Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Mala škola ljubavi prema životinjama

Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije

Oceni ovaj blog
Program koji je napisala Danica Drobac predsednik "Inicijative E17" na osnovu kojeg je i napravljen strateški plan, zapravo predstavlja problem i nudi rešenje na veoma jasan način.
P R O G R A M

Rešavanja sudbine napuštenih- uličnih pasa i mačaka na nivou lokalne samouprave


I. UVODNI DEO

Polazeći od činjenice da su pas i mačka po pravu EU definisani kao“osećajna bića”, što oni i jesu kao i brojne druge životinje,te da im se mora u civilizovanoj državi zakonom i drugim pravnim aktima takav položaj i postupanja sa njima obezbediti u skladu sa njihovim biološkim rangom.

Dobrodošao element za ostvarivanje ovog Programa, kao savremenog i humanog jeste unošenje odredbe u Ustav Republike Srbije o zaštiti prava životinja.

Smatrajući da je život, kao takav, neponovljiva pojava i svetinja mora se njihova sudbina odgovarajućim zakonima tako urediti da život bude pravilo, a smrt redak izuzetak.

II. NAPUŠTENE I NIČIJE ŽIVOTINJE

Pod pojmom “napuštene životinje” ima se podrazumevati svaka životinja koju je neodgovoran i surov čovek - vlasnik napustio.
Pod pojmom “ničije životinje” ima se smatrati svaka životinja koja se nebrigom društva nekontrolisano rodila.
Imajući u vidu prethodno, problem napuštenih i ničijih životinja lokalna samouprava mora da reši samo na pošten i svrsishodan način : sankcionisanjem čoveka kao jedinog krivca za neizvesnu, a preteženo nesrećnu sudbinu takve životinje, kao i ustanovljavanjem striktnih mehanizama za potpunu kontrolu njegovog ponašanja. Sledstveno tome, lokalna samouprava mora da:
1. izvrši popis svih odgajivačnica pasa i mačaka i ustanovi registar njihovih životinja, kao i obavezu prijavljivanja prodaje životinje drugom;
2. izvrši popis svih vlasničkih pasa i mačaka, ustanovi registar na opštinskom nivou, kao i obavezu prijavljivanja promene vlasnika životinje;
3. obavi ozbiljno istraživanje referentnim metodama i meritorno ustanovi broj napuštenih i ničijih životinja na područjima u njenoj nadležnosti.
4. Tačke pod 1. i 2. prate :
a) stroga kontrola njihovog rada od strane:
*nadležnih opštinskih službi – inspekcija,
*”etičkog odbora”,
*organizacija za zaštitu životinja;
b) usvajanje odredbi za strogo sankcionisanje svakog izigravanja pravila ponašanja, ne samo prekršajno već i krivično.

III. SADAŠNJE STANJE (Beograd)

Polazeći od činjenice da ulična životinje nije kriva za svoj status, već čovek, a da se ona kao nedužno biće nasurovije kažnjava oduzimanjem joj života,
S obzirom na činjenicu da Grad u petogodišnjem periodu ništa nije izgradio na normativnom planu u smislu suzbijanja, osim što ih je ubijao povećanom žestinom, njihove pojave na ulicama jer se nije ni dotakao samog uzroka problema : čoveka,
Imajući na umu da zahvaljujući programima za humano suzbijanje i kontrolu populacije pasa sterilizacijom/kastriranjem koji deluju u Beogradu već par godina /Fondacija “Brižit Bardo”, “BB” psi pod starateljstvom i zaštitom “EI17” , psi “ORCA”, psi sterilisani u Centru za mešance, psi sterilisani u kafileriji u Ovči, svi obeleženi tetovir brojevima/, na bazi dogovora sa Gradom, koji se nažalost adekvatno ne poštuje, u Beogradu postoji pomenuta populacija sterilisanih pasa (SP), a većina ima svoje staratelje (SSP),
Imajući u vidu da grad Beograd nema nijedan azil za pse,
Imajući na umu da se stalno pojavljuju nove životinje na ulicama,
Imajući na umu da grad Beograd nema nijednu državnu subvencioniranu
24 sata ambulantu za zbrinjavanje, i po potrebi, hospitalizaciju povređene životinje,
Polazeći od činjenice da na obodima Grada i gradskim naseljima lovci ubijaju napuštene životinje : pse i mačke,

“Evropska inicijativa 17” u skladu sa članom 1., tačkama 3,4,5,6 i 7 svog Statuta donosi ovaj Program kao Rešenje sudbine napuštenih –uličnih pasa i mačaka na nivou lokalne samouprave.

I

Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na Facebook Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na Google Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na My Yahoo! Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na Live Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na MySpace Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na Twitter Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na Digg Pošalji "Program za rešenje problema ili objašenjenje strategije" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari