REGISTRACIJA PREDUZETNIKA - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Moreplovka....

REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

Oceni ovaj blog
Оснивање предузетника
Упис регистрације предузетника врши се у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2006. године. Као оснивач се може појавити једно физичко лице и у том случају се ради о оснивању самосталне радње, или више физичких лица (највише 10) и у том случају се ради о оснивању ортачке радње.
1. Накнада
За регистрацију оснивања наплаћује се накнада у износу од 540,00 динара на рачун бр. 840-969627-83, прималац је Агенција за привредне регистре, модел : 97, позив на број : 86 04.
Сам оснивач опредељује датум почетка рада и уписује га у регистрациону пријаву. Уколико га не одреди или одреди датум који је ранији од датума подношења регистрационе пријаве, као датум почетка рада узеће се датум подношења регистрационе пријаве.
2. Документација
Поред уредно попуњене регистрационе пријаве оснивања радње подноси се фотокопија личне карте или пасоша оснивача, односно свих ортака када се ради о оснивању ортачке радње, и доказ о уплати накнаде.
Уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи сагласност надлежног органа као претходни услов регистрације, потребно је поднети и Решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији. Пријаве се могу поднети лично у Агенцији, у организационим јединицама Агенције, Општинама са којима Агенција има уговор, односно путем поште препоручено. Регистрационе пријаве се могу преузети са сајта Агенције.

Промене код предузетника
Од 01.01.2006. године предузетник је у обавези да пријави све промене Агенцији за привредне регистре. Уколико предузетник није до дана подношења пријаве за регистрацију промене података поднео пријаву за превођење, у обавези је да истовремено са пријавом промене података поднесе и пријаву за превођење. Промене које су предмет регистрације су: промена личних података о оснивачу или ортацима, преузимања радње у случају смрти власника, промена седишта, назива, претежне делатности, пословног имена, рока на који је радња основана, уписа или промене пословође или лица које заступа ортаке у ортачкој радњи, просторија које се користе ван седишта, података од значаја за правни промет и других података о радњи, уписа или брисања забележбе и привременог прекида рада, промена правне форме. Промене као што су проширење претежне делатности, привремени престанак рада издвојене просторије ван седишта, облик обављања делатности – промена статуса оснивача (да ли се делатно обавља као основна, допунска или је обавља пензионер), нису предмет регистрације.
1. Накнада и рок
Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене износи 300,00 динара
За две и више благовремено поднете пријаве промена у једној пријави износи 480,00 динара,
Накнада за промену правне форме износи 5.100,00 динара,
Сви наведени износи се уплаћују на рачун бр. 840-969627-83, прималац је Агенција за привредне регистре, модел : 97, позив на број : 86 04. Оснивач сам опредељује датум од када промена производи правно дејство. Потребно је да се води рачуна о томе да се као датум од када промена производи правно дејство не може узети датум пре подношења регистрационе пријаве. Уколико се у регистрациону пријаву упише датум које претходи датуму подношења регистрационе пријаве, регистроваће се као датум промене, датум подношења регистрационе пријаве.
2. Документација
Поред уредно попуњене регистрационе пријаве промене подноси се и доказ о уплати накнаде.
Само за поједине промене потребно је поднети и документацију као рецимо, за именовање пословође подноси се овлашћење дато од оснивача пословођи, за случај преузимања радње због смрти оснивача потребно је поднети извод из матичне књиге умрлих и изјаву о преузимању. Пријаве се могу поднети лично у Агенцији, у организационим јединицама Агенције, Општинама са којима Агенција има уговор, односно путем поште препоручено. Регистрационе пријаве се могу преузети са сајта Агенције.
IV Престанак - брисање радње
Предузетничка радња трајно престаје са радом одјавом или по слили закона. Уколико радња престаје са радом одјавом оснивач односно оснивачи ортачке радње одјаву врше најкасније даном подношења регистрационе пријаве и престанак рада по одјави не може се утврђивати ретроактивно.
1. Накнада и рок
Накнада за пријаву трајног престанка радње износи 360,00 динара и уплаћује се на рачун бр. 840-969627-83, прималац је Агенција за привредне регистре, модел : 97, позив на број : 86 04. Уколико се у регистрациону пријаву упише датум које претходи датуму подношења регистрационе пријаве, регистроваће се као датум престанка радње, датум подношења регистрационе пријаве.
2. Документација
Поред уредно попуњене регистрационе пријаве брисања подноси се и доказ о уплати одговарајуће накнаде. Пријаве се могу поднети лично у Агенцији, у организационим јединицама Агенције, Општинама са којима Агенција има уговор, односно путем поште препоручено. Регистрационе пријаве се могу преузети са сајта Агенције.

Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na Facebook Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na Google Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na My Yahoo! Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na Live Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na MySpace Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na Twitter Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na Digg Pošalji "REGISTRACIJA PREDUZETNIKA" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

 1. Moreplovka.... (avatar)
  Dinkić: Manje birokratije za preduzetnike

  Tanjug

  Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić otvorio juče je šesti Međunarodni sajam preduzetništva "Biznis baza" na Beogradskom sajmu.

  Dinkić je najavio veću podršku države razvoju preduzetništva u Srbiji, zasnovanu na većoj finansijskoj podršci, izgradnji bolje infrastrukture i smanjenju birokratije.

  Ministar je rekao da će sledeće godine biti pojednostavljena procedura registracije preduzeća. Prema njegovim rečima, novi model predviđa registraciju preduzeća putem interneta u roku od 24 časa.

  "Na jednom mestu treba da se izdaje poreski identifikacioni broj i registracija preduzeća", rekao je Dinkić, navodeći da će to biti učinjeno u saradnji sa Ministarstvom finansija.

  Prema Dinkićevim rečima, ove godine po prvi put su pokrenuti krediti za početnike, a do sada je odobreno oko 1.500. On je najavio da će se od Nove godine početi "giljotina propisa". "Nakon godinu dana podrobne analize jedan veliki deo propisa trebalo bi u jednom danu da stavimo van snage, promenimo neke propise koji su zastareli i donesemo nove koji će doprineti razvoju biznisa", precizirao je on.

  Cilj Međunrodnog sajma preduzetništva je podsticaj razvoju preduzetništva, predstavljanje ponude proizvoda malih i srednjih preduzeća i ponude javnog sektora, institucija, banaka. Njegov cilj je i razvoj preduzetničke kulture i podsticaj saradnje malog srednjeg i krupnog biznisa u Srbiji.

  Na toj manifestaciji predstavlja se 250 izlagača, veliki broj institucija važnih za razvoj malih i srednjih preduzeća, banaka, kao i izdavačkih i medijskih organizacija.

  Sajam će biti otvoren do 1. decembra, svakog dana od 10 do 19 časova.