Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Mala škola ljubavi prema životinjama

Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo

Oceni ovaj blog
1.3. Обавезе из закона и других прописа

У члану 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05) утврђена је обавеза локалне самоуправе да на својој територији организује зоохигијенску службу за обављање послова:
- хватања и збрињавања напуштених животиња и прихватилишта за животиње;
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина или објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Послови хватања и збрињавања напуштених животиња, поред наведеног закона, регулисани су и релевантним подзаконским прописима и то:
1) Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла („Службени лист СФРЈ“, број 53/89);
2) Правилник о мерама за заштиту од мучења при извођењу мера здравствене заштите животиња, извођењу експеримената на животињама и извођењу других поступака са животињама, о мерама за спречавање злостављања животиња, као и одређивању врсте средстава која се могу користити за убијање животиња на хуман начин (“Службени гласник РС”, 44/94);
3) Правилник о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица („Службени гласник РС“, број 29/94);
4) Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције о обележаним псима (“Службени гласник РС”, 115/05);
Одлуком о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Београда“, број 14/98), као комунална делатност од локалног интереса на територији града Београда одређена је и „делатност кафилерија, хватање и уништавање паса и мачака луталица и сакупљање лешева са јавних површина“.

Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na Facebook Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na Google Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na My Yahoo! Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na Live Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na MySpace Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na Twitter Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na Digg Pošalji "Strategija za rešavanje problema lutalica- II deo" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari