Drugi deo : REŠENJE - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Mala škola ljubavi prema životinjama

Drugi deo : REŠENJE

Oceni ovaj blog
V – REŠENJE

Imajući u vidu da je Beograd, kao i većina gradova u Srbiji, razvučen i da obiluje pravim prirodnim bogatstvom u travnatim zelenim površinama, šumama i parkovima :
1. Mini azili po svim opštinama izvan užeg i šireg centra grada.

Mini azili treba da smeste , najviše do 50 pasa, a poželjno 35. Treba da
“izranjaju” iz prirodnog ambijenta da se sa njim stapaju, osmougaonog oblika, sa živicom i drugim puzavicama, (EI 17 ima projekat).
Mini azil treba da ima ambulantu,boksove za pse, prijemno odeljenje, mali karantin, ostavu, malu kuhinju itd. Prednji deo ima malu fontanu i deo za posetioce ( pojedince, škole, predstavnike sedme sile, televizije, organizacije za zaštitu životinja itd).
U mini azil se smeštaju “novi” psi, koji se sterilišu, SP, i deo SSP u svrhu razbijanja čopora.
Mini azil nastaje tako što :
- JKP “Gradsko zelenilo”, druga JKP ili opštine ustupe teren na korišćenje,
- Elementi su montažni, te nije potrebna građevinska dozvola.
- “Elektrodistribucija” daje donaciju u vidu postavljanja vezivnog kabla i priključka na EM,
- JKP “ Vodovod i kanalizacija” daje donaciju u vidu priključka na vodovod.
- Montažni elementi delom donacija firmi koje proizvode takve proizvode, drugih firmi, delom iz budžeta Grada, delom donacije domaće i strane, svih voljnih ljudi : razvijati kampanju u svim medijima kao način da Srbija i Beograd iskorače u oblasti u kojoj su i u razvijenim zemljama usvojena nedovoljna inventivna rešenja u službi očuvanja života kao imperativa opstanka ekosistema, samim tim i čoveka.
- Troškovi poslovanja pokrivaju se:
- - sopstvenim prihodima – deo mini azila vrši uslužnu delatnost – dnevnog pansiona za vlasnicke pse uz vrhunski tretman, dresuru vlasničkih pasa
- povlašćene tarife (struja, voda itd),plus subvencija iz Republike, ali uz finansijske olakšice tim preduzećima,
- iz budžeta Grada sredstva za hranu, lekove, sav drugi materijal, plus donacije ,mediji na lokalnom, republičkom i međunarodnom nivou,
- Zaposleni:
- 1 veterinar, plaća Grad
- veterinarski tehničar, plaća Grad
- osim toga : dreser, hranilac pasa, higijeničar.
Na ovaj način stvaraju se nova radna mesta!
Veterinari se masovno zapošljavaju i služi svrsi svoje profesije : dobrobiti životinja, a ne ubijanju!

2. Objekat u Ovči

Ostaje kao glavno gubilište gde se vrši eutanazija pasa i mačaka, ALI:
a) masovno ubijanje kao jedini odgovor na problem se zabranjuje;
b) psi se jedino mogu eutanazirati pošto je trojna odluka o tome donešena:
- nadležna služba,
- “etički odbor”
- organizacija za zaštitu životinja.
Može u obzir za eutanaziju da dođe samo životinja koja :
- je objektivno agresivna, ne samo u datoj situaciji i po trojnoj odluci,
- bolesna od neizlečive bolesti ili iscrpljujuće koja će joj samo patnju i bol doneti,
- stara, ali sa znakovima očigledne nemoći usled starosti i po odluci “trojnoj”,a ne samo zato što je “taksativno” stara po broju godina.
- teško povređena životinja kojoj se ne može pomoći da bude sposobna za život, ali uz trojnu odluku,
- Nijedna životinja ne sme se ubiti bez opravdanog obrazloženja ili razloga.
- Odluku o ubijanju potpisuju i obrazlažu sve tri strane.
- Eutanazija se mora vršiti na istinski human način : bezbolno, da životinja odmah izgubi svest /detalji/ . Nijedna životinja koja mora biti eutanazirana ne sme biti izložena strahu i agoniji koju oseća pred smrt. Do poslednje sekunde svog života mora biti ispoštovana kao živo biće koje ima svoja prava.
- Sa psima i mačkama , uopšte, a posebno u retkim slučajevima eutanazije mora raditi edukovano osoblje za najhumaniji odnos prema tim mučenicama.

3. Kategorizacija uličnih pasa i mačaka:
Pse treba razvrstati po kategorijama i svakoj nameniti odgovarajući režim:
a) družbenički psi : izuzetno benigni po karakteru , naravi i temperamentu,
b) namenski psi: psi koji su podobni za neku namenu: radni, čuvari itd.
c) specifični psi: psi koji poseduje izuzetne osobine.
Rasne i polurasne pse upotrebiti u svrhu namene njihove rase i posebno
držati .

4.Udomljavanje
Udomljavanje se vrši kontinuirano: svi mini-azili otvoreni za javnost, medije, škole, sugrađane, kampanje preko svih glasila, organizovati dane “života”, “kuca”, “povratka prirodi” itd.
Na svim TV kanalima i državnim i privatnim, organizovati 15 minutne priloge svakog dana o kuci ili maci koja traži udomljenje, u časopisima i specijalizovanim izdanjima.
Nadležni organi svojim ponašanjem i javnim izjavama propagiraju uzimanja pasa i mačaka.
Predvideti i poreske olakšice za ljude koje se brinu o većem broju životinja privatno i druge stimulativne mehanizme.
Organizovati manifestacije/kulturne,sportske i sl/ gde bi maskota i nagrada bila neka napuštena životinja.
Angažovanje javnih ličnosti u javnim istupima u prilog udomljavanja.

5. Centralni gradski azil
Izgraditi veliki centralni azil koji bi takođe funkcionisao po principu
mini-azila, ali sa većim brojem sadržaja.
Izvor finansiranja izgradnje: Grad, tender, ostavina bogatih Beograđana koji nemaju potomstvo(dati oglas), donacije domaće ,strane itd.

6. Gradsko groblje za kućne ljubimce
Hitna izgradnja groblja za kućne ljubimce. Prihodi od groblja bi delom
mogli da se iskoriste za pokrivanje troškova vezanih za izdržavanje pasa.
7. Sterilizacija-kastriranje
Kampanje sterilizacije/kastriranje pasa i mačaka, pored sveg
predviđenog, medijski ispratiti brojne kampanje kao vid donacije brojnih privatnih veterinara i kontinuirano ih organizovati i propagirati putem svih sredstava javnog obraćanja.


V PRATEĆI MEHANIZMI

1. Ustanovljavanje “etičkog odbora”
Odbor bi morao imati najmanje 3 člana, uvek neparan boj,formira se na nivou opštine, može i MZ,kao vaninstitucionalni organ, a čine ga: stručno lice/veterinar posvećen životu životinja/, predstavnik organizacije za zaštitu životinja i ugledan sugrađanin/javna ličnost, umetnik, sportista itd/ osvedočeni humanista. Odbor deluje van institucija, kao neprofitna tvorevina zasnovana na dobrovoljnom angažovanju članova i kao ključna nezavisna karika u odlučivanju o životu i smrti.
Odbori su umreženi i Skupština etičkih odbora se formira na nivou Grada.

2. Uspostavljanje SOS telefona
Mora se otvoriti dežurni telefon “SOS” 24 sata za pomoć životinjama u nevolji, kao i dežurna ekipa spremna da zbrine povređenu životinju.

3. Edukacija stanovništva i ključna uloga medija
Edukacija dece kroz edukaciju roditelja, u školama, obdaništima, organizovanje odlazaka u mini.azile.
Edukacija putem dnevne štampe koja igra ključnu ulogu u ovom Programu. Ustupanje stubaca za udomljavane kuca i maca.
Edukacija putem elektronskih medija : vratiti emisije o životinjama koje je nova vlast ukinula, ustanoviti nove na svim TV kao njihov doprinos humanizaciji društva i nove dnevne kontakt emisije sa građanima u smislu davanja saveta, uputstava i njihovog upoznavanja sa psima.

4. Normativni mehanizmi
Zlostavljanje i nasilje nad psima i mačkama tretirati kao krivično delo predvideti kaznu zatvora, a ubijanje životinje ma ko bio počinilac tretirati kao teško krivično delo.
Predvideti mogućnost zabrane držanja/oduzimanja pasa ili mačaka ukoliko je osoba psihopatski nastrojena.
Svaka životinja je materijalno dobro vlasnika, staratelja ili lokalne samouprave i kao takvu je treba tretirati.
Potpuna zabrana i najstrože kažnjavanje ubijanja pasa i mačaka od strane lovačkih društava i lovaca pojedinaca : teško krivično delo.
Broj životinja koje pojedinac drži u vlasništvu nikako se ne sme ograničavati, već stimulisati odgovarajućom politikom, pa čak i stimulansima i drugim materijalnim i drugim olakšicama, a uslove njihovog držanja definisati.
Otrovne supstance hitno povući iz slobodne prodaje,zapleniti postojeće količine, a trovanje životinja tretirati kao teško krivično delo.
Vakcinacija protiv besnila mora biti besplatna, ili simbolična.
Otvoriti sva vrata psima i mačkama : u javni prevoz, u hotele i druge ugostiteljske objekte definisanjem, naravno, uslova .

VI ZAKLJUČAK

Ostvarivanje ovakvog Program podrazumeva potpuno uključivanje lokalne samouprave sa svim svojim resursima materijalnim i drugim, čitavoga društva i svih protagonista zainteresovanih za istinsko rešenje sudbine ovih životinja, ali i za humanizaciju potpuno zapuštenog i primitivno surovog društva.

Imajući u vidu postojeću populaciju pasa potpunom i agresivnom kampanjom većina se može odmah udomiti jer u Beogradu je veliki broj kuća, a tek po koja ima psa ili mačku.

Mediji, pored političke volje vlastodržaca, su ključni faktor jer oni formiraju javno mnenje ,te bez njihove potpune podrške ovaj Program se ne može ostvariti.

Ovaj Program iz temelja menja sistem gde je država samo smrt plaćala, a život činila retkim izuzetkom na teret pojedinaca. Ovo podrazumeva potpunu reformu ove oblasti, sredstva koja se inače koriste u svrhu njihove smrti se preusmeravaju na život, veterinari stiču nove mogućnosti zarade na njima, ali u svrhu njihove dobrobiti i očuvanja njihovih života: veći broj životinja njima donosi veću mogućnost zarade Osim toga, otvaraju se nova radna mesta,novi prostori za nova angažovanja, nove profesije itd.
“EVROPSKA INICIJATIVA 17”
B E O G R A D
14. februar 2005.

Program je zaštićen kao intelektualna svojina «EI17» kod Zavoda.

Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na Facebook Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na Google Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na My Yahoo! Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na Live Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na MySpace Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na Twitter Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na Digg Pošalji "Drugi deo : REŠENJE" na del.icio.us

Ažurirano 05.09.2008. u 23:46, autor: teqilasunrise

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

  1. nesons (avatar)
    Niti mrzim niti volim pse,macke i ostale zivotinje lutalice ali tome se mora stati na put! Poznato je da je vecita borba ''boraca za zastitu zivotinja'' i uklanjanja lutalica sa ulica na zverski nacin od strane gradskih uprava ili koga vec. Resenje je: ''borci za zastitu zivotinja'' treba da preuzmu odgovornost za sve pse,macke i ostle zivotinje! Sto znaci, oni trebaju da se bore i sklone sve te zivotinje i zastite od uklanjanja istih na ''trajni'' nacin ! I to bi trebalo da im bude obaveza i posao ako vec i imaju organizaciju! A ne samo da kukaju i prave pobune kako zivotinje ne treba ubijati ! U slucaju da ne vode racuna o tome, treba ih kazniti novcano ! Eto to je resenje !
  2. teqilasunrise (avatar)
    Ne shvatam?