Kalendar starih Maja 1/2 - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Dragance

Kalendar starih Maja 1/2

Oceni ovaj blog
Kalendar starih Maja

Znači li 21. decembra 2012. kraj života?
Jedna od najnaprednijih domorodačkih civilizacija iza sebe je ostavila brojne kontraverze,
a paniku je izazvala 2012. godina. Šta su zapravo Maje prorekle?

Civilizacija Maja
Narod Maja jedan je od najnaprednijih indijanskih naroda domorodačke Amerike. Bili su nastanjeni na području poluostrvaa Jukatan u Meksiku, i u Hondurasu, Salvadoru, Gvatemali i Belizeu. Moćna majanska civilizaciju datira od 2000. g. pne., a uništili su je špansski konkviskadori početkom 16. veka. Ostatke njihovih gradova progutala je prašuma. Danas živi još oko 2 miliona potomaka Maja.
Jezik Maja pripada gupi jezika 'majan' koji je star najmanje 3.000 godina. Pod uticajem njihovog jezika nastali su srodni jezici kojima govore njihovi potomci, plemena Yucatec Maya, Mopan, Lacandon, Itza, Cruzob i Icaiche. Današnji Maje govore modernim majanskim jezikom koji se razvio iz drevnog proto-majanskog jezika Nab'ee Maya Tzij.
Prva naselja Maje su izgradili 2000. g. pne, središta Nakbe i El Mirador oko 500. g. pne. Carstvo su delili na gradove-države. Neki su privremeno vladali ostalima ili bili povezani u saveze. Tokom klasičnog razdoblja od 300. do 900. godine carstvo je postiglo vrhunac. Gradovi su bili povezani mrežom puteva od kojih su neke i danas u upotrebi. Najvažniji gradovi bili su Comalcalco, Palenque, Copan, Calakmul, Uaxactun i Altun Ha. Najveći i najraskošniji grad, u kojem je živelo između 75.000 i 100.000 ljudi, bio je Tikal. Rastom stanovništa rastao je broj gradova-država, a plemstvo koje je njima vladalo međusobno je sklapalo brakove, ali i ratovalo.
Period od 900. do 1500. godine početak je kraja majanske civilizacije. Nakon međusobnih borbi i sukoba s plemenima Nahua-Tolteka opstala su samo tri grada Mayapan, Chichen Itza i Uxmal. Dolaskom Španaca na Yucatan 1520. godine narod je već proteran u prašumu. Godine 1524. Španci su pod Pedrom de Alvaradom pokorili poluostrvo i zauzeli južni deo. Sever je zauzeo Francisco de Montejo. Poslednji majanski grad Itzu pokorili su 1697. godine, ali su se Maje s osvajačima borile i tokom 19. veka. Godine 1851. Maje su podigle ustanak na Yucatanu. Sedište je bilo selo Chan-Santa-Cruz, a Indijance koji danas žive zovemo Santa Cruz ili Cruzob Indijanci. Belci su do 1910. nekoliko puta pokušali ekspedicijama doći do sela. Svaki pokušaj završio bi brojnim žrtvama.
'Grci Novog sveta'
Narod Maja nazivamo i 'Grcima Novog sveta' zbog izuzetnnih dostignuća na području matematike, astronomije, umetnosti i pisma. Kod bileženja datuma su koristili glifove, urezivane likove i brojeve. U naprednom matematičkom sastavu za jedinice su koristili tačke, a za crte pet jedinica. Brojeve su zapisivali vodoravno i uspravno. Poznavali su i nulu.
Raznolikost civilizacije vidljiva je i na gradnji. Grad je za Maje značio mesto sastanka ljudi, razmenjivanja usluga i materijalnih dobra. Nije jasno kako su velike kamene blokove mogli rezati s takvom preciznošču, kako su ih bojali te kako su ih prenosili do gradilišta jer nisu poznavali točak. Istraživanja su pokazala da su majanske građevine najprofinjeniji spomenici arhitekture u istotiji.
Majanski kalendar
Maje su beležile kretanje zvezda i planeta. Pomoću posmatranja neba izradili su solarni kalendar. Kalendar se sastojao od 18 meseci od po 20 dana (18 puta 20 jednako 360). Delio je vreme na dane, majanski 'kin', mesece od 20 dana 'uinal', godine 'tun' i razdoblje od 20 godina, 'katun'. Nakon isteka svakog katuna pripremali su veliku svečanost i slavili boga koji je predstavljao to doba. Svečanost kojom su slavili novu godinu zvala se Tzolkin.
Mesece u godini zvali su Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Moan, Pax, Kayab i Cumbu. Dodavali su još pet dana kako bi dobili godinu. Za vrijeme tih dana, koje su zvali Uayeb, posebno su pazili da se ne svađaju, da ne zaspu i da se ne spotaknu dok hodaju. Verovali su da ono što rade tih dana da će raditi zauvek pa su ostajali u kući i izbegavali težak rad.
Obredni kalendar ili Tzolkin, sastojao se od dva razdoblja, jednog od trinaest dana i drugog od dvadeset. Ukupno je imao 260 dana. Tzolkinom su šamani određivali dane radova u polju i dane za obredne svečanosti.
Treći kalendar ili Duga računica sastojao se od neprekidnog brojanja dana od početka sadašnjeg doba, 13. avgusta 3114. pne. Datumi u kalendaru imaju pet brojeva gde prvi označava skupove od četiristo godina, drugi skupove od dvadeset godina, treći godine (svaka po 360 dana), četvrti broj meseci, a peti broj dana.
Proročanstva Maja: Apokaliptična 2012.?
Neki su na kalendaru Maja, kojeg su zatim preračunali na naš kalendar 21. decembra 2012. godine označili kao važan datum. Tada za Maje počinje šesti Veliki ciklus, a mnogi to tumače kao će doći i do velike promene u ljudskoj svesti.
Veliki ciklus je najznačajniji vremenski period Dugog odbrojavanja. Maje su sadašnje vreme označili kao vreme između svetova. Peti Veliki ciklus majanskog kalendara je počeo 11. Avgusta 3114. g. pne. Datum je navodno precizno određen tzv. Tompsonovom projekcijom, dan po dan, kako bi se povezali majanski i gregorijanski kalendar.
Vreme u Dugom odbrojavanju delili su na: 1 kin (1dan), tun (360 dana), katun (7.200 dana ili 20 godina), baktun (144.000 dana ili 392,3 godine), piktun (20 baktuna ili 2.880.000 dana), kalabtun (20 piktuna ili 57.600.000 dana), kinčiltun (20 kalabtuna ili 1.152.000.000 dana), alautun (20 kinčiltuna ili 23.040.000.000 dana) i hablatun (20 alautuna ili 460.800.000.000 dana). Vreme od 13 baktuna je Veliki ciklus i traje 1.872.000 dana ili 5.128,7 godina.
Peti Veliki ciklus završava na zimski solsticijum 21.12. 2012. godine, kada pada njegov krajnji datum 13.0.0.0.0 (čitaj: 13 baktuna, 0 katuna, 0 tuna i 0 uniala i 0 kina). Isti datum je označen i kao početna tačka šestog Velikog ciklusa od 13 baktuna.
21. decembra 2012. godine poravnaće se galaksije
Na 21. decembra 2012., kažu proroci majanskog proročanstva, navodno će doći će do retke pojave galaktičkog poravnanja koje se događa otprilike svakih 25.645 godina. Kao rezultat poravnanja galaksija, iz središta Mečnog puta Sunčev će sastav zapljusnuti veliki talas kosmičke energije i potaknuti promene u našem delu svemira. Započeće šesti Veliki ciklus u kome Maje najavljuju doba mudrosti, harmonije, mira, ljubavi i povratka u prirodni red stvari. Ulaskom u novo doba ljudi će odbaciti tehnologiju, vreme i novac te će doći do prodora u petu dimenziju. Takođe će se, kažu Maje, galaksije sinkronizovati sa ostatkom svemira. Doći će do promjena u strukturi DNK i transformacije ljudske svesti.
Slede velike promjene, ali kakve?
Prema majanskoj astrologiji šesti Veliki ciklus započeće buđenjem iz 'začaranog sna' koje se tumači kao proširenje percepcije kojim će čovečanstvo dobiti bolji uvid u prirodu i strukturu svemira. Razumijevanjem sveta i otkrićima neotkrivenog ljudi će spoznati objektivnu stvarnost i odbaciti lažnu stvarnost i vrednosti koje ona donosi. Talsa kosmičke energije koji će nas obaviti omogućiće interakciju naše s drugim dimenzijama, ali i prelazak u druge dimenzije. Moguće je, kažu Maje, da buđenje čovečanstva potakne i podrži vanzemaljska civilizacija koja je već osetila sličan Talsa kosmičke energije.
Svetlost koja će nas zapljusnuti izmeniće DNK
Svetlosno zračenje koje će nas obasjati iz središta galaksije potaknuće promjene u strukturi ili nekim segmentima DNK, koji su dosada nisu bili aktivirani.
Kreatori smo vlastitog sveta - New Age ideja

Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na Facebook Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na Google Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na My Yahoo! Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na Live Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na MySpace Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na Twitter Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na Digg Pošalji "Kalendar starih Maja 1/2" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari