Materija i svesnost - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Demijurg

Materija i svesnost

Oceni ovaj blog
Na početku stvaranja do tada nemanifestovani duh stvorio je dve prirode; prirodu svesnosti i prirodu materije. One su njegova dva vibrirajuća izraza. Svesnost je finija a materija grublja vibracija jednog transcedentnog duha.

Svesnost je vibracija njegovog subjektivnog aspekta, a materija je vibracija njegovog objektivnog aspekta. Duh, kao kosmička svest, je potencijalno prisutan u objektivno vibrirajućoj materiji, a manifestuje se subjektivno kao svest, prisutna u svim oblicima kreacije, dosežući svoj najviši izraz u ljudskom umu, sa bezbrojnim račvanjima misli, osećaja, volje i imaginacije.

Razlika između materije i duha je u brzini vibriranja - razlika je u stepenu, a ne u vrsti. Ova tvrdnja će se, možda, lakše razumeti kroz sledeći primer: iako su sve vibracije iste po kvalitetu, one između 16 i 2000 herca dovoljno su grube da ih ljudsko čulo sluha može zabeležiti. Vibracije ispod 16 i iznad 2000 herca su obično nečujne. Nema suštinske razlike između čujnih i nečujnih vibracija, iako relativna razlika postoji.

Kroz moć maje, kosmičke iluzije, bog je učinio da manifestacija materije izgleda toliko udaljeno, i tako specifično, da ljudskom umu ne izgleda na bilo koji način povezana sa duhom.

Misao je najfinija vibracija. Unutar grube vibracije tela nalazi se fina vibracija kosmičke struje, životna energija; a oboje, i telo i životnu energiju, prožima još finija vibracija - vibracija svesti.

Vibracije svesti su toliko suptilne da ih ne mogu otkriti nikakvi instrumenti: samo svest može shvatiti svest. Ljudi su svesni ogromnog broja vibracija svesti koje potiču od drugih ljudi - vibracije izražene rečima, delima, pogledima, gestom, stavom itd. Svaki čovek ima svojstven vibrirajući potpis sopstvenog stanja svesti, i proizvodi karakterističan uticaj na osobe i stvari. Na primer, soba u kojoj živi neko prožeta je njegovim ili njenim misaonim vibracijama. Njih mogu jasno osetiti drugi ljudi ako poseduju potreban stepen senzibilnosti.

Čovekov ego (njegov osećaj jastva, odnosno izobličeno smrtno poimanje besmrtne duše) spoznaje svest direktno, a materiju (ljudsko telo i sve druge objekte u kreaciji) indirektno, kroz mentalne procese i kroz čulnu percepciju.
U stvari, ego je uvek svestan da poseduje svest, ali nije svestan materije, pa čak ni tela u kome je, sve dok ne pomisli na to. Zbog toga je čovek, koji je u dubokoj koncentraciji na bilo koji objekat, svestan svog uma ali ne i svog tela.

Namaste.

Pošalji "Materija i svesnost" na Facebook Pošalji "Materija i svesnost" na Google Pošalji "Materija i svesnost" na My Yahoo! Pošalji "Materija i svesnost" na Live Pošalji "Materija i svesnost" na MySpace Pošalji "Materija i svesnost" na Twitter Pošalji "Materija i svesnost" na Digg Pošalji "Materija i svesnost" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari