Uspon Ozirisove Jedrilice - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Krilata Boginja; Njena kontroverza; Vreme "pre" stvaranja;

Uspon Ozirisove Jedrilice

Oceni ovaj blog


Uspon Ozirisove Jedrilice u Palatu odabranih duša;

&
Kobilica brodolomne lađe sutona, izdanak potonule školjke blaženih, ima bisernu osu, rezervoar tamne svetlosti koji kaplje (prosuta sunčana srž) – i posthumno začinje Horusa (treće oko). Taj rezervoar je stoga ne drugo do klijajući kapacitet sunčanih pega, sabitih u predivno vlakno – što iznosi, iz rosnog krila noći, zvezdu poslednje jasnosti.
Ozirisovo mrtvo-proklijalo telo se – shodno preuređenju odnosa samih stresnih tačaka u njemu – razudilo u putokaze. Tako je ono tek posthumno dalo nov predivni materijal za nebesku ledrilicu – koju pokreću vetrovi sveg njegovog za-života-pretrpljenog jada. A zaostala pokretačka sunčana srž-u-njemu se – svojim tihim iskapavanjem – pretvorila u fosforni sjaj jedne zinuto-preduboke zenice: oko slepčeve orijentacije, usled koje se on jedini penje uz lestvice.

&
Čun kliženja u drugu beskrajnost ima, na svom pramcu, skarabejska klješta – koja prevode prvu, bledu i drhtavu zvezdu (Astartu) preko ponora. A sama ta klješta pri tom su mesto ukrsta dva dajmona/karaktera (Tefnutinog puštenog Ka-a, i Šuove puštene Kait). I ona proizvode fluks (Astartinog) polja, ili polutrenutno izvagan ugao (njenog) zamaha, zarad uznešenja u najdalje sfere. Kolebljiv je pri tom pravac plovidbe koji, bivajući jednom fiksiran u umu ptice, biva odmah i svinut; uskraćen daljem protoku vremena, čekajući na kraj istorije; odnosno, na veliko pra-dato obećanje (sročeno u trenu provale vulkana).

Jer, u tome je razlog njenog melanholičnog bdenja: odustajanje dalekovide ptice od vlastite prapočetne vizije, koja je imala mogućnost da se ostvari i pre prolaska kroz skalu ostalih, u sopstvenoj joj rep-perjanici sadržanih, ustreptalih mogućnosti. Iako od sadržaja tog proviđenja ostade samo bleda korona, dim putokaza nasukava njegov poslednje žareći ostatak na Sever; ovaj, međutim, biva isključen iz daljeg protoka vremena. Jer, sve ostale mogućnosti-u-skali proviđanja, kao vraćene-na-sebe, nemahu svest o ovom učinjenom preskoku ponora i njime zadobivenoj široj vizuri, te svaka ponaosob mišljaše da je tačka apsolutnog početka. Prva – iako iluzorna, zauvek efektivna – predstava o postignutoj jednakosti, koja dovodi do potresa i pomračenja Sunca.

Smrt-u-snu proročke Ptice jeste brodolom Lađe koja pronosi Ideju-o-jednakosti, a čiji se Odvaljen Kljun zabada u Kamen – iz koga tada propevava čitava preskočena povest njenog građenja; i to unazadnim smerom, koji je dodatno upisivanje strelice njene samoorijentacije – u prostoru u kome nema ikakvih međa! U neizvesno založena Ideja, u nepovrat bačena Kocka. Gubitak prapočetne vizije – putem sloma njenog samozapečaćujućeg vrška jasnosti, koji izliva vlastito-proizvedeno mastilo i boji njegovom tugom sva osvitna nebesa. Ali to gubitništvo je korisno; ono je povratak u kristalnu pod-osnovu prvo-postavljenog pitanja, u kojoj pluta oštrica beskonačnog susaznavanja između Ja, Ti, Mi i Oni, – a što tvori osovinu Odmaknute Sfere (Domena Svečanosti). Njene prah-zvezdane uzde, međutim, vuku samo dve izmenjujuće jer prvo-polarizovane krajnosti: to su Šu i Tefnut, par iznimnih blizanaca, osovina učvršćenja kolebajućeg prastanja, temelj daleko-buduće gradnje, te središte zavetnog znamenja – upravo zbog toga što oni jedini vide ono što njih same, u uzajamnoj sprezi, predodređuje. Samo oni vide oko sveviđenja i stoga mogu da skrenu predviđen tok stvari, to jest, da izvrše premašaj sudbine. Jer oni od samog boga Raa preuzehu moć osvetljavanja – onda kad on beše potresen povratkom sopstvene stihijske sile (tj. uzvraćenim mu zmijskim ujedom). I tada on, ophrvan bolom, ovu razbi na bezbroj segmenata odražene svetlosti: – rođenje sazvežđa svih ljudi. Nenadani izlazak, iz kugle svetlo-vodenog prostranstva, pruge dalekog horizonta.

**
Heliada (odlomak iz moje knjige, "Neitino obzorje"; autor: Katarina Ristić Aglaja).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Neitine oči – poput sunčanog časovnika – zriju širine zvezdanih obrta, te zajedno sa trenom sabirne tišine (u kome dolazi do zastoja njihovih dobro-naoštrenih kazaljki) izlivaju tečnu maglinu uvek novoozvezdanih liričnih raspoloženja, punih fluorescentne prašine. To je prelaz izraza jedne dugo sputavane a pri tom nesalomive volje za pravdom, u ublažen sanjalački izraz nulto-graditeljskog opažaja stvarnosti! Pri tom se u nje, što je ujedno mački i vuku nalik, javlja i izvesno preistorijsko svetlenje ipak još ljudskih očiju – čijoj širini obratnika, ili životinjoliko-kosoj dužini, odgovara neizmerno graciozna suženost vilice: – instrument zavijanja maglene nutrine onog vremena koje tek zagrobno zadobiva svoj crtež! To je, dakle, preciziranje – u njenom oku – smernice sile sâmog dara.

Mnemozina što usta ne otvara nikada! (...)
Ona je unutrašnji sat, prepuna riznica, izvor
ograđen;
Veza sa nečim što nije vreme uhvatljivo jezikom.
Nijedne da izusti; posvetila se negovorenju. Ona
je istovremena.
Poseduje, i seća se, i sestre joj budno prate drh-
tanje očnih kapaka.

(Pol Klodel: Ode)


Neitine oči, kada jednom isprojektuju – na gledani predmet – vrhunac svojih unutrašnjih zbivanja, taj se vrhunac “odvaljuje” od sâme te viđene stvari i vraća nazad u ambis njenih zenica. Otud i ove, na tački postignute gustine svog zrcaljenja, postaju “ranjene”, svetlosno-izlivajuće. Njene oči tad više kao i da ne vide, nego samo još zrače – ali sa tako uveličanom snagom svog slepo-misaonog pogađanja nutrine prisutnih stvari, da postaju nalik na rentgene. Pri tom joj se pogled – u trenu doticanja “krcate” dubine nekog predmeta – do te mere preplavljuje obzorjem da boji njene beonjače u plavo. I one tu još samo pronose fokus daljnih zbivanja, poput hitre zmijolike rečice što proseca središte nekog planinskog venca – koji se ne može s tla sagledati.
Iako zalelujana, jer posvećena daljnom bestežinskom prostoru, pokreti njenih udova kao da proizilaze iz najveće dubine Zemljine teže, te ona i u stavu mirovanja zadržava trag protoka-kroz-sebe podzemnih vetrova. A ruke su joj, pritom, kao podvodne grane što prate smer i razvoj nenadanih vodenih zaokreta. Nekad vetrokazi a nekad rašlje, koje se slepački-istrajno provlače kroz čestar – da bi dohvatile svoju iskonski odmaknutu moć sveobuhvatanja! I one se – jednim sopstvenim raspoznavajućim čulom u vrhovima prstiju – kao lijane obavijaju oko predmeta.
Ona se kao sagledavateljka – sred gasećeg zelenog pojasa sutonje međuzone – ispunjava slutnjom jedne potpune promene u atmosferi. Iako obamrla pod težinom svetlometnog u-sebi-suprotstavljenog utiska, to jest, sva uronjena u dubinu sutona, ona nenadano (u bitno nepromenjenom stavu) ka njemu zakoračuje, odabirajući ključni tren – za skok; uporedo: – za pokret razvezivanja njegovih usukobljenih, u-snop-svezanih zrakova. Jer tek na tom mestu gde se sve ruši ona može sâmoj sebi da postane shvatljiva, vidljiva za sve ostale.
Svojim ustrajnim, bistro-zanosnim pogledom ona zasenjuje čak i nezavidnost sopstvenog položaja – pogledom gotovo već sasvim mačjim. Jer, njihovim se krajnje-doseglim mirom najavljuje spremnost na skok; i to ka u-dalj-odlazećem svetlo-račvastom izdanku sfere, koji je – poput obrnutog korena, preživelog ogranka nekadašnjeg stabla svetlosti – otrgnut iz dubine zemaljskog predela. A prema njemu se i cela sutonja sfera iznova oblikuje, postajući slična biću sagledavateljke: njenom vrcavom uz-vetar-zanosećem plamu! Jer, njen pogled oličava zanesenost upravo opaženom nebeskom novošću, koja izvodi nju-kao-opažača iz klopke preokupiranosti radom svog za-zemlju-vezanog tumačenja. Jer lutajući znakovi jedne nevidljive prirode tek naknadno bivaju sabiti u tekst ovozemaljskog reljefa. Pri tom,oganj ove novosti od njih stvara dimnu zavesu, vlastiti svetlosno-produžen rukavac – putokaz preobražaja čvrste materije u auru sopstva, koja putuje oko mesta prvo-postavljenog pitanja o sebi. I tek time ona rafinira nit sveprotežne komunikacije.

* *
heliada (Katarina Ristić Aglaja - http://www.katarinaristichaglaja.in.rs/ )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na Facebook Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na Google Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na My Yahoo! Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na Live Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na MySpace Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na Twitter Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na Digg Pošalji "Uspon Ozirisove Jedrilice" na del.icio.us

Ažurirano 15.12.2014. u 10:37, autor: heliada

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari