Bhagavad-gita 6:38 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Demijurg

Bhagavad-gita 6:38

Oceni ovaj blog
[IMG]http://www.bhagavad-gita.com.hr/images/uploads/gita_p06_stih38.jpg[/IMG]kaccin nobhaya-vibhrastas chinnabhram iva nasyati
apratistho maha-baho vimudho brahmanah pathi


O Krišna snažnih ruku, zar takav čovek, koji odstupi od puta transcendencije, ne gubi i duhovni i materijalni uspeh, i ne iščezava kao raspršeni oblak, bez ikakvog položaja u bilo kojoj sferi?


Postoje dva puta napredovanja. Materijalisti se ne zanimaju za transcendenciju; više se zanimaju za materijalni napredak koji se postiže ekonomskim razvojem, ili za uzdizanje na više planete, odgovarajućim delovanjem. Kada osoba prihvati put transcendencije, mora ostaviti sve materijalne aktivnosti i žrtvovati sve oblike takozvane materijalne sreće. Ako transcendentalist koji teži za savršenstvom padne, naizgled gubi i jedno i drugo; drugim rečima, ne može uživati ni u materijalnoj sreći ni u duhovnom uspehu. Nema nikakav položaj, već postaje kao raspršeni oblak. Ponekad se deo malog oblaka na nebu odvoji i pridruži velikom oblaku, ali ako se ne može pridružiti velikom oblaku, raspršen vetrom, nestaje na prostranom nebu. Brahmanah pathi je put dostizanja transcendentalne spoznaje kroz spoznaju da je jastvo u suštini duhovni delić i čestica svevišnjeg gospodina, koji se manifestuje kao Brahman, Paramatma i Bhagavan. Gospodin Sri Krishna je najpotpunija manifestacija apsolutne istine i zato je onaj ko je predan vrhovnoj osobi uspešan transcendentalist. Za dostizanje tog cilja života kroz spoznaju Brahmana i Paramatme potrebno je mnogo, mnogo života (bahunam janmanam ante). Stoga je najviši put transcendentalne spoznaje bhakti-yoga ili svesnost Krišne, neposredni proces.

Bhagavad-gita nas uči da suptilna stvarnost postaje gruba stvarnost, jer dok razmišlja o predmetima čula osoba razvija vezanost za njih. Iz takve vezanosti razvija se požuda, a iz požude nastaje srdžba. Iz srdžbe nastaje potpuna iluzija, a iz iluzije pomračenost pamćenja. Kada je pamćenje pomračeno, osoba gubi inteligenciju, a kada izgubi inteligenciju ponovno pada u materijalni vrtlog.

Namaste.

Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na Facebook Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na Google Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na My Yahoo! Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na Live Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na MySpace Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na Twitter Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na Digg Pošalji "Bhagavad-gita 6:38" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari