13 Pred licem Gospodnjim; jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudiće vasiljenoj po pravdi, i narodima po istini svojoj.


  97. Psalam

  Psa 97:1 Gospod caruje: nek se raduje zemlja! Nek se vesele ostrva mnoga.
  Psa 97:2 Oblak je i mrak oko Njega; blagost i pravda podnožje prestolu njegovom.
  Psa 97:3 Oganj pred Njim ide, i pali naokolo neprijatelje Njegove.
  Psa 97:4 Munje Njegove sevaju po vasiljenoj; vidi i strepi zemlja.
  Psa 97:5 Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjeg, od lica Gospoda svoj zemlji.
  Psa 97:6 Nebesa kazuju pravdu Njegovu, i svi narodi vide slavu Njegovu.
  Psa 97:7 Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite Mu se svi bogovi.
  Psa 97:8 Čuje i raduje se Sion, i kćeri se judejske vesele radi sudova Tvojih, Gospode!
  Psa 97:9 Jer si Ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove.
  Psa 97:10 Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih; iz ruku bezbožničkih otima ih.
  Psa 97:11 Svetlost se prosipa na pravednika, i veselje na one koji su pravog srca.
  Psa 97:12 Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime Njegovo.


  98. Psalam

  Psa 98:1 Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože Mu desnica Njegova i sveta mišica Njegova.
  Psa 98:2 Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju.
  Psa 98:3 Opomenu se milosti svoje i vernosti svoje k domu Izrailjevom. Videše svi krajevi zemaljski spasenje Boga našeg.
  Psa 98:4 Raduj se Gospodu, sva zemljo; pevajte, poklikujte i popevajte!
  Psa 98:5 Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim.
  Psa 98:6 U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom.
  Psa 98:7 Neka pljeska more i šta je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive;
  Psa 98:8 Reke neka pljeskaju rukama; skupa gore nek se raduju
  Psa 98:9 Pred licem Gospodnjim; jer ide da sudi zemlji; sudiće vasiljenoj pravedno, i narodima verno.


  99. Psalam

  Psa 99:1 Gospod caruje: neka strepe narodi; sedi na heruvimima: nek se drma zemlja!
  Psa 99:2 Gospod je na Sionu velik, i visok nad svima narodima.
  Psa 99:3 Neka slave veliko i strašno ime Tvoje; da je svet!
  Psa 99:4 Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu; sud i pravdu Ti si uredio u Jakovu.
  Psa 99:5 Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se podnožju Njegovom; da je svet!
  Psa 99:6 Mojsije i Aron, sveštenici Njegovi, i Samuilo jedan od onih koji prizivaju ime Njegovo, prizivahu Boga, i On ih usliši.
  Psa 99:7 U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovesti Njegove i uredbu koju im dade.
  Psa 99:8 Gospode, Bože naš, Ti si ih uslišio; Ti si im bio Bog blag i plaćao za dela njihova.
  Psa 99:9 Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se na svetoj gori Njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš.


  100. Psalam

  Psa 100:1 Raduj se Gospodu, sva zemljo!
  Psa 100:2 Služite Gospodu veselo; idite pred lice Njegovo pevajući!
  Psa 100:3 Poznajte Gospod da je Bog. On nas je stvorio, i mi smo dostojanje Njegovo, narod Njegov i ovce paše Njegove.
  Psa 100:4 Ulazite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom. Slavite Ga, i blagosiljajte ime Njegovo.
  Psa 100:5 Jer je dobar Gospod; milost je Njegova uvek, i istina Njegova od kolena na koleno.


  101. Psalam

  Psa 101:1 Milost i pravdu pevam; Tebe, Gospode, slavim.
  Psa 101:2 Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svog u domu svom.
  Psa 101:3 Ne stavljam pred oči svoje reči nepotrebne, mrzim na dela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima.
  Psa 101:4 Srce pokvareno daleko je od mene; zlih ne znam.
  Psa 101:5 Ko tajno opada bližnjeg svog, tog izgonim; ko je oholog oka i nadutog srca, tog ne trpim.
  Psa 101:6 Oči su moje obraćene na verne na zemlji, da bi sedeli sa mnom. Ko hodi putem pravim, taj služi meni.
  Psa 101:7 Ne živi u domu mom koji radi lukavo; koji govori laž, ne stoji pred očima mojim.
  Psa 101:8 Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji, da bih istrebio iz grada Gospodnjeg sve koji čine bezakonje.
 15. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  102. Psalam

  Psa 102:1 Gospode! Čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda Te.
  Psa 102:2 Nemoj odvratiti lice svoje od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad Te prizivam, pohitaj, usliši me.
  Psa 102:3 Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogoreše.
  Psa 102:4 Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hleb svoj.
  Psa 102:5 Od uzdisanja mog prionu kost moja za meso moje.
  Psa 102:6 Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama.
  Psa 102:7 Ne spavam, i sedim kao ptica bez druga na krovu.
  Psa 102:8 Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju.
  Psa 102:9 Jedem pepeo kao hleb, i piće svoje rastvaram suzama.
  Psa 102:10 Od gneva Tvog i srdnje Tvoje; jer podigavši me bacio si me.
  Psa 102:11 Dani su moji kao sen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se.
  Psa 102:12 A Ti, Gospode, ostaješ doveka, i spomen Tvoj od kolena do kolena.
  Psa 102:13 Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vreme smilovati se na nj, jer je došlo vreme;
  Psa 102:14 Jer slugama Tvojim omile i kamenje njegovo, i prah njegov žale.
  Psa 102:15 Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjeg, i svi carevi zemaljski slave Njegove;
  Psa 102:16 Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj;
  Psa 102:17 Pogledaće na molitvu onih koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.
  Psa 102:18 Napisaće se ovo potonjem rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda.
  Psa 102:19 Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju.
  Psa 102:20 Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odreši sinove smrtne;
  Psa 102:21 Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu Njegovu u Jerusalimu,
  Psa 102:22 Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu.
  Psa 102:23 Strošio je na putu krepost moju, skratio dane moje.
  Psa 102:24 Rekoh: Bože moj! Nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od kolena do kolena.
  Psa 102:25 Davno si postavio zemlju, i nebesa su delo ruku Tvojih.
  Psa 102:26 To će proći, a Ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenićeš ih i promeniće se.
  Psa 102:27 Ali Ti si taj isti i godine Tvoje neće isteći.
  Psa 102:28 Sinovi će sluga Tvojih živeti, i seme će se njihovo utvrditi pred licem Tvojim.


  103. Psalam

  Psa 103:1 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime Njegovo.
  Psa 103:2 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.
  Psa 103:3 On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;
  Psa 103:4 Izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću;
  Psa 103:5 Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.
  Psa 103:6 Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.
  Psa 103:7 Pokaza puteve svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim dela svoja.
  Psa 103:8 Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnev i veoma blag.
  Psa 103:9 Ne gnevi se jednako, niti se doveka srdi.
  Psa 103:10 Ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
  Psa 103:11 Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost Njegova k onima koji Ga se boje.
  Psa 103:12 Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
  Psa 103:13 Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje.
  Psa 103:14 Jer zna građu našu, opominje se da smo prah.
  Psa 103:15 Dani su čovečiji kao trava; kao cvet u polju, tako cveta.
  Psa 103:16 Dune vetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mesto njegovo.
  Psa 103:17 Ali milost Gospodnja ostaje od veka i doveka na onima koji Ga se boje, i pravda Njegova na sinovima sinova,
  Psa 103:18 Koji drže zavet Njegov, i pamte zapovesti Njegove, da ih izvršuju.
  Psa 103:19 Gospod na nebesima postavi presto svoj, i carstvo Njegovo svim vlada.
  Psa 103:20 Blagosiljajte Gospoda anđeli Njegovi, koji ste silni krepošću izvršujete reč Njegovu slušajući glas reči Njegove.
  Psa 103:21 Blagosiljajte Gospoda sve vojske Njegove, sluge Njegove, koje tvorite volju Njegovu.
  Psa 103:22 Blagosiljajte Gospoda sva dela Njegova, po svim mestima vlade Njegove! Blagosiljaj, dušo moja Gospoda!


  104. Psalam

  Psa 104:1 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Gospode, Bože moj, velik si veoma, obukao si se u veličanstvo i krasotu.
  Psa 104:2 Obukao si svetlost kao haljinu, razapeo nebo kao šator;
  Psa 104:3 Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio si da su Ti kola, ideš ne krilima vetrenim.
  Psa 104:4 Činiš vetrove da su Ti anđeli, plamen ognjeni da su Ti sluge.
  Psa 104:5 Utvrdio si zemlju na temeljima njenim, da se ne pomesti na vek veka.
  Psa 104:6 Bezdanom kao haljinom odenuo si je; na gorama stoje vode.
  Psa 104:7 Od pretnje Tvoje beže, od gromovnog glasa Tvog teku.
  Psa 104:8 Izlaze na gore i silaze u doline, na mesto koje si im utvrdio.
  Psa 104:9 Postavio si među, preko koje ne prelaze, i ne vraćaju se da pokriju zemlju.
  Psa 104:10 Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode.
  Psa 104:11 Napajaju sve zveri poljske; divlji magarci gase žeđ svoju.
  Psa 104:12 Na njima ptice nebeske žive; kroz grane razleže se glas njihov.
  Psa 104:13 Napajaš gore s visina svojih, plodovima dela Tvojih siti se zemlja.
  Psa 104:14 Daješ te raste trava stoci, i zelen na korist čoveku, da bi izvadio hleb iz zemlje.
  Psa 104:15 I vino veseli srce čoveku, i lice se svetli od ulja, i hleb srce čoveku krepi.
  Psa 104:16 Site se drveta Božija, kedri livanski, koje si posadio.
  Psa 104:17 Na njima ptice viju gnezda; stanak je rodin na jelama.
  Psa 104:18 Gore visoke divokozama, kamen je utočište zečevima.
  Psa 104:19 Stvorio se mesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj.
  Psa 104:20 Stereš tamu, i biva noć, po kojoj izlazi sve zverje šumsko;
  Psa 104:21 Lavovi riču za plenom, i traže od Boga hrane sebi.
  Psa 104:22 Sunce grane, i oni se sakrivaju i ležu u lože svoje.
  Psa 104:23 Izlazi čovek na posao svoj, i na rad svoj do večera.
  Psa 104:24 Kako je mnogo dela Tvojih, Gospode! Sve si premudro stvorio; puna je zemlja blaga Tvog.
  Psa 104:25 Gle, more veliko i široko, tu gmižu bez broja, životinja mala i velika;
  Psa 104:26 Tu lađe plove, krokodil, kog si stvorio da se igra po njemu.
  Psa 104:27 Sve Tebe čeka, da im daješ piću na vreme.
  Psa 104:28 Daješ im, primaju; otvoriš ruku svoju, site se dobra.
  Psa 104:29 Odvratiš lice svoje, žaloste se; uzmeš im duh, ginu, i u prah svoj vraćaju se.
  Psa 104:30 Pošalješ duh svoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji.
  Psa 104:31 Slava Gospodu uvek; nek se veseli Gospod za dela svoja!
  Psa 104:32 On pogleda na zemlju, i ona se trese; dotakne se gora, i dime se.
  Psa 104:33 Pevaću Gospodu za života svog; hvaliću Boga svog dok sam god.
  Psa 104:34 Neka Mu bude mila beseda moja! Veseliću se o Gospodu.
  Psa 104:35 Neka nestane grešnika sa zemlje, i bezbožnika neka ne bude više! Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Aliluja!
 16. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  105. Psalam

  Psa 105:1 Hvalite Gospoda; glasite ime Njegovo; javljajte po narodima dela Njegova.
  Psa 105:2 Pevajte Mu i slavite Ga; kazujte sva čudesa Njegova.
  Psa 105:3 Hvalite se svetim imenom Njegovim; nek se veseli srce onih koji traže Gospoda.
  Psa 105:4 Tražite Gospoda i silu Njegovu, tražite lice Njegovo bez prestanka.
  Psa 105:5 Pamtite čudesa Njegova koja je učinio, znake Njegove i sudove usta Njegovih.
  Psa 105:6 Seme Avramovo sluge su Njegove, sinovi Jakovljevi izabrani Njegovi.
  Psa 105:7 On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi Njegovi.
  Psa 105:8 Pamti uvek zavet svoj, reč, koju je dao na hiljadu kolena.
  Psa 105:9 Šta je zavetovao Avramu, i za šta se kleo Isaku.
  Psa 105:10 To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavet večni,
  Psa 105:11 Govoreći: Tebi ću dati zemlju hanansku u nasledni deo.
  Psa 105:12 Tada ih još beše malo na broj, beše ih malo, i behu došljaci.
  Psa 105:13 Iđahu od naroda do naroda, iz jednog carstva k drugom plemenu.
  Psa 105:14 Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:
  Psa 105:15 "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."
  Psa 105:16 I pusti glad na onu zemlju; i potre sav hleb što je za hranu.
  Psa 105:17 Posla pred njima čoveka; u roblje prodan bi Josif.
  Psa 105:18 Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu,
  Psa 105:19 Dok se steče reč njegova, i reč Gospodnja proslavi ga.
  Psa 105:20 Posla car i odreši ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.
  Psa 105:21 Postavi ga gospodarem nad domom svojim, i zapovednikom nad svim što imaše.
  Psa 105:22 Da vlada nad knezovima njegovim po svojoj volji, i starešine njegove urazumljuje.
  Psa 105:23 Tada dođe Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.
  Psa 105:24 I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačeg od neprijatelja njegovih.
  Psa 105:25 Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod Njegov, i činiše lukavstvo slugama Njegovim.
  Psa 105:26 Posla Mojsija, slugu svog, Arona izabranika svog.
  Psa 105:27 Pokazaše među njima čudotvornu silu Njegovu i znake Njegove u zemlji Hamovoj.
  Psa 105:28 Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se reči Njegovoj.
  Psa 105:29 Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.
  Psa 105:30 Provre zemlja njihova žabama, i kleti careva njihovih.
  Psa 105:31 Reče, i dođoše bubine, uši po svim krajevima njihovim.
  Psa 105:32 Mesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.
  Psa 105:33 I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potre drveta u krajevima njihovim.
  Psa 105:34 Reče, i dođoše skakavci i gusenice nebrojene;
  Psa 105:35 I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.
  Psa 105:36 I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakog truda njihovog.
  Psa 105:37 Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne beše sustala u plemenima njihovim.
  Psa 105:38 Obradova se Misir izlasku njihovom, jer strah njihov beše na nj pao.
  Psa 105:39 Razastre im oblak za pokrivač, i oganj da svetli noću.
  Psa 105:40 Moliše, i posla im prepelice, i hlebom ih nebeskim hrani.
  Psa 105:41 Otvori kamen i proteče voda, reke protekoše po suvoj pustinji.
  Psa 105:42 Jer se opominjaše svete reči svoje k Avramu, sluzi svom.
  Psa 105:43 I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.
  Psa 105:44 I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u nasledstvo.
  Psa 105:45 Da bi čuvali zapovesti Njegove, i zakone Njegove pazili. Aliluja.


  106. Psalam

  Psa 106:1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.
  Psa 106:2 Ko će iskazati silu Gospodnju? Ispričati svu slavu Njegovu?
  Psa 106:3 Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda!
  Psa 106:4 Opomeni me se, Gospode, po svojoj milosti k narodu svom; pohodi me pomoću svojom,
  Psa 106:5 Da bih video u dobru izabrane Tvoje, veselio se u veselju naroda Tvog, hvalio se zajedno s nasledstvom Tvojim.
  Psa 106:6 Zgrešismo s ocima svojim, postasmo krivci, bezakonici.
  Psa 106:7 Oci naši u Misiru ne razumeše čudesa Tvojih, ne opominjaše se velikih milosti Tvojih, i vikaše kraj mora, kraj Crvenog Mora.
  Psa 106:8 Ali im On pomože imena svog radi, da bi pokazao silu svoju.
  Psa 106:9 Zapreti Crvenom Moru, i presahnu; i prevede ih preko bezdane kao preko pustinje;
  Psa 106:10 I sačuva ih od ruke nenavidnikove, i izbavi ih iz ruke neprijateljeve.
  Psa 106:11 Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta.
  Psa 106:12 Tada verovaše rečima Njegovim, i pevaše Mu hvalu.
  Psa 106:13 Ali brzo zaboraviše dela Njegova, i ne počekaše volje Njegove.
  Psa 106:14 Polakomiše se u pustinji, i stadoše kušati Boga u zemlji gde se ne živi.
  Psa 106:15 On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu.
  Psa 106:16 Pozavideše Mojsiju i Aronu, kog beše Gospod osvetio.
  Psa 106:17 Rasede se zemlja, i proždre Datana i zatrpa četu Avironovu.
  Psa 106:18 I spali oganj četu njihovu, i plamen sažeže bezbožnike.
  Psa 106:19 Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu.
  Psa 106:20 Menjahu slavu svoju na priliku vola, koji jede travu.
  Psa 106:21 Zaboraviše Boga, Spasitelja svog, koji je učinio velika dela u Misiru,
  Psa 106:22 Divna u zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom Moru.
  Psa 106:23 I htede ih istrebiti, da Mojsije izabranik Njegov ne stade kao u raselini pred Njim, i ne odvrati jarost Njegovu da ih ne istrebi.
  Psa 106:24 Posle ne mariše za zemlju željenu, ne verovaše reči Njegovoj.
  Psa 106:25 Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glas Gospodnji.
  Psa 106:26 I On podiže ruku svoju na njih, da ih pobije u pustinji,
  Psa 106:27 Da pobije pleme njihovo među narodima, i raseje ih po zemljama.
  Psa 106:28 I pristaše za Velfegorom, i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima.
  Psa 106:29 I rasrdiše Boga delima svojim, i udari u njih pogibao.
  Psa 106:30 I ustade Fines, i umilostivi, i prestade pogibao.
  Psa 106:31 I to mu se primi u pravdu, od kolena do kolena doveka.
  Psa 106:32 I razgneviše Boga na vodi Merivi, i Mojsije postrada njih radi;
  Psa 106:33 Jer dotužiše duhu njegovom, i pogreši ustima svojim.
  Psa 106:34 Ne istrebiše narode, za koje im je Gospod rekao;
  Psa 106:35 Nego se pomešaše s neznabošcima, i naučiše dela njihova.
  Psa 106:36 Stadoše služiti idolima njihovim, i oni im biše zamka.
  Psa 106:37 Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima.
  Psa 106:38 Prolivaše krv pravu; krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim, i oskvrni se zemlja krvnim delima.
  Psa 106:39 Oskvrniše sebe delima svojim, i činiše preljubu postupanjem svojim.
  Psa 106:40 I planu gnev Gospodnji na narod Njegov, i omrznu Mu deo Njegov.
  Psa 106:41 I predade ih u ruke neznabožačke, i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima.
  Psa 106:42 Dosađivaše im neprijatelji njihovi, i oni biše pokoreni pod vlast njihovu.
  Psa 106:43 Mnogo ih je puta izbavljao, ali Ga oni srdiše namerama svojim, i biše poništeni za bezakonje svoje.
  Psa 106:44 Ali On pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu,
  Psa 106:45 I opomenu se zaveta svog s njima, i pokaja se po velikoj milosti svojoj;
  Psa 106:46 I učini, te ih stadoše žaliti svi koji ih behu zarobili.
  Psa 106:47 Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom!
  Psa 106:48 Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od veka i doveka! I sav narod neka kaže: Amin! Aliluja!
 17. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  107. Psalam

  Psa 107:1 Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer je doveka milost Njegova.
  Psa 107:2 Tako neka kažu koje je izbavio Gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve,
  Psa 107:3 Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od severa i mora.
  Psa 107:4 Lutaše po pustinji gde se ne živi, puta gradu naseljenom ne nahodiše;
  Psa 107:5 Behu gladni i žedni, i duša njihova iznemagaše u njima;
  Psa 107:6 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj; i izbavi ih iz nevolje njihove.
  Psa 107:7 I izvede ih na prav put, koji ide u grad naseljeni.
  Psa 107:8 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
  Psa 107:9 Jer siti dušu taštu, i dušu gladnu puni dobra.
  Psa 107:10 Sedeše u tami i u senu smrtnom, okovani u tugu i u gvožđe;
  Psa 107:11 Jer ne slušaše reči Božijih, i ne mariše za volju Višnjeg.
  Psa 107:12 On poništi srce njihovo stradanjem; spotakoše se, i ne beše koga da pomogne.
  Psa 107:13 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove;
  Psa 107:14 Izvede ih iz tame i sena smrtnog, i raskide okove njihove.
  Psa 107:15 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
  Psa 107:16 Jer razbi vrata bronzana, i prevornice gvozdene slomi.
  Psa 107:17 Bezumnici stradaše za nevaljale puteve svoje, i za nepravde svoje.
  Psa 107:18 Svako se jelo gadilo duši njihovoj, i dođoše do vrata smrtnih.
  Psa 107:19 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove.
  Psa 107:20 Posla reč svoju i isceli ih, i izbavi ih iz groba njihovog.
  Psa 107:21 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
  Psa 107:22 I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju dela Njegova u pesmama!
  Psa 107:23 Koji plove po moru na korabljima, i rade na velikim vodama,
  Psa 107:24 Oni su videli dela Gospodnja, i čudesa Njegova u dubini.
  Psa 107:25 Kaže, i diže se silan vetar, i ustaju vali na njemu,
  Psa 107:26 Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana: duša se njihova u nevolji razliva;
  Psa 107:27 Posrću i ljuljaju se kao pijani; sve mudrosti njihove nestaje.
  Psa 107:28 Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izvede ih iz nevolje njihove.
  Psa 107:29 On obraća vetar u tišinu, i vali njihovi umuknu.
  Psa 107:30 Vesele se kad se stišaju, i vodi ih u pristanište koje žele.
  Psa 107:31 Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
  Psa 107:32 Neka Ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starešinskoj slave Ga!
  Psa 107:33 On pretvara reke u pustinju, i izvore vodene u suhotu,
  Psa 107:34 Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj.
  Psa 107:35 On pretvara pustinju u jezera, i suvu zemlju u izvore vodene,
  Psa 107:36 I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje;
  Psa 107:37 Seju polja, sade vinograde i sabiraju letinu.
  Psa 107:38 Blagosilja ih i množe se jako, i stoke im ne umanjuje.
  Psa 107:39 Pre ih beše malo, padahu od zla i nevolje, što ih stizaše.
  Psa 107:40 On sipa sramotu na knezove, i ostavlja ih da lutaju po pustinji gde nema puteva.
  Psa 107:41 On izvlači ubogoga iz nevolje, i plemena množi kao stado.
  Psa 107:42 Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja.
  Psa 107:43 Ko je mudar, neka zapamti ovo, i neka poznaju milosti Gospodnje.


  108. Psalam

  Psa 108:1 Gotovo je srce moje, Bože; pevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom.
  Psa 108:2 Preni se psaltire i gusle, ustaću rano.
  Psa 108:3 Slaviću Tebe, Gospode, po narodima, pojaću Tebi po plemenima.
  Psa 108:4 Jer je svrh nebesa milost Tvoja i do oblaka istina Tvoja.
  Psa 108:5 Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!
  Psa 108:6 Da bi se izbavili mili Tvoji, pomozi desnicom svojom, i usliši me.
  Psa 108:7 Bog reče u svetinji svojoj: "Veseliću se, razdeliću Sihem, i dolinu Sokot razmeriću.
  Psa 108:8 Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj.
  Psa 108:9 Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju; nad zemljom filistejskom popevaću."
  Psa 108:10 Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
  Psa 108:11 Zar nećeš Ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim?
  Psa 108:12 Daj nam pomoć u teskobi, odbrana je čovečija uzalud.
  Psa 108:13 Bogom smo jaki; On gazi neprijatelje naše.


  109. Psalam

  Psa 109:1 Bože, slavo moja, nemoj ćutati,
  Psa 109:2 Jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše; govore sa mnom jezikom lažljivim.
  Psa 109:3 Rečima zlobnim sa svih strana gone me, i oružaju se na me nizašta.
  Psa 109:4 Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim.
  Psa 109:5 Vraćaju mi zlo za dobro, i mržnju za ljubav moju.
  Psa 109:6 Postavi nad njim starešinu bezbožnika, i protivnik neka mu stane s desne strane.
  Psa 109:7 Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude greh.
  Psa 109:8 Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi.
  Psa 109:9 Deca njegova nek budu sirote, i žena njegova udovica.
  Psa 109:10 Deca njegova nek se potucaju i prose, i neka traže hleba izvan svojih pustolina.
  Psa 109:11 Neka mu uzme dužnik sve što ima, i neka razgrabe tuđini muku njegovu.
  Psa 109:12 Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, ni ko bi se smilovao na sirote njegove.
  Psa 109:13 Nasleđe njegovo nek se zatre, u drugom kolenu neka pogine ime njihovo.
  Psa 109:14 Bezakonje starih njegovih nek se spomene u Gospoda, i greh matere njegove nek se ne izbriše.
  Psa 109:15 Neka budu svagda pred Gospodom, i On neka istrebi spomen njihov na zemlji;
  Psa 109:16 Zato što se nije sećao činiti milost, nego je gonio čoveka ništeg i ubogog, i tužnom u srcu tražio smrt.
  Psa 109:17 Ljubio je kletvu, neka ga i stigne; nije mario za blagoslov, neka i otide od njega.
  Psa 109:18 Nek se obuče u kletvu kao u haljinu, i ona nek uđe u njega kao voda, i kao ulje u kosti njegove.
  Psa 109:19 Nek mu ona bude kao haljina, u koju se oblači, i kao pojas, kojim se svagda paše.
  Psa 109:20 Takva plata nek bude od Gospoda onima koji me nenavide, i koji govore zlo na dušu moju.
  Psa 109:21 A meni, Gospode, Gospode, učini šta priliči imenu Tvom. Ti si dobar, milošću svojom izbavi me.
  Psa 109:22 Jer sam nevoljan i ništ, i srce je moje ranjeno u meni.
  Psa 109:23 Nestaje me kao sena, kad se odmiče; teraju me kao skakavce.
  Psa 109:24 Kolena moja iznemogoše od posta, i telo moje omrša.
  Psa 109:25 Postadoh podsmeh njima; videći me mašu glavom svojom.
  Psa 109:26 Pomozi mi, Gospode, Bože moj, spasi me po milosti svojoj.
  Psa 109:27 Neka poznaju da je ovo Tvoja ruka, i Ti, Gospode, da si ovo učinio.
  Psa 109:28 Oni kunu, a Ti blagoslovi; ustaju, ali nek se postide, i sluga se Tvoj obraduje.
  Psa 109:29 Nek se protivnici moji obuku u sramotu, i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim.
  Psa 109:30 Hvaliću Gospoda veoma ustima svojim, i usred mnogih slaviću Ga,
  Psa 109:31 Jer stoji s desne strane ubogome, da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.


  110. Psalam

  Psa 110:1 Reče Gospod Gospodu mom: Sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim.
  Psa 110:2 Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona: vladaj sred neprijatelja svojih.
  Psa 110:3 U dan rata Tvog narod je Tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, takva je u Tebe mladost Tvoja.
  Psa 110:4 Gospod se zakleo, i neće se pokajati: ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom.
  Psa 110:5 Gospod je tebi s desne strane. Pobiće u dan gneva svog careve;
  Psa 110:6 Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova; satrće glavu na zemlji širokoj.
  Psa 110:7 Iz potoka će na putu piti, i zato će podignuti glavu.


  111. Psalam

  Psa 111:1 Hvalim Te, Gospode, od svega srca na veću pravedničkom i na saboru.
  Psa 111:2 Velika su dela Gospodnja, draga svima koji ih ljube.
  Psa 111:3 Delo je Njegovo slava i krasota, i pravda Njegova traje doveka.
  Psa 111:4 Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.
  Psa 111:5 Hranu daje onima koji Ga se boje, pamti uvek zavet svoj.
  Psa 111:6 Silu dela svojih javio je narodu svom davši im nasledstvo naroda.
  Psa 111:7 Dela su ruku Njegovih istina i pravda; verne su sve zapovesti Njegove;
  Psa 111:8 Tvrde su za va vek veka, osnovane na istini i pravdi.
  Psa 111:9 Izbavljenje posla narodu svom; postavi zavavek zavet svoj. Ime je Njegovo sveto, i valja Mu se klanjati.
  Psa 111:10 Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala Njegova traje doveka.


  112. Psalam

  Psa 112:1 Blago čoveku koji se boji Gospoda, kome su veoma omilele zapovesti Njegove.
  Psa 112:2 Silno će biti na zemlji seme njegovo, rod pravednički biće blagosloven.
  Psa 112:3 Obilje je i bogatstvo u domu njegovom, i pravda njegova traje doveka.
  Psa 112:4 U tami sjaje videlo pravednicima od dobrog, milostivog i pravednog.
  Psa 112:5 Blago onome koji je milostiv i daje u zajam! On će dati tvrđu rečima svojim na sudu.
  Psa 112:6 Jer neće posrnuti doveka, pravednik će se spominjati uvek.
  Psa 112:7 Ne boji se zlog glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda.
  Psa 112:8 Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati, i videće kako padaju neprijatelji njegovi.
  Psa 112:9 Prosipa, daje ubogima; pravda njegova traje doveka, rog se njegov uzvišuje u slavi.
  Psa 112:10 Bezbožnik vidi, i jedi se, škrguće zubima svojim, i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
 18. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  113. Psalam

  Psa 113:1 Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje,
  Psa 113:2 Da bude ime Gospodnje blagosloveno odsad i doveka.
  Psa 113:3 Od istoka sunčanog do zapada da se slavi ime Gospodnje.
  Psa 113:4 Uzvišen je nad svima narodima Gospod; svrh nebesa je slava Njegova.
  Psa 113:5 Ko je kao Gospod, Bog naš, koji sedi na visini;
  Psa 113:6 Koji se sagiba da vidi šta je na nebesima i na zemlji;
  Psa 113:7 Koji iz praha podiže ubogoga, i iz kala uzvišuje ništega;
  Psa 113:8 I posađuje ga s knezovima, s knezovima u narodu njegovom;
  Psa 113:9 Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima. Aliluja!


  114. Psalam

  Psa 114:1 Kad izađe Izrailj iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđeg,
  Psa 114:2 Judeja postade svetinja Božija, Izrailj oblast Njegova.
  Psa 114:3 More vide i pobeže; Jordan se obrati natrag.
  Psa 114:4 Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci.
  Psa 114:5 Šta ti bi, more, te pobeže i tebi, Jordane, te se obrati natrag?
  Psa 114:6 Gore, što skačete kao ovnovi, i brdašca, kao jaganjci?
  Psa 114:7 Pred licem Gospodnjim drhći, zemljo, pred licem Boga Jakovljevog.
  Psa 114:8 Koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit u izvor vodeni.


  115. Psalam

  Psa 115:1 Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svom daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
  Psa 115:2 Zašto da govore narodi: Gde li je Bog njihov?
  Psa 115:3 Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
  Psa 115:4 Idoli su njihovi srebro i zlato, delo ruku čovečijih.
  Psa 115:5 Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
  Psa 115:6 Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
  Psa 115:7 Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glas iz grla svog.
  Psa 115:8 Takvi su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
  Psa 115:9 Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; On im je pomoć i štit.
  Psa 115:10 Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda; On im je pomoć i štit.
  Psa 115:11 Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda; On im je pomoć i štit.
  Psa 115:12 Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izrailjev, blagosilja dom Aronov;
  Psa 115:13 Blagosilja one koji se boje Gospoda, male i velike.
  Psa 115:14 Da vam Gospod umnoži blagoslove, vama i sinovima vašim!
  Psa 115:15 Gospod da vas blagoslovi, Tvorac neba i zemlje!
  Psa 115:16 Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovečijim.
  Psa 115:17 Neće Te mrtvi hvaliti, Gospode, niti oni koji siđu onamo gde se ćuti.
  Psa 115:18 Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda odsad i doveka. Aliluja!


  116. Psalam

  Psa 116:1 Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj;
  Psa 116:2 Što prignu k meni uho svoje; i zato ću Ga u sve dane svoje prizivati.
  Psa 116:3 Opkoliše me bolesti smrtne, i jadi pakleni zadesiše me, naiđoh na tugu i muku;
  Psa 116:4 Ali prizvah ime Gospodnje: Gospode! Izbavi dušu moju!
  Psa 116:5 Dobar je Gospod i pravedan, i Bog je naš milostiv;
  Psa 116:6 Čuva proste Gospod; bejah u nevolji, i pomože mi.
  Psa 116:7 Vrati se dušo moja, u mir svoj! Jer je Gospod dobrotvor tvoj!
  Psa 116:8 Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja.
  Psa 116:9 Hodiću pred licem Gospodnjim po zemlji živih.
  Psa 116:10 Verovah kad govorih: U ljutoj sam nevolji.
  Psa 116:11 Rekoh u smetnji svojoj: Svaki je čovek laža.
  Psa 116:12 Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio?
  Psa 116:13 Uzeću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje.
  Psa 116:14 Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom Njegovim.
  Psa 116:15 Skupa je pred Gospodom smrt svetaca Njegovih.
  Psa 116:16 O Gospode! Ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj, sin sluškinje Tvoje; raskovao si s mene okove moje.
  Psa 116:17 Žrtvu za hvalu prineću Tebi, i ime Gospodnje prizvaću.
  Psa 116:18 Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom Njegovim,
  Psa 116:19 U dvoru doma Gospodnjeg, usred tebe, Jerusalime. Aliluja!


  117. Psalam

  Psa 117:1 Hvalite Gospoda svi narodi, slavite Ga sva plemena;
  Psa 117:2 Jer je velika milost Njegova k nama, i istina Gospodnja traje doveka. Aliluja!


  118. Psalam

  Psa 118:1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.
  Psa 118:2 Neka reče Izrailj da je doveka milost Njegova;
  Psa 118:3 Neka reče dom Aronov da je doveka milost Njegova;
  Psa 118:4 Neka kažu svi koji se boje Gospoda da je doveka milost Njegova.
  Psa 118:5 Iz teskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mesto Gospod.
  Psa 118:6 Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
  Psa 118:7 Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
  Psa 118:8 Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka;
  Psa 118:9 Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove.
  Psa 118:10 Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih.
  Psa 118:11 Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih.
  Psa 118:12 Opkoliše me kao pčele saće, i ugasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.
  Psa 118:13 Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.
  Psa 118:14 Gospod je hvala moja i pesma; On mi posta Spasitelj.
  Psa 118:15 Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "Desnica Gospodnja daje silu;
  Psa 118:16 Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."
  Psa 118:17 Neću umreti, nego ću živ biti, i kazivati dela Gospodnja.
  Psa 118:18 Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade.
  Psa 118:19 Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda.
  Psa 118:20 "Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"
  Psa 118:21 Hvalim Te, što si me uslišio, i postao mi Spasitelj.
  Psa 118:22 Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla.
  Psa 118:23 To bi od Gospoda i divno je u našim očima.
  Psa 118:24 Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj!
  Psa 118:25 O Gospode, pomozi! O Gospode, daj da bude u napredak!
  Psa 118:26 Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg.
  Psa 118:27 Gospod je Bog krepak, i On nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrpcama, vodite k rogovima žrtveniku.
  Psa 118:28 Ti si Bog moj, Tebe hvalim, Bože moj, Tebe uzvišujem.
  Psa 118:29 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost Njegova doveka.
 19. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  119. Psalam

  Psa 119:1 Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem.
  Psa 119:2 Blago onima koji čuvaju otkrivenja Njegova, svim srcem traže Ga;
  Psa 119:3 Koji ne čine bezakonja, hode putevima Njegovim!
  Psa 119:4 Ti si dao zapovesti svoje, da se čuvaju dobro.
  Psa 119:5 Kad bi putevi moji bili upravljeni da čuvam naredbe Tvoje!
  Psa 119:6 Onda se ne bih postideo, pazeći na zapovesti Tvoje;
  Psa 119:7 Hvalio bih Te s pravim srcem, učeći se pravednim zakonima Tvojim.
  Psa 119:8 Čuvaću naredbe Tvoje, nemoj me ostaviti sasvim.
  Psa 119:9 Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po Tvojim rečima.
  Psa 119:10 Svim srcem svojim tražim Tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti Tvojih.
  Psa 119:11 U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim.
  Psa 119:12 Blagosloven si, Gospode! Nauči me naredbama svojim.
  Psa 119:13 Ustima svojim javljam sve sudove usta Tvojih.
  Psa 119:14 Na putu otkrivenja Tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo.
  Psa 119:15 O zapovestima Tvojim razmišljam, i pazim na puteve Tvoje.
  Psa 119:16 Naredbama Tvojim tešim se, ne zaboravljam reči Tvoje.
  Psa 119:17 Učini milost sluzi svom, da bih živeo i čuvao reč Tvoju.
  Psa 119:18 Otvori oči moje, da bih video čudesa zakona Tvog;
  Psa 119:19 Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovesti svoje.
  Psa 119:20 Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove Tvoje.
  Psa 119:21 Ti si strašan prokletim oholicama, koje zastranjuju od zapovesti Tvojih.
  Psa 119:22 Odvrati od mene rug i sramotu, jer čuvam otkrivenja Tvoja.
  Psa 119:23 Sede knezovi i dogovaraju se na mene; a sluga Tvoj razmišlja o naredbama Tvojim.
  Psa 119:24 Otkrivenja su Tvoja uteha moja, savetnici moji.
  Psa 119:25 Duša moja leži u prahu; oživi me po reči svojoj.
  Psa 119:26 Kazujem puteve svoje, i čuješ me; nauči me naredbama svojim.
  Psa 119:27 Urazumi me o putu zapovesti svojih, i razmišljaću o čudesima Tvojim.
  Psa 119:28 Suze proliva duša moja od tuge, okrepi me po reči svojoj.
  Psa 119:29 Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi.
  Psa 119:30 Put istini izbrah, zakone Tvoje tražim.
  Psa 119:31 Prionuh za otkrivenja Tvoja, Gospode; nemoj me osramotiti.
  Psa 119:32 Putem zapovesti Tvojih trčim, jer si raširio srce moje.
  Psa 119:33 Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja.
  Psa 119:34 Urazumi me, i držaću se zakona Tvog, i čuvati ga svim srcem.
  Psa 119:35 Postavi me na stazu zapovesti svojih, jer mi je ona omilela.
  Psa 119:36 Privij srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu.
  Psa 119:37 Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojim oživi me.
  Psa 119:38 Ispuni sluzi svom reč svoju da Te se boji.
  Psa 119:39 Ukloni rug moj, kog se plašim; jer su sudovi Tvoji blagi.
  Psa 119:40 Mile su mi zapovesti Tvoje, pravdom svojom oživi me.
  Psa 119:41 Neka dođe na me milost Tvoja, Gospode, pomoć Tvoja po reči Tvojoj.
  Psa 119:42 I ja ću odgovoriti onome koji me ruži; jer se uzdam u reč Tvoju.
  Psa 119:43 Nemoj uzeti nikad od usta mojih reči istine, jer čekam sudove Tvoje.
  Psa 119:44 I čuvaću zakon Tvoj svagda, doveka i bez prestanka.
  Psa 119:45 Hodiću slobodno, jer tražim zapovesti Tvoje.
  Psa 119:46 Govoriću o otkrivenjima Tvojim pred carevima, i neću se stideti.
  Psa 119:47 Tešiću se zapovestima Tvojim, koje ljubim.
  Psa 119:48 Ruke svoje pružam k zapovestima Tvojim, koje ljubim, i razmišljam o naredbama Tvojim.
  Psa 119:49 Opomeni se reči svoje k sluzi svom, na koju si mi zapovedio da se oslanjam.
  Psa 119:50 U nevolji mojoj teši me što me reč Tvoja oživljava.
  Psa 119:51 Oholi mi se rugaju veoma; ali ja ne odstupam od zakona Tvog.
  Psa 119:52 Pamtim sudove Tvoje od iskona, Gospode, i tešim se.
  Psa 119:53 Gnev me obuzima na bezbožnike, koji ostavljaju zakon Tvoj.
  Psa 119:54 Naredbe su Tvoje pesma moja u putničkom stanu mom.
  Psa 119:55 Noću pominjem ime Tvoje, Gospode, i čuvam zakon Tvoj.
  Psa 119:56 To je moje, da čuvam zapovesti Tvoje.
  Psa 119:57 Deo moj Ti si, Gospode; naumio sam čuvati reči Tvoje.
  Psa 119:58 Molim Ti se iz svega srca, smiluj se na me po reči svojoj.
  Psa 119:59 Razmatram puteve svoje, i obraćam noge svoje k otkrivenjima Tvojim.
  Psa 119:60 Hitim, i ne zatežem se čuvati zapovesti Tvoje.
  Psa 119:61 Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakon Tvoj ne zaboravljam.
  Psa 119:62 U po noći ustajem da Te slavim za pravedne sudove Tvoje.
  Psa 119:63 U zajednici sam sa svima koji se Tebe boje i koji čuvaju zapovesti Tvoje.
  Psa 119:64 Dobrote je Tvoje, Gospode, puna sva zemlja; naredbama svojim nauči me.
  Psa 119:65 Učinio si dobro sluzi svom, Gospode, po reči svojoj.
  Psa 119:66 Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima Tvojim verujem.
  Psa 119:67 Pre stradanja svog lutah, a sad čuvam reč Tvoju.
  Psa 119:68 Ti si dobar, i dobro činiš; nauči me naredbama svojim.
  Psa 119:69 Oholi pletu na mene laž, ali se ja svim srcem držim zapovesti Tvojih.
  Psa 119:70 Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tešim zakonom Tvojim.
  Psa 119:71 Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama Tvojim.
  Psa 119:72 Miliji mi je zakon usta Tvojih nego hiljade zlata i srebra.
  Psa 119:73 Ruke Tvoje stvorile su me i načinile me; urazumi me, i naučiću se zapovestima Tvojim.
  Psa 119:74 Koji se Tebe boje, videće me, i radovaće se što se uzdam u Tvoju reč.
  Psa 119:75 Znam da su sudovi Tvoji, Gospode, pravedni, i po pravdi me karaš.
  Psa 119:76 Neka bude dobrota Tvoja uteha moja, kao što si rekao sluzi svom.
  Psa 119:77 Neka dođe k meni milosrđe Tvoje, i oživim; jer je zakon Tvoj uteha moja.
  Psa 119:78 Nek se postide oholi; jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovestima Tvojim.
  Psa 119:79 Nek se obrate k meni koji se Tebe boje, i koji znaju otkrivenja Tvoja.
  Psa 119:80 Srce moje neka bude savršeno u naredbama Tvojim, da se ne postidim.
  Psa 119:81 Čezne duša moja za spasenjem Tvojim, reč Tvoju čekam.
  Psa 119:82 Čeznu oči moje za rečju Tvojom; govorim: Kad ćeš me utešiti?
  Psa 119:83 Postadoh kao meh u dimu, ali Tvojih naredaba ne zaboravih.
  Psa 119:84 Koliko će biti dana sluge Tvog? Kad ćeš suditi onima koji me gone?
  Psa 119:85 Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu Tvom.
  Psa 119:86 Sve su zapovesti Tvoje istina; bez krivice me gone, pomozi mi.
  Psa 119:87 Umalo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovesti Tvoje.
  Psa 119:88 Po milosti svojoj oživi me, i čuvaću otkrivenja usta Tvojih.

  ...
 20. SDG (Soli Deo Gloria) (avatar)
  ...

  119. Psalam (nastavak)

  Psa 119:89 Doveka je, Gospode, reč Tvoja utvrđena na nebesima,
  Psa 119:90 Od kolena do kolena istina Tvoja; Ti si postavio zemlju, i stoji.
  Psa 119:91 Po Tvojoj naredbi sve stoji sad; jer sve služi Tebi.
  Psa 119:92 Da nije zakon Tvoj bio uteha moja, poginuo bih u nevolji svojoj.
  Psa 119:93 Zapovesti Tvoje neću zaboraviti doveka, jer me njima oživljavaš.
  Psa 119:94 Ja sam Tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovesti Tvoje.
  Psa 119:95 Bezbožnici gledaju da me ubiju; a ja razmišljam o Tvojim otkrivenjima.
  Psa 119:96 Svemu savršenom videh kraj; ali je zapovest Tvoja veoma široka.
  Psa 119:97 Kako ljubim zakon tvoj! Sav dan mislim o njemu.
  Psa 119:98 Zapovest Tvoja čini me mudrijeg od neprijatelja mojih; jer je sa mnom uvek.
  Psa 119:99 Razumniji postah od svih učitelja svojih; jer razmišljam o Tvojim otkrivenjima.
  Psa 119:100 Mudriji sam od staraca; jer zapovesti Tvoje čuvam.
  Psa 119:101 Od svakog zlog puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao reč Tvoju.
  Psa 119:102 Od naredaba Tvojih ne odstupam; jer si me Ti naučio.
  Psa 119:103 Kako su slatke jeziku mom reči Tvoje, slađe od meda ustima mojim!
  Psa 119:104 Od zapovesti Tvojih postadoh razuman; toga radi mrzim na svaki put lažni.
  Psa 119:105 Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj.
  Psa 119:106 Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde Tvoje, i izvršiću.
  Psa 119:107 Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po reči svojoj.
  Psa 119:108 Neka Ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih, i sudovima svojim nauči me.
  Psa 119:109 Duša je moja u ruci mojoj neprestano u nevolji; ali zakon Tvoj ne zaboravljam.
  Psa 119:110 Bezbožnici su mi metnuli zamku; ali od zapovesti Tvojih ne zastranih.
  Psa 119:111 Prisvojih otkrivenja Tvoja zavavek; jer su radost srcu mom.
  Psa 119:112 Privoleo sam srce svoje da tvori naredbe Tvoje navek, do kraja.
  Psa 119:113 Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon Tvoj ljubim.
  Psa 119:114 Ti si zaklon moj i štit moj; reč Tvoju čekam.
  Psa 119:115 Idite od mene, bezakonici! I čuvaću zapovesti Boga svog.
  Psa 119:116 Ukrepi me po reči svojoj i biću živ, i nemoj me osramotiti u nadanju mom.
  Psa 119:117 Utvrdi me, i spašću se, i razmišljaću o naredbama Tvojim bez prestanka.
  Psa 119:118 Obaraš sve koji odstupaju od naredaba Tvojih; jer su pomisli njihove laž.
  Psa 119:119 Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji; toga radi omileše mi otkrivenja Tvoja.
  Psa 119:120 Drhće od straha Tvog telo moje, i sudova Tvojih bojim se.
  Psa 119:121 Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone.
  Psa 119:122 Odbrani slugu svog na dobro Njegovo, da mi ne čine sile oholi.
  Psa 119:123 Oči moje čeznu za spasenjem Tvojim i za rečju pravde Tvoje.
  Psa 119:124 Učini sluzi svom po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me.
  Psa 119:125 Ja sam sluga Tvoj; urazumi me, i poznaću otkrivenja Tvoja.
  Psa 119:126 Vreme je da Gospod radi; oboriše zakon Tvoj.
  Psa 119:127 Toga radi ljubim zapovesti Tvoje većma nego zlato i drago kamenje.
  Psa 119:128 Toga radi zapovesti Tvoje držim da su verne, na svaki put lažni mrzim.
  Psa 119:129 Divna su otkrivenja Tvoja; zato ih čuva duša moja.
  Psa 119:130 Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste.
  Psa 119:131 Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovesti Tvojih.
  Psa 119:132 Pogledaj na me i smiluj se na me, kao što radiš s onima koji ljube ime Tvoje.
  Psa 119:133 Utvrdi stope moje u reči svojoj, i ne daj nikakvom bezakonju da ovlada mnom.
  Psa 119:134 Izbavi me od nasilja ljudskog, i čuvaću zapovesti Tvoje.
  Psa 119:135 Svetlošću lica svog obasjaj slugu svog, i nauči me naredbama svojim.
  Psa 119:136 Oči moje liju potoke, zato što ne čuvaju zakon Tvoj.
  Psa 119:137 Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi Tvoji.
  Psa 119:138 Javio si pravdu u otkrivenjima svojim, i istinu celu.
  Psa 119:139 Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše reči Tvoje.
  Psa 119:140 Reč je Tvoja veoma čista, i sluga je Tvoj veoma ljubi.
  Psa 119:141 Ja sam malen i poništen, ali zapovesti Tvoje ne zaboravljam.
  Psa 119:142 Pravda je Tvoja pravda večna, i zakon Tvoj istina.
  Psa 119:143 Tuga i nevolja nađe me, zapovesti su Tvoje uteha moja.
  Psa 119:144 Večna je pravda u otkrivenjima Tvojim; urazumi me, i biću živ.
  Psa 119:145 Vičem iz svega srca: Usliši me, Gospode; sačuvaću naredbe Tvoje.
  Psa 119:146 Prizivam Te, pomozi mi; držaću se otkrivenja Tvojih.
  Psa 119:147 Pretečem svanuće, i vičem; reč Tvoju čekam.
  Psa 119:148 Preteču oči moje jutarnju stražu, da bih razmišljao o reči Tvojoj.
  Psa 119:149 Čuj glas moj po milosti svojoj, Gospode; po sudu svom oživi me.
  Psa 119:150 Prikučuju se koji ljube bezakonje; udaljili su se od zakona Tvog.
  Psa 119:151 Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovesti Tvoje istina.
  Psa 119:152 Odavna znam za otkrivenja Tvoja, da si ih postavio zavavek.
  Psa 119:153 Pogledaj nevolju moju, i izbavi me, jer ne zaboravljam zakon Tvoj.
  Psa 119:154 Primi se stvari moje, i odbrani me; po reči svojoj oživi me.
  Psa 119:155 Daleko je od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba Tvojih.
  Psa 119:156 Milosrđe je Tvoje, Gospode, veliko; po pravom sudu svom oživi me.
  Psa 119:157 Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih; ali ja ne odstupam od otkrivenja Tvojih.
  Psa 119:158 Vidim odmetnike, i mrsko mi je; jer ne čuvaju reči Tvoje.
  Psa 119:159 Gledaj, kako ljubim zapovesti Tvoje, Gospode, po milosti svojoj oživi me.
  Psa 119:160 Osnova je reči Tvoje istina, i večan je svaki sud pravde Tvoje.
  Psa 119:161 Knezovi me gone nizašta, ali se srce moje boji reči Tvoje.
  Psa 119:162 Radujem se reči Tvojoj kao onaj koji zadobije velik plen.
  Psa 119:163 Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon Tvoj.
  Psa 119:164 Sedam puta na dan hvalim Te za sudove pravde Tvoje.
  Psa 119:165 Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja.
  Psa 119:166 Čekam spasenje Tvoje, Gospode, i zapovesti Tvoje izvršujem.
  Psa 119:167 Duša moja čuva otkrivenja Tvoja, i ja ih ljubim veoma.
  Psa 119:168 Čuvam zapovesti Tvoje i otkrivenja; jer su svi putevi moji pred Tobom.
  Psa 119:169 Neka izađe tužnjava moja preda Te, Gospode! Po reči svojoj urazumi me.
  Psa 119:170 Neka dođe moljenje moje preda Te! Po reči svojoj izbavi me.
  Psa 119:171 Usta će moja pevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim.
  Psa 119:172 Jezik će moj kazivati reč Tvoju, jer su sve zapovesti Tvoje pravedne.
  Psa 119:173 Neka mi bude ruka Tvoja u pomoći; jer mi omileše zapovesti Tvoje;
  Psa 119:174 Žedan sam spasenja Tvog, Gospode, i zakon je Tvoj uteha moja.
  Psa 119:175 Neka živi duša moja i Tebe hvali, i sudovi Tvoji neka mi pomognu.
  Psa 119:176 Zađoh kao ovca izgubljena: traži slugu svog; jer zapovesti Tvoje ne zaboravih.
Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja